LEERMIDDELEN-TECHNOLOGIE

Nederlandstalige artikelen en rapporten over multimedia en simulatie

U kunt hier een groot aantal door ons geschreven nederlandstalige artikelen over multimedia en simulatie opvragen en lezen. Het betreft zowel populaire als wetenschappelijk artikelen alsmede rapporten zowel als hoofdstukken uit een boek. Het betreft de volgende titels:

Leermiddelen (qua leren):

 • Wat zijn e-Books? (licht aangepast interview uit KBenP actueel);
 • Welke soorten e-Learning zijn er? (gebaseerd op interview in Natuur en Techniek); (origineel)
 • Ontdekkend leren en simulatie (in een tijd van zappen en zoeken);
 • Leermodellen c.q. methoden van leren; een pilot-onderzoek naar leermodellen bij computersimulatie aan de hand van observaties van leergedrag (tbv. het Gezond Onderwijs Congres; NVMO);

  Leermiddelen (qua ontwerp):

 • Het leren ontwerpen van e-learning omgevingen (een nieuwe aanpak voor vakken in educatieve software engineering);
 • Het leren ontwerpen van dynamische e-learning omgevingen (een nieuwe didactische aanpak voor leren multimedia te programmeren);
 • Multimedia-Ontwerp en Productie; (Reader MMOP, 2001/2002);
 • Ontwerpen ontwerpmodellen; (Reader OKT, 1997 - 1999);
 • Beschouwingen over het inrichten van curricula (met een zo gedifferentieerd mogelijk leermiddelen-aanbod);

  Parallellisme:

 • Parallellisme en de PI theorie (gebaseerd op ORD voordrachten Amsterdam en Leiden)
 • Parallellisme in interfaces; een speurtocht naar cognitieve overload
  (bij de gemiddelde users en ergonomische oplosssingen daarvoor)
 • de korte versie (voor 'Informatie');
 • een oudere versie;
 • een lange versie (met toelichtingen);
 • Leren via beeldscherm nog altijd onhandig ('Parallellisme' ideaal voor 'leeromgevingen') (In: UT-Nieuws);
 • Een monitor is een zeer onhandig ding; de monitor komt uit de wereld van de televisie. Dat is het probleem.
 • Parallellisme bij het coachen van gebruikers in open leer- en werk-omgevingen (en het vinden van geschikte modellen) (In Simulatie in Nederland; Een stand van Zaken);
 • De PI theorie; de parallelle instructie theorie voor open doe-, werk- en leer-omgevingen (kort samengevat);
 • Werken en leren moet technisch perfect mogelijk zijn; anders kun je het wel vergeten (De oplossing is: parallellisme) (artikel is nog in ontwikkeling);
 • Parallellisme in werk-, doe-, en leer-omgevingen (met vele foto's) (hoofdstuk 3 uit mijn e-Boek 'Multimedia Technologie');

  Java-zaken:

 • Een nieuwe didactisch aanpak in multimedia programmeren; werken met building blocks (uit: Onderwijsinnovatie sept. 2004) (version 2003, incl. interactiviteit).
 • Het WEB als werk-, doe- en leeromgeving; de kracht van applets; hun nut en hun impact (In: De Digitale Leeromgeving; Wolters-Noordhoff Groningen);
 • Onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van simulatie: Java applets; (In: intern testrapport)
 • Java applets en leeromgevingen voor simulatie op het WEB; (In: 'Informatiebulletin' van de vereniging i & i);
 • Een WYSIWYG-editor voor het ontwikkelen van simulaties: MacSimAuthor; een onderzoek naar nieuwe gereedschappen voor het bouwen van leeromgevingen voor simulaties (in voorbereiding);

  Modelvormings-zaken:

 • Een verhandeling over systemen en modellen. (experimenteel);
 • Een algemeen denk-model voor leren; een analogon. (experimenteel);
 • Een algemeen dynamisch denk-model voor het bereiken van een doel; (experimenteel);
 • Regelsystemen, een introductie in besturingssystemen; (met interactieve dynamische onderdelen);

  Multimedia-politiek:

 • Leren door met computers te werken. Alles is digitaal. Overal staan beeldschermen. De wereld is een grote harde schijf. (interview);
 • Digitale leermiddelen in een wereld van zappen en zoeken. Wat wordt het met het World Wide Web? (In: Proceedings van nationaal seminar New Book Economy BIS);
 • Digitaal leren (discussiestuk);
 • Wat wordt het met web-pages?; (In: special over 'online leren' van het tijdschrift 'hoger onderwijs en management');
 • Wat wordt het met multimedia?; (In: special over 'Multimedia' van studievereniging 'Inter-actief');
 • Browsen op het World Wide Web; een probleem (paper);
 • Het nut van practica en praktijkopdrachten; (discussiestuk);
 • Onderwijs: de ingenieursaanpak;
 • Java versus MicroSoft.
 • Het WJ-Zwart-model;

  Politiek:

 • Centen i.p.v. procenten (incl. interactieve zelf-doe-omgeving);
 • Centen i.p.v. procenten (Elsevier) (aan meegewerkt);

  Afstudeerprojecten, scripties e.d.:

 • Open of gesloten systemen - open of gesloten tools
  Rapport / Afstudeerverslag (Soila Vries);
 • Ontwerp en ontwikkeling van een Web-based training over het leren van de basisvaardigheden van een viertal tools van Macromedia, etc.
  Rapport / Afstudeerverslag (M. Tappel);
 • Evaluatie van de modelleeromgeving RAPID en van een simulatie van automaten voor baggerschippers
  Evaluatie verslag (Koffijberg);
 • Verslag van een stage bij BSO/IMCC
  Stage verslag (Koffijberg);
 • Effect van mate van Parallellisme op Taakuitvoering en gepercipieerd Gebruiksgemak; kwalitatieve en kwantitatieve leermodellen
  Onderzoeksverslag (Groenewoud & ter Burg);
 • Een formatieve evaluatie van twee opvallende CD-i produkten
  Onderzoeksverslag (TCW-vak 'CO2');
 • Onderzoek naar de functionaliteit van de WEB-sites van Rik Min en anderen
  Onderzoeksverslag (TCW-vak 'CO2');
 • Onderzoek naar de effecten van acties tegen horizonvervuiling, etc.
  Onderzoeksverslag (TCW-vak 'COO2');
 • Een inleiding in de instrumentatietechnolgie en de mediakunde
  Hoofdstuk uit oude syllabus Instrumentatietheorie (ISM/TO);


 • Zie ook onze lijst met Engelstalige papers.