Casussen:

Na het maken van het beginners en gevorderde gedeelte is het zinvol om meer practische ervaring op te doen. Dit kan bewerkstelligd worden door een aantal casussen te maken waarbij het accent op de eerder besproken technieken komt te liggen. De afbeeldingen die gebruikt zijn in de verschillende type vragen, moeten vooraf opgeslagen worden. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf afbeeldingen te maken en deze te gebruiken.

Casus 1 bestaat uit een landkaartje van nederland. Het is de bedoeling om verschillende plaatsnamen op de juiste plek in de landkaart te zetten.

Casus 2 bestaat uit drie vlaggen met de overeenkomstige naam van dat land. De bedoeling is dat de gebruiker de vlaggen naar het bijbehorende land verslepen.

In Casus 3 zijn meerdere type meerkeuzevragen gemaakt. Na het beantwoorden van deze vragen zal de gebruiker feedback krijgen over het aantal vragen dat goed gemaakt is.

In Casus 4 wordt een foto van een grote inpakmachine getoond. De bedoeling hiervan is dat de diverse onderdelen benoemd worden.

 
Voor al uw vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Michell Tappel © Copyright 2000 All Rights reserved.