Coursebuilder:

Dreamweaver is een vervolg op Attain Objects for Dreamweaver. Coursebuilder is een applicatie van Dreamweaver 3.0 en deze software wordt gebruikt om interactieve leerapplicaties in webpagina's op een relatief eenvoudige manier mee te vervaardigen. Hiervoor zijn geen plug-ins of Java-applets nodig, echter moet de browser 4.0 of hoger zijn om gebruik te maken van alle mogelijkheden.

De kern van Coursebuilder zit in het gebruik van de visuele bibliotheek Hierin staan de meest voorkomende interactietypen voor web-gebaseerde leerapplicaties. Er kan gekozen worden uit verschillende interactietypen zoals:

  • multiple-choice vragen
  • drag en drop vragen
  • open vragen
  • etc

Op elke type vraag zijn nog varianten en weergavevormen van vragen mogelijk. Zo kan bij de multiple-choice vragen gekozen worden voor goed/fout vragen, 4 keuze vragen etc. De structuur van deze interactietypen kunnen via een soort template ingevuld en bewerkt worden. Op basis van een bepaalde interactie type kan een nieuwe interactie type gemaakt worden met zijn eigen kenmerken.

Met behulp van de visuele interface "Action Manager" bestaat de mogelijkheid om bepaalde condities en acties aan een vraag mee te geven. Men kan zonder veel kennis van programmeren de werking van een vraag veranderen. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om interactiviteit aan een vraag toe te voegen door gebruik te maken van bijvoorbeeld feedback en/of een invulstrategie. Een andere mogelijkheid is om aan een vraag een bepaalde tijd mee te geven. Binnen deze tijd moet een vraag zijn beantwoord.

In coursebuilder bestaat ook de mogelijkheid om een score aan een antwoord van een vraag mee te geven. Ook de tijd de gebruiker nodig heeft om een vraag te maken of de tijd waarbinnen een vraag gemaakt moet zijn kan gemeten en meegegeven worden. Deze gegevens kunnen aan de gebuiker getoond worden, maar het is ook mogelijk om door middel van een Learning Management Systeem zoals Pathware deze gegevens in een database op te slaan.

 

 

 

 
Voor al uw vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Michell Tappel © Copyright 2000 All Rights reserved.