Sheets van multimedia-ontwerp en -productie

(studiejaar 2001/2002)
(deeltijders - voltijders)

Rik Min


Key-words: multimediale leeromgevingen; leermiddelen versus courseware; technieken & methoden; ontwerpen versus wetenschap; auteurssystemen versus auteurstalen versus programmeertalen; top-down- versus bottom-up-benaderingswijze; web-based versus stand alone.

-- volgende --


Probemen oplossen (op micro-niveau)


Je kunt bij TO op drie niveaus iets ontwerpen en problemen proberen op te lossen. Bij dit vak leer je problemen op te lossen op het grensgebied van niveau 3a en 3b. De opdracht ligt op het grensgebied van de instructietechnolgie (IST) en de instrumentatietechnolgie (ISM). De methode (om iets te ontwikkelen) die je gebruikt, is een auteurssyteem (Fusion) en de technieken die je gebruikt zijn divers.

-- volgende --

Soorten (educatieve) software

(Zie reader)

-- volgende --

Leren overbruggen van twee uitersten


Toegepaste onderwijskundigen hebben een probleem: zij hebben feitelijk geen weet van alles met betrekking tot de 'content' (de lesstof), maar ook niet alles aangaande de software-technologie. Daarom moeten TOers bruggenbouwers zijn en van alles (een beetje) mee (willen) maken en mee (willen) krijgen in hun opleiding. TOers moeten in ieder geval een brede horizon krijgen en hebben. Zij moeten twee soorten deskundigheid in hun multimediale product bijeen brengen: kennis die feitelijk bij informatici vandaan (moet) kom(t)(en); en kennis over de stof die feitelijk bij de vakleraren (de inhoudsdeskundigen) ligt. TO-ers moeten naar twee kanten leren kijken.

-- volgende --

Top-down werken?


-- volgende --

Bottom-up werken


Top-down werken versus bottom-up.-- volgende --

Horizon verbreden


-- volgende --

Doelen van dit vak


-- volgende --

Software maken

Er zijn feitelijk drie fundamenteel verschillende manieren om educatieve software of courseware te maken: DreamWeaver and NetObject Fusion are authoring systems; HTML is - in my perception - a authoring language and JavaScript and Java are programming languages.

-- volgende --

Internet is oneindig

Internet kun je - voor je eigen site - vergelijken met een meccanodoos

Op Internet kun je - op je eigen site - alles aan elkaar knopen

Op internet kun je - op je eigen site - allerei materialen hergebruiken


-- volgende --

Organisatie van het vak


-- volgende --

Auteurssystemen


-- volgende --

Onderdelen web-site


-- volgende --

Systemen versus talen (1)


Kwaliteit versus tijd en tijdsinvestering: Tools zijn belangrijk maar hogere programmeertalen ook. Let op de totaal verschillende korte- en/of lange-termijn-effecten. (I) (Min; collegestof)


-- volgende --

Systemen versus talen (2)


Kwaliteit versus tijd en tijdsinvestering: Tools zijn belangrijk maar hogere programmeertalen ook. Let op de totaal verschillende korte- en/of lange-termijn-effecten. (Min, 1999)


-- volgende --

Systemen versus talen (3)


Kwaliteit versus tijd en tijdsinvestering: Hoe snel leer je iets (van een bepaalde kwaliteit) te maken met een tool? Hoe snel leer je iets (van een bepaalde kwaliteit) te maken met een programmeertaal?


-- volgende --

Multimedia anno 2001


-- volgende --

Dimensies


De vijf dimensies. De vijf dimensies van een multimediaal product zijn: zijn: tekst, beeld, (lineair) geluid, (lineaire) animatie en (lineaire) video. Maar je kunt er in in de praktijk best meer hebben, zoals beweging en reuk.


Een tegenwoordig zeer belangrijke (zesde) dimensie is intelligentie, zoals ingebouwde slimme applets, aangekoppelde scripts en/of ingebouwde expert systemen.

-- volgende --

De dimensies van een mm-product
(enkele voorbeelden)

Dimensie zes: intelligentie; zeven: bewegingen; en acht: reuk?


Deze dimensies zijn handig als methode van benoeming of bepaling, met name om een product te kwalificeren, te kwantificeren en dus om te classificeren. Een voorbeeld van een bepaald soort multimediaal web-based product met: tekst, beeld, geluid en video (met géén animaties; d.w.z.: 0 langs de animatie-as). (In de vorm van een 'sterdiagram'.) (Zie bijvoorbeeld onze simulatiepatient 'Maurice'.)


-- volgende --

De specialistenbenadering

Vanuit de 'contents' (en dus vanuit de dimensies) gezien heeft elke specialisme of wetenschapsgebied zijn eigen disipline(s) en/of mensen (specialisten) nodig:

Wat dacht je hoeveel soorten en type mensen er nodig zijn bij een echt professioneel multimediaal product en hoeveel dat allemaal niet kost? (Denk bij een budget voor een adventure of een spel gerust in termen van een halve of hele Hollywood film.)

-- volgende --

Techniek versus Wetenschap (logos/logie)


-- volgende --

Ontwerpen = Wetenschap ?


-- volgende --

Losse componenten / elementen ('intelligentie')


-- volgende --

De 80/20-regel

80 procent van MM-software wordt gemaakt met tools, maar de 20 procent beste software wordt voor 80 procent gemaakt met hogere programmeertalen.


-- volgende --

Demonstraties


-- volgende --

Referenties

Min, F.B.M., & J. de Goeijen (1999)
Multimedia programmeren.
http://to-www.to.utwente.nl/TO/ism/course/mmp/index.html
De cursus multimedia programmeren (klik hier)

Min, F.B.M., & J. de Goeijen (1999)
Computersimulatie als leermiddel.
http://to-www.to.utwente.nl/TO/ism/course/sim/index.html
De cursus computersimulatie als leermiddel (klik hier)

Min, F.B.M., I. De Diana, J. de Goeijen & J. Wetteling (1999)
xxxals xxxx.
http://projects.edte.utwente.nl/pi/Lezingen/CEA.html
De cursus xx als xxx (klik hier)

Min, F.B.M., (1997)
'Het WEB als werk-, doe- en leeromgeving en de kracht van applets'. Gepubliceerd in: 'De Digitale Leeromgeving'. Editors: M. Mirande, J. Riemersma & W. Veen. ISBN 90-01-88662-0. (klik hier Nederlands) (klik hier English)

Min, F.B.M. (1997)
Het WEB als werk-, doe- en leeromgeving en de kracht van applets. Paper ten behoeve van het congres: 'Studeren in digitale leeromgevingen'; Organiseren van hoger onderwijs voor de kennismaatschappij;. te Utrecht, op 11 en12 december 1997. Gepubliceerd in de Hoger Onderwijs. Reeks van Wolters-Noordhoff Groningen. Titel: 'De Digitale Leeromgeving'. Ed. M. Mirande, J. Riemersma & W. Veen. 1997 ISBN 90-01-88662-0. Hst. 10. pp. 149-159. (klik hier)

Min, F.B.M., (1995)
Simulation Technology & Parallelism in Learning Environments; Methods, Concepts, Models and Systems. Publisher: Academic Book Center, De Lier. ISBN 90-5478-036-3. (klik hier)

Min, F.B.M., (1999/2000)
Multimediale leermiddelen; het ontwerpen en ontwikkelen van leer-, werk- en doe-omgevingen; Digitaal boek annex multifunctioneel collegedictaat op Internet (10 delen; 65 losse teksten; 45 figuren; 6 dynamische applets) (klik hier)

Enschede, nov, 5, 2001