=== weblog ===

Rik Min

Commentaar op het nieuws

=== 2008 ===

U wilt reageren? Klik hier. Let op: uw commentaar wordt niet t.a.t. geplaatst.

De domste opmerking van 2008

Enschede, 23 dec. 2008. Dat Wouter Bos, ons Nederlanders en "onze hebzucht" zoals hij bij Pauw en Witteman zei, "de oorzaak van de crisis" vindt, is het stomste wat iemand van links ook maar kan zeggen. En het gemeenste [*]. Iemand 'van links' hoort te weten dat de crisis onlosmakelijk bij dit systeem hoort; bij het kapitalisme. Niet bij het neo-liberalisme; ook niet bij marktmechanisme zoals Agnes Kant denkt, en ook niet bij het fun-shoppen of "consumentisme" zoals Femke Halsema in haar boek zegt, maar hoort bij het systeem van overproductie en koopkrachttekort (doordat de meerwaarde in zakken van zakkenvullers verdwijnt). Men noemt dat nu wel met eem mooi woord 'vraaguitval', maar dat is dan alles wat huidige 'linkse' kamerleden ons, de slachtoffers van het systeem, te vertellen hebben. Wij communisten weten wel beter. Wij weten het al 60, 90 en zelfs al 150 jaar. Waar hebben we het aan verdient dat de huidige linkse mensen zo stom, dom of volksverlakkers zijn. Het onderwijssysteem? (Ja) De media? (Ja) Demonisering van communisten? (Ja) Rechts lacht zich kapot. Die mensen kennen de theorie wèl.

[*] Het heeft niets met hebzucht te maken. Het heeft met de wil om vooruit te komen te maken en de wil om voor onze kinderen een betere wereld achter te laten dan zoals wij die ontvingen. Alle 6 miljard mensen willen dat. Onder het kapitalisme kan dat in principe niet niet. In een socialistische maatschappij kan dat in principe wel.

Irak, Iran en Klaas de Vries

Enschede, 22 dec. 2008. Er is anno 2008 geen enkel andere conclusie mogelijk dan dat Israel, het zionisme en de neo-cons in de spelonken van het Pentagon het westen nog een keer in een val wil laten trappen ergens binnen te vallen. Na valse voorwendsels aangaande Irak komt dit monsterverbond nu met allelei valse voorwendsels aangaande de bedoelingen van Iran. Het opfokken van moslims hoort bij dit smerige monsterverbond. Geert Wilders optreden in Jerusalem als derde wiel aan de wagen van dit monsterverbond spreekt boekdelen. Zelfs Obama en de Clintons ontkomen niet aan allerlei gemene leugens over de bedoelingen van Iran, moslims en de gewone Arabieren. Eerst heeft men Osama Bin Laden en Saddam Hoesein gebruikt om de regio te verzwakken, toen heeft men Saddam Hoessein en Osama Bin Laden - na bewezen diensten - in Irak en Afghanistan zelf maar opgeruimd. Nu wordt Bush jr. ook nog opgeruimd en ingewisseld door Obama. Is hij versleten? Blijkbaar. Klaas de Vries moet zijn parlementair onderzoek dus maar krijgen. Dan kunnen de gewone mensen zien hoe de hazen in het wereld lopen, en hoe Balkenende toentertijd als derderangs acteur door een tweederangs acteur (Bush) werd omgeluld en die zelf weer door een eersterangs smoezenverkoper (Israel) in de val van Irak is gelokt. En dat allemaal omdat Irak en Iran geld gaven en geven aan de Palestijnse bevrijdingsbewegingen...

Financieringskapitaal

Enschede, 22 dec. 2008. Wat is het financieringskapitaal eigelijk? Het financieringskapitaal is niets meer en minder dan de som van alle hoeveelheden geld die alle mensen samen op banken hebben staan. Varierend van grote bedragen aan geld van rijke personen op verre Zwitserse bank tot en met het beetje spaargeld van onze oma's en onze kinderen. Het financieringskapitaal is - hoe je het ook wendt of keert - opgebouwd uit en de som van al die verschillende bedragen van al die verschillende mensen; rijk of arm.

Banken

Enschede, 22 dec. 2008. Wat zijn banken eigenlijk? Wat moeten ze doen? En wat niet? Banken hoeven toch niet meer te doen dan spaargeld beheren en af en toe iets uit te lenen aan een ondernemer? Dat kun je toch veel beter niet in handen laten van personen, in achterkamertjes, maar (gewoon) eerlijk en (gewoon) democratisch in overheidshanden laten.

Socialisme (nog korter samengevat)

Enschede, 21 dec. 2008. Theoretisch is er - volgens mij - sprake van socialisme als in de wereld of in een land het gehele financieringskapitaal in handen is van de gehele bevolking. Het fiancieringskapitaal is de som van al het geld dat op bankrekeningen staat, de som van alle kleine en grote private personen. Als de staat hen dan garandeert dat men 3, 4 of 5 procent rente per jaar krijgt, hoeft niemand meer andere dingen met zijn geld te doen. Laat ondernemen maar aan ondernemers over ven investeren aan de overheid, de staat, democratisch gecontroleerd. Ondernemers kunnen dan geld lenen van het finacieringskapitaal. Net zo als nu. Het finacieringskapitaal wordt beheert door ons allemaal in belang van ons allemaal. En niet door een bankklerk in een achteraf kamertje. (Voor details zie verderop op deze pagina.)

Socialisme (samengevat)

Enschede, 3 dec. 2008. De vraag is: is dit model (socialisme I, II, II en IV) socialisme of een utopie? Het hier in de kredietcris ontdekte model heeft 5 belangrijke kenmerkende verschillen en overeenkomsten met het kapitalisme van nu. TOELICHTING:
Dat wil dan zeggen dat de aanwending van al het investeringskapitaal (waar alle Nederlandse ondernemers op draaien) (en het spaargeld van alle mensen is) wordt bepaalt door 'de overheid' en wordt gecontroleerd/aangestuurd door de Tweede Kamer. Alle Nederlandse ondernemers krijgen krediet via de overheid en in principe worden alle revenuen terug geploegd in de maatschappij. De werkende klasse krijgt dan - werkelijk waar - bovenop haar loon een arbeidsloos inkomen; net zoals de bezittende klasse dat bedrag vroeger kreeg. Daarmee wordt Nederland dus ook in een klap een echte socialistische samenleving, een echte democratie, namelijk dat wat ze nu niet is. De bevolking bepaalt dus voortaan waarin geÔnvesteerd wordt en niet meer een handje vol bankiers. Belasting kan (dan) theoretisch worden afgeschaft (net zo als in de Sovjet Unie het geval was). De werkende klasse heeft in dit model, van vrijwillig noodgedwongen socialisme, dus voortaan twee soorten inkomens en kan zelf beslissen of hij/zijn niet meer een baan wenst te hebben en gewoon van zijn arbeidsloze inkomen gaat genieten; dus gaat rentenieren. Hij/zij kan ook harder gaan werken ergens voor een hoger loon of gewoon ondernemer wordt en een eigen bedrijf begint. De overheid zal in die bedrijven die ondernemers in Nederland (of waar dan ook ter wereld) dan willen opzetten, zeker willen investeren. De aandeelhouderswaarde - opbrengst minus kosten - vloeit terug naar de algemene middelen; die algemene middelen zijn voortaan van 16 miljoen aandeelhouders. Losse banken bestaan dus niet meer. Individuele aandeelhouders bestaan niet meer. Spaarders krijgen - van ons en onze regering - en dat MOETEN we afspreken - minimaal 4 tot 5 procent of meer op hun spaargeld. Dat is meer dan een gewone aandeelhouder (vandaag de dag gedurende 20 jaar gemiddeld ) kan 'maken'. Naar gelang de economie groeit en bloeit, d.w.z. ONZE economie. En niet meer 'de economie', zoals die de laatste 200, 300, of 500 jaar van de bezittende klasse, de elite, was. Wij zijn nu immers allemaal de bezittende klasse [4].

Dat is inderdaad einde verhaal van kapitalisme in Nederland. Niemand "bezit" dan prive immers meer "een productiemiddel" of een deel daarvan. Wat voor overgangsregeling we in dit model zullen moeten kiezen, moet nog verder worden uitgewerkt. Is dit nu socialisme (desnoods mag men het staatskapitalisme noemen) of niet?

Socialisme (VI)

Enschede, 20 nov. 2008. Iemand schreef me naar aanleiding van de stukjes hieronder met de kopjes socialisme I,II en III, dat "wat jij wilt ook Den Uyl en de sociaal-democraten wilden, namelijk alle winst naar de staat". Mijn reactie was/is: ik denk dat de sociaal-democraten hooguit vroeger eens gezegd hebben "wij willen dat een deel van de winst naar de staat gaat". Maar goed. Dat willen ze absoluut nu niet meer.

In mijn model van socialisme (zie bij I, II en III) hangt alles af van de raad van commissarissen [1]. Die blijft gewoon. Die bepalen gewoon - naar 'eer', 'geweten' en vanwege de belangen van de aandeelhouder - of de winst, die de ceo van een bedrijf elke 3 maanden of elk jaar op geeft, juist is [2]. De aandeelhouders wensen immers dat hun investering geld oplevert. Dat bedrag moet zo hoog, goed of duurzaam mogelijk zijn [3]. In ieder geval ook betrouwbaar.
De raad van commissarissen SPEKKEN in het socialisme nu niet meer de private aandeelhouders. Private aandeelhouders sterven (vanzelf) langzaam of snel uit [4]. Maar de raad van commissarissen zit daar nu voor ons, voor de overheid, met precies de zelfde opdracht: namelijk naar eer, geweten en vanwege de belangen van de aandeelhouder (WIJ DUS), of de winst, die de ceo van dat bedrijf elke 3 maanden of elk jaar op geeft, juist is. De raad van commissarissen zijn in dienst van private personen, maar van ons, de overheid.
De winst, de meerwaarde geproduceerd door de werkende mens, komt dus in zijn geheel ten goede van de maatschappij [5]. Dat is in principe (dus) socialisme. Dus echt heel wat anders dan de sociaal-democratie voor ogen staat of stond [6].

Wetenschap

Enschede, 15 okt. 2008 (17:00). Het marxisme ofwel politieke economie is een wetenschap. Economie ofwel de burgelijke macro-economie niet. Dat blijkt maar weer eens. Of je iets kunt voorspellen is niet de kwestie; er wordt zo veel voorspeld. De kwestie is of je vanuit een theorie iets kunt voorspellen. Marx kon dat. Hij is er 150 jaar om uitgelachen en doodverklaard. De mensen die hem en de Sovjet Unie - die het te minste heeft geprobeerd - Cuba en China het langst hebben doodverklaard en uitgelachen hebben nu dan ook de meeste aanzien verloren. Omgekeerd valt er voor echte socialisten en communisten nog heel wat theoretische en praktische dingen te doen. Wie doet er mee?

Socialisme (III)

Enschede, 15 okt. 2008 (14:00). Als alle grond en al het kapitaal in handen is van de overheid is er sprake van socialisme. Ja toch? Als iemand wil ondernemen kan dat in dit systeem, dit model, dit systeem van socialisme. Die grond of dat kapitaal kun je - binnen dit socialistische systeem - gewoon als ondernemer aanvragen bij de staatsbank. De staatsbank is een door de Tweede Kamer, democratisch gecontroleerde bank. Jouw personeel betaal je een goed loon natuurlijk. Dat is met steun van de vakbonden wettelijk geregeld. Je stelt zelfs managers aan. Allemaal in loondienst. Daar mag in de verschillende lonen die je uitbetaalt best een factor x verschil zitten. De factor x wordt voor elke job nader bepaald. Het geld dat je verdient kun je op de spaarbank zetten, uitgeven of in je bedrijf investeren. Er aandelen van kopen bestaat dus niet meer; en hoeft ook niet meer. De overheid (wij allen dus) zijn aandeelhouders. Niet jij. Jij bent ondernemer met alles erop en eraan. Wij genieten een arbeidsloos inkomen, bovenop ons loon. We verdienen nu dus evenveel als de kapitalisten vroeger aan de arbeiders verdienden. We hebben nu dus met zijn allen een dubbel of driedubbel inkomen. Jijzelf, als ondernemer, kleine middenstander, midden of klein bedrijf ondernemer of groot ondernemer (zelfs), krijgt het respect, om met jouw woorden te spreken; respect dat jou toekomt vanwege dat jij blijkbaar ergens een goede visie op hebt. (De maatschappij stelt dat op prijs; net zo als de maatschappij alle vormen van inspanning en werken op prijs stelt...) Je kunt ook failliet gaan. Dan ben je - net zo goed als nu - je onderneming, bedrijf of kantoor kwijt. (De staat is dan curator.) Iedereen houdt in dit socialistische systeem dezelfde rol, alleen is het in dit systeem wel degelijk socialisme. Alle nadelen van kapitalisme - zoals crisis, oorlog, grondstofroof - zijn verdwenen; zelfs uitbuiting. Immers de arbeiders die bij je werken strijken de meerwaarde van jou bedrijf op. Immers het is hun bedrijf. Ze zijn eigenaar; jij niet. Jij bent alleen maar ondernemer.

Socialisme (II)

Enschede, 14 okt. 2008. Socialisme is toch een economisch systeem waarin "de productiemiddelen in handen van de bevolking zijn". Dat wil dan zeggen dat de aanwending van al het investeringskapitaal (waar alle Nederlandse ondernemers op draaien) (en het spaargeld van alle mensen is) wordt bepaalt door de overheid? Alle Nederlandse ondernemers krijgen krediet via de overheid en in principe worden alle revenuen terug geploegd in de maatschappij. De werkende klasse krijgt dan - werkelijk waar - bovenop haar loon een arbeidsloos inkomen; net zoals de bezittende klasse dat bedrag vroeger kreeg.
Daarmee wordt Nederland dus ook in een klap een echte democratie, namelijk dat wat ze nu niet is. De bevolking bepaalt dus voortaan waarin geinvesteerd wordt en niet meer een handje vol bankiers. Socialisme is dus democratie. Democratie is socialisme. Belasting kan (dan) theoretisch worden afgeschaft (net zo als in de Sovjet Unie het geval was). De werkende klasse heeft in dit model van vrijwillig noodgedwongen socialisme dus voortaan twee soorten inkomens en kan zelf beslissen of hij/zijn niet meer een baan wenst te hebben en gewoon van zijn arbeidsloze inkomen gaat werken; dus gaat rentenieren. Hij/zij kan ook harder gaan werken ergens voor een hoger loon of gewoon ondernemer wordt en een eigen bedrijf begint. De overheid zal in die bedrijven die ondernemers in Nederland (of waar dan ook ter wereld) dan willen opzetten, zeker willen investeren. De aandeelhouderswaarde - opbrengst minus kosten - vloeit terug naar de algemene middelen; die algemene middelen zijn voortaan van 16 miljoen aandeelhouders. De Tweede Kamer bepaalt verder - democratisch - hoe de algemene middelen verdeelt worden. Losse banken bestaan dus niet meer. Individuele aandeelhouders bestaan niet meer. Spaarders krijgen - van ons en onze regering - en dat MOETEN we afspreken - minimaal 4 tot 5 procent of meer op hun spaargeld. Dat is meer dan een gewone aandeelhouder (vandaag de dag gedurende 20 jaar gemiddeld ) kan 'maken'. Naar gelang de economie groeit en bloeit, d.w.z. ONZE economie. En niet meer 'de economie', zoals die de laatste 300 jaar van de bezittende klasse, de elite, was. Wij zijn nu immers allemaal de bezittende klasse. Aanvulling: Wat voor overgangsregeling we in dit model zullen moeten kiezen, moet nog verder

Socialisme? (I)

Enschede, 8 okt. 2008. Die rechtse knakkers van de Republikeinen hebben toch wel een punt dat toen ze tegen dat 700 miljard dollar-plan stemden en ze opmerkten dat ze geen "socialisme op Wallstreet wilden". Theoretisch is er - volgens mij - namelijk inderdaad sprake van socialisme als alle banken (in één land) (bijvoorbeeld in Nederland of in de USA) met het geld van alle spaarders in handen is van de overheid. Bij de Fortis-deal zei Bos dat "de winsten van Fortis voortaan naar de algemene middelen zullen vloeien". Theoretisch is er sprake van socialisme als het geld van de Nederlandse spaarders in handen is van de overheid en alle kosten van ons daaruit betaald worden. De overheid bepaalt vanaf dat moment namelijk voortaan waar het geld (als kapitaal) in geÔnvesteerd wordt en welke ondernemer geld om te ondernemen krijgtÖ De revenuen van het geÔnvesteerd kapitaal vloeien naar de algemene middelen [1]. En de overheid deelt de spaarders gegarandeerd pakweg 4 tot 5% rente per jaar uit [2]. Ondernemers hebben de plicht de meerwaarde en de winst af te dragen aan de Nederlandse overheid; net zoals ze nu al doen om alles aan de aandeelhouders af te staan. Die aandeelhouders bestaan nu niet meer [3]. Dat is inderdaad einde verhaal van kapitalisme in Nederland. Niemand "bezit" dan prive immers meer "een productiemiddel" of een deel daarvan (Zie Das Kapital, Marx, 1848). Zou Wouter Bos dat door hebben? De rechtse knakkers in Nederland en de USA hebben het volgens mij wel door [4][5].

Staatskapitalisme?

Enschede, 30 sep. 2008. Let vandaag de dag in de media ook even op het systematische verkeerde gebruik van de woorden 'socialisme' (door rechtse sociaal democraten), 'Stalinistische maatregelen' of 'staatskapitalisme' (door hard core Republikeinen). Die roepen "dat mag het niet worden" en "er mag geen financieel socialisme komen". Nu, troost u. Dit wat men doet met die miljarden injecties is geen staatskapitalisme laat staan socialisme. Immers de revenuen 'van het kapitaal' vloeien niet naar u en ik; integendeel nog steeds.

Alle ellende

Enschede, 30 sep. 2008. Alle ellende op Wallstreet is al lang geleden door ons voorspeld. Reeds in 1985 heb ik overdrukken uit het boek van Bartra naar allerlei mensen en economen gestuurd. Zijn analyses waren voor marxisten al duide in Nerland. En noeg. De schrijver Middelkoop van RTL7 verwijst in zijn boek "Als de dollar valt" ook naar deze marxistische econo De ellende in de economie (maar ook vanwege bijbehorende rooftochten van het imperialisme in oorlogsgebieden in Afrika en elders) komt voort uit de kapitalistische productiewijze; die leidt tot overproductie. Alle andere crisissen zijn op deze overproductie terug te voeren. Er is zelfs teveel aan kapitaal. (En duidelijk een veel te groot tekort aan koopkracht onder de massa. En dat komt weer doordat er binnen het kapitalisme nul komma nul van de meerwaarde en de winsten naar de de working class toevloeid.)

700 miljard

Enschede, 29 sep. 2008. Het 'geven' van 700 miljard dollar aan het bank-systeem gaat gewoon door het "bij drukken van dollars", zei een hoge piet eergisteren op de TV. Die 'steun' van 11.3 miljard euro aan Fortis van gisteravond gebeurt zeker ook door het bijdrukken van euro's? Of niet soms? Of hebben de Europese politici dat recht om ongelimiteerd geld bij te drukken toentertijd blind, als monopolie, alleen maar aan de USA gegeven? Beste Tweede Kamer-leden, vraag het eens aan Wouter Bos als u durft.

Volkskapitalisme en staatskapitalisme

Enschede, 22 sept. 2008. Leren de mensen vandaag de dag op school of de universiteiten nog wel wat volkskapitalisme of staatskapitalisme is. En het levensgrote essentiele verschil daartussen? Het ene is het systeem dat Hitler nuttig achtte, en later Tatcher, om elke arbeider wat aandelen aan te smeren (of een eigen huis) om hem langzaam maar zeker "kapitalistische te laten denken"; terwijl staatskapitalisme - hoe je het ook wendt of keert - een vorm van socialisme is. De bevolking is aandeelhouder c.q. de bezitter van de productiemiddelen en krijgt het volledige opbrengst c.q. winst of meerwaarde, i.p.v. de losse aandeelhouders ooit kregen; en het oppotte. Bij volkskapitalisme wordt de kleine man met wat losse aandelen juist uitgebuit door de bezittende klasse; terwijl bij staatskapitalisme iedereen, naast zijn gewone loon, nog een enorm inkomen heeft. Kortom iets om na te streven!

Rechts en links

Enschede, 20 sept. 2008. Mensen die zeggen dat er geen verschil (meer) is tussen links en rechts zijn gewoon gek of praten bepaalde kranten na. We worden (dus) geregeerd door gekken; in het minst erge geval: dwaallichten. Of zijn dit soort mensen leugenaars, die tegen beter weten in iets beweren dat onwaar is? U mag zelf kiezen.

Links zijn mensen die opkomen voor mensen die loonnafhankelijk zijn. Rechts zijn mensen die opkomen voor de belangen van de mensen met bezit, voor mensen die niet hoeven te werken; alleen maar hun centen hoeven te tellen. [Zie ook "Centen tellen is geen werken", Rik Min, NRC/Handelblad, 2 Mei 2006; voorpagina].

Kennis is kapitaal

Enschede, 29 aug. 2008. Een socialistisch land investeert in mensen. Daar accumuleert de rijkdom voornamelijk in de mensen. Net zo goed als een westers land geen rijkdom wil verliezen, wil een socialistisch land rijkdom verliezen. Als kapitaal 'vlucht', moet daar iets tegenover staan. Als goed opgeleide mensen uit bijvoorbeeld Afrika naar de Verenigde Staten vluchten noemen we dat brain-drain. Amerika wordt daar rijker van. Afrika armer. Mensen beseffen hun waarde niet; beseffen niet wat ze macro-economisch gezien aanrichten met hun land van herkomst. Een arm land wordt steeds armer. De Verenigde Staten wordt rijker en rijker. Het is daarom logischer om na een opleiding in de Verenigde Staten terug te keren naar je eigen land om daar je land op te bouwen. Het is pure diefstal als kapitalistische landen mensen overhaalt naar de USA te komen of daar te blijven. De Chinese studenten in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten gaan gewoon terug naar huis. Daarom groeit China zo geweldig.

Frankrijk, Groot Brittanie, Georgie, USA en Rusland: allemaal landen met roofkapitalisten aan de macht

Enschede, 18 aug. 2008. In een kapitalistisch systeem zijn landen elkaars concurrent op leven en dood. Landen balanceren dus altijd op het randje van oorlog en elk jaar vallen er wel een aantal een keer overheen. Dat is sinds het vallen van de muur nu wel voor de zoveelste keer bewezen. In het ene land (Georgie en Rusland) is het roofkapitalisme zichtbaarder dan in het andere land (USA en Frankrijk). Nu weer dat achterlijke conflict tussen twee kapitalistische landen Georgie en Rusland. De situatie is vergelijkbaar met die van voor de Eerste Wereldoorlog. Voor de Eerste Wereldoorlog waren alle kapitalistische landen met elkaar in oorlog; weliswaar verdeeld in twee kampen, maar ze waren allemaal met elkaar in een warme of koude oorlog. De situatie nu is precies het zelfde. Men bestrijdt elkaar op leven een dood vanwege de grondstoffen, invloedsferen en andere zaken. De bevolking is de dupe. Communisten hebben hierover wel een mening maar kiezen geen partij. Wij kiezen alleen partij voor de werkende bevolking; niet voor leden van een van de twee bezittende klasses. Verder hopen wij dat landen als China en Cuba, maar ook de Nederlandse bevolking, niet in deze chaos worden meegetrokken. De situatie in de wereld is nu dus fundamenteel anders dan vòòr de Tweede Wereldoorlog; hij is vergelijkbaar met die van voor de Eerste Wereldoorlog; en dat is nog erger.

De oorlogsmachine van het imperialisme dendert maar door

Enschede, 11 aug. 2008. Bijna alle ellende en oorlogen in de wereld is te wijten aan het kapitalistisch/imperialistische systeem. De meeste Nederlanders beseffen dat niet. Alle oorlogen sinds het vallen van de muur, en nu weer die in Zuid Ossetie, maar ook de oorlogen die sinds 1946 woedden, zelfs alle hongersnoden, burgeroorlogen en oorlogsmisdaden sinds 1918, zijn door ons soort mensen voorspeld. De ellende komt voort uit de drang van het kapitalistisch/imperialistische systeem om het communisme overal er militair onder te houden en op alle mogelijke en onmogelijke manieren het marxisme uit de hoofden van de mensen te rammen. (Bijvoorbeeld door te zeggen "links en rechts bestaat niet meer". "Waarheid bestaat niet".) Niets is natuurlijk minder waar. Een ander ding dat 'de' Nederlander en hun media maar niet wil beseffen, is dat wij al 15 jaar geen enkele interesse meer hebben in Rusland en 'de' Russen en al 5 jaar geen enkele interesse in Servie en 'de' Serven. Wij kiezen ook geen partij in de zaak van Zuid Ossetie (Hoewel Saakasjvily en de NAVO daar begonnen zijn. En daarvoor natuurlijk Jeltsin en zijn Amerikaanse adviseurs. Zij hebben de kiem gelegd voor deze afschuwelijke weekend oorlog.) Wij interesseerden ons in de eenheidstaat Sovjet Unie en in de eenheidstaat Joegoslavie en hun pogingen een eigen weg te vinden om het kapitalisme de baas te blijven. Dat vonden wij ijzersterke concepten in de vooruitgang ten behoeve van al die volkeren die daar leven. Dat alles, inclusief het socialistische systeem, is vernield van buitenaf en door het misplaatst geloof van sommige leiders daar, afkomstig uit de toenmalige middenklasse, in de mythe van het vrijheid en democratie. Die vrijheid bleek alleen maar te gelden voor multinationals en democratie alleen maar voor het kapitaal.

Safe havens (safe aera's)

Enschede, 10 aug. 2008. De Verenigde Naties hebben een groot aantal politieke blunders begaan. Juist op momenten dat de socialistische landen zwak waren dramden westers georienteerde landen door om safe havens te geen maken voor de 'bosnische moslims' in Srebrenica (1995) en over die in 1948, om van Palestina een safe haven te maken uitsluitend voor 'joden', maar te zwijgen. Niemand wist/weet wie er jood was of wie er mee bedoelt werd, en niemand wist/weet wie er Bosnische moslim was. Immers Joegoslavie was iedere familie volledig geassimileerd en in Palestina waren alle gelovigen elkaars buren en als persoon volledig geassimileerd/geintegreerd. Althans alles liep door en over elkaar heen. Het vuur aansteken in landen waar een min of meer perfecte assimilatie en integratie heeft plaast gevonden is een misdaad. Is misdadig; een misdaad tegen de menselijkheid, en tegen de ontwikkeling van de mensheid. De Verenigde Naties waren een aantal keren in zijn bestaan niet opgewassen tegen chantage van de lobby-groepen c.q. afscheidingsbewegingen. Eén etnische of religieuze groep de macht geven in een gebied of een land is een vrijbrief voor eeuwigdurige oorlogen in zo'n regio. En dat is ook gebleken. (En voorspeld.) Stop met het opdelen van landen. Stop met het wroeten in eenheidsstaten zoals China.

Westerse democratie is de dictatuur van het kapitaal

Enschede, 1 aug. 2008. Alles wat er een moorden, verkrachtingen en oorlogen de afgelopen 30, 60 tot 90 jaar is voorgevallen, is veroorzaakt door de arrogantie en de winsthonger van het kapitalisme. Zelfs de moorden in Srebrenica. Wij noemen dat wereldwijde systeem het imperialisme. Dat landen met een democratie hiertoe in staat zijn hebben we in de Weimarrepubliek, vlak voor de Tweede Wereldoorlog en voor de Eerste Wereldoorlog ook gezien. Hitler kon in 1932 zonder veel blikken of blozen de macht krijgen. Dat ging gepaard met een ongelooflijke manier van liegen vooral via mediamanipulatie en hersenspoeling van de intelligentsia en de middenklasse. (En dat gebeurt nu weer.) Sterker nog na enkele jaren was rond 1935 de overgrote meerderheid van Duitsland al geheel overtuigd dat zijn politiek aangaande lebensraum creeren en wereldwijd de communisten kapotslaan, het beste was. Rond 1939 geloofde het grootste deel van de Duitse bevolking hierin. Het gebeurde in de hoogst ontwikkelde land op dat moment. Dat is nu weer zo. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking gelooft dat het goed en noodzakelijk is in te grijpen in Afghanistan, Irak, Iran, Joegoslavie, Bosnie, Kosovo, Congo, Angola, Zimbabwe, etc. En dat "de Serven in Srebrenica de misdadigers waren" en "China een dictatuur is". De geschiedenis herhaalt zich. Het fascisme is eigenlijk alweer aan de macht; alleen anders, minder openlijk, maar met onvoorstelbare omdraaiing van oorzaak en gevolg. De feiten zijn niet meer betrouwbaar. Wat wit is wordt zwart gemaakt; wat zwart is, wit. De waarheid is voor de zoveelste keer het eerste slachtoffer; de media de tweede; en wij en de werkende klasse in het algemeen zijn nu al het derde slachtoffer.

Het intellectuele tekort van de sociaal-democratie

Enschede, 31 juli 2008. De sociaal-democratie heeft in Nederland en Europa een intellectueel tekort. Ze is niet in staat om over de grenzen van het kapitalisme heen te kijken. Ze kan zich niks voorstellen om een andere maatschappijvorm te hebben dan de huidige kapitalistische maatschappij. Men heeft geen ideaal toestand meer voor ogen. Men vindt deze toestand ideaal. De maatschappij is zelf af in hun ogen. Men wil hooguit het kapitalistische Rijnland-model. De begrippen links en rechts kunnen verdwijnen wat hun woordvoerders betreft. Kapitalisme als begrip komt niet in hun vocabulaire voor en het bestaat ook niet meer. Graai-managers noemen ze nog wel eens 'kapitalisten'. Wat de echte kapitalisten zijn, weten ze niet eens meer; of willen ze niet meer weten. Dat dat 'de mensen' zijn die de meerwaarde opstrijken, weten ze ook niet. Het begrip bezittende klasse en arbeidsloos inkomen hanteren ze niet meer. En als je ze er op aanspreekt, vinden ze het allemaal heel normaal. En zeggen dan vaak dat je het via de pensioenfondsen of eigen aandelen te kopen "toch ook kunt proberen". Niets is natuurlijk minder waar.

Hoe hoort een grondwet te zijn?

Enschede, 7 juli 2008. Velen schrijven maar wat in de krant over al die Nee's tegen de Europese grondwet. Wij weten wel beter. Diep, ergens in het verdrag verstopt, staat namelijk zwart op wit dat Europa kapitalistisch zal zijn en moeten blijven ('neoliberaal', 'ondernemingsgewijze productiewijze', 'marktconform', etc.). En net daar heeft men een hekel aan. Dat is de reden dat velen bewust en vele anderen instinctief, tegen dit/deze verdrag/grondwet zijn. Immers dan is het streven naar een socialistische maatschappij binnenkort illegaal/ongrondwettig en - bijvoorbeeld - mijn partij, de NCPN illegaal/ongrondwettig. Terwijl, ALS wij, communisten, morgen - bijvoorbeeld - 60% van de stemmen halen/hebben, die voor een socialistische Nederland zijn - zoals rond 1980 in Italie op hoogtepunt van de PCI het geval was en toen door sommige lieden werd opgeblazen - dan zal Nederland - grondwettelijk gezien - 'gewoon' socialistisch mogen worden [1]. In de Nederlandse grondwet staat gelukkig nergens - zoals het hoort - dat Nederland kapitalistisch moet zijn of hoort te blijven.
Dat is de hele kwestie. Zo simpel is het allemaal. Men heeft ons dus een Europees grondwettelijk oor aan willen naaien. En dat is vooralsnog niet gelukt.

Voetnoot:
[1] Zelfs een moslimsstaat zou in Nederland niet ongrondwettelijk zijn. [Donner, 2007]. (Maar daar zal in Nederland geen een ruime meerderheid voor zijn; voor socialisme wel.)

Imperialisme

Enschede, 30 juni 2008. Alle ellende in Afrika is door ons, communisten, voorspeld. VVD, CDA en PvdA wilden 30 tot 40 jaar niet luisteren naar onze analyses. Zelfs GL, SP en de vakbonden niet. Ze steunden toentertijd Mandela met maar een doel: hem het socialisme te laten afzweren en te breken met communisten. Hier is nu het resultaat. Heel Zuidelijk Afrika, zonder de andere delen zoals Somalie, nadrukkelijk niet te vergeten, is een grote poel van ellende. Dat komt door het kapitalisme. (Wij noemen dat imperialisme.) Dat is nu wel bewezen. Of hebben de Vara-kijkers, de VPRO-luisteraars of de Novib-steuners nog steeds niet door dat ze het paard van Troje (weer) in het Afrikaanse huis hebben gehaald? Congo, Angola, Zuid Afrika zijn mensonterende dingen aan de gang. Uitbuiting, inmenging in andermans aangelegenheden, mis-informatie verzinnen en uitstrooien, media die klakkeloos alles overschrijven wat persbureautjes tegen beter weten in uitkramen, de Sovjet Unie toentertijd zwart maken (en nu China weer), etc. De goedwillende regeringen in Congo (Kabila) en Zuid Afrika (Mbeki) worden op allerlei manieren legaal en illegaal gedwarsboomd. Al hun pogingen om er iets van te maken belachelijk gemaakt en/of gesaboteerd. Men verkoopt onzin over hen als 'de' waarheid. Over de oude strijd tussen Ethiopie en Eritrea worden met terugwerkende kracht de verkeerde dingen gezegd (over Mengisto). De geschiedenis wordt constant verdraaid aan de Nederlandse bevolking 'doorgegeven'. Vroeger was er de CPN die nog een beetje tegenwicht in de Tweede Kamer bood; nu bijna niemand meer. Zelfs de ellende in Zimbabwe (inflatie) komt door de niets ontziende grondstoffenrovers (wij noemen dat imperialisme), de Britten die hun wiedergutmachungs-beloften aan Rodesie niet nakwamen en de westerse media die leugens over bijvoorbeeld eenpartijstaten verkondigden. (Cultureel en economische imperialisme.) Het imperialisme is de creator en hoedster van die leugens. De sociaal-democratie er al 30, 40 tot 60 jaar, de verspreider van.

Rovers

Enschede, 11 juni 2008. Hierbij protesteer ik (ook) tegen de reactionaire operatie van de zich noemende 'reizigersorganisatie' ROVER tegen de FNV, CNV en onze chauffeurs. Staat 'Rover' soms model voor de rovers van het aandeelhouderskapitaal? ROVER maakt zich absoluut niet druk over de oorzaken: de kapitalistische markt van de aandeelhouders en is daarmede verdediger van het aandeelhouderskapitaal, dat alleen maar alleen winsten denkt en de mens, chauffeur en passagier.
Deze idiote 'belangenclubs' krijg je als belangrijke politieke partijen (zoals de PvdA) hun kiezers beschouwen als consument; daarvoor willen opkomen en hen de laagste prijs willen voortoveren (voor a-hulp, museumkaartjes, telefoneren, vliegen, etc.), en er uiteindelijk geen partij meer overblijft die opkomt voor de bevolking als producent, de werkende mensen, de arbeiders...
De PvdA denkt meer kiezers te trekken als ze Nederlanders kan vertellen dat dit jaar onder hun leiding 'de kaartjes weer goedkoper zijn geworden', 'het bellen weer goedkoper', 'de peuterspeelplaats weer goedkoper' en 'het inkopen van gezinshulp' weer goedkoper is geworden...
Is de NCPN de enige die opkomen voor de arbeiders, de werkende mensen? Het lijkt er inderdaad op.

De één kind-politiek

Enschede, 28 mei 2008. Waarom snappen sommige mensen in Nederland toch maar niet dat het logisch is dat China een één kind-politiek volgt? (NRC, 27 Mei 2008.) Dit kwam in volle hevigheid weer aan de orde in berichtgevingen over de natuurramp in China waarbij veel kinderen omkwamen. China zou ouders "het recht gunnen" weer "een kind te nemen". dat is op allerlei punten onzin. Men mag in China best meer kinderen krijgen, maar moet dan een hoge(re) belasting betalen. Die regel is democratisch in het volkscongres genomen en ingevoerd ten tijde van de club van Rome (1965). China was toen een van de weinige milieubewuste landen. Zij nam tenminste maatregelen tegen de overbevolking en het milieu. Als er minder mensen worden geboren put men de aarde immers minder uit. Half Nederland is vergeten dat één land tenminste concrete maatregelen nam; ander landen 'donderden maar door' met kinderen maken.

American Enterprice Institute is zelf fascistisch

Enschede, 27 mei 2008. Waarom snappen sommige mensen in Nederland toch maar niet dat het logisch is dat China bepaalde publicaties van de Amerikaanse denktank American Enterprice Institute bij de grens weert (NRC, 27 Mei 2008). Dit soort instituten als American Enterprice Institute (AEI), die met grote schreeuwende koppen in de geschreven pers laten zetten "dat China de erfgenaam is van het fascisme" zoals "dat ook was of ontstond rond 1930 in Italie en Duitsland", zijn bronnen van opzettelijk misleidende informatie. Het steeds maar herhalen van groffe insinuaties, over de bedoelingen van China en de oude Sovjet Unie is bewuste volksmisleiding. Ze gebruiken fascistische methoden: de eerste stap in fascisme is namelijk liegen en vooral dat grote leugens. Die worden nog eerder geloofd dan kleine leugens. Een tweede kenmerk van fascisme is gewoon bij herhaling beweren dat wat wit is, zwart is, en wat zwart is wit. Waarom mag rechts wel altijd maar weer liegen en zou links zich niet mogen verdedigen?

De achterlijkheid van een heel groot deel van de Nederlanders

Enschede, 26 mei 2008. Negentig procent van de Nederlanders en pakweg negentig procent de media zitten te klagen over de huidige machthebbers in Rusland en Servie. Ik zeg ze: "hebben jullie niet zelf die heren aan de macht gebracht?" Had dat dan eerder gezegd tegen de door jullie aan de macht gebrachte voormannen of had dat dan bedacht toen jullie zo nodig de bewegingen "tegen die achterlijke socialistische landen" gingen steunen. Het bleken ordinaire, in de USA uitgedokterde contrarevoluties. Hebben jullie toen zitten slapen? Ik zeg het overgrote deel van CDA, VVD, PvdA, GL, SP, Volkskrant, Telegraaf, zij aan zij met Vrij Nederland, de Vara en de reactionairen overal ter wereld, hebben willens en wetens het kapitalisme daar, in die landen - via shocktherapieen - weer ingevoerd [Naomi Klein]. Ja toch? En wat nu, heren? De ellende en armoede is groter dan ooit. Ook in Afrika doordat jullie zo nodig met jullie PvdA- en Vara-miljoenen Mandela van het socialisme af hebben gehouden; ook in Portugal, Angola en Mozambique door daar de sociaal-democratische verrader Soarez met miljoenen PvdA- en Vara-subsidie tegen de communisten op te zetten. Gevolg: zowel in Midden- en Zuidelijk Afrika, alsmede in oost Europa uitzichtloze bestaansonzekerheid voor miljoenen en miljoenen mensen. Jullie hebben het perspectief op een betere wereld vakkundig en stupide in de kiem weten te smoren. PvdA, Vara, Amnesty International en Novib: bedankt! Nooit geef ik meer een cent voor jullie ideeen. Nooit meer, verraders van de vooruitgang.

Nederlandse soldaten vechten niet voor Nederland

Enschede, 21 apr. 2008. De Nederlandse soldaten vechten in Afghanistan niet voor ons, de Nederlandse bevolking, maar voor het internationale kapitalistische systeem. Beseffen de gewone Nederlandse militairen dat eigenlijk wel?

Het einde van Israel is nabij

Enschede, 18 apr. 2008. Toen de Sovjet Unie op zijn achterste benen liep, kon ik ook niet geloven dat dat het einde van het socialisme daar, zou zijn. Ik denk dat de zionisten die nog steeds achter Israel alleen voor joden staan, en vinden dat Israel een joodse staat moet blijven, nu ook niet kunnen geloven dat dat binnenkort voorbij zal zijn. De Elsbeth Etty's, de Roni Naftaniels, de Soetendorpen, de Ed van Tijns, ze zullen zich gereed moeten maken op de grote deceptie van hun leven, namelijk dat Israel binnenkort geen joodse staat meer zal zijn, maar gewoon een staat voor Moslims, Christenen en Joden. (Zoals de PLO, Hamas, Fatah, de PFLP en vele anderen willen.) Zoals elke staat multi-culti hoort te zijn; een staat voor al haar ingezetenen; niet slegts vir joden. Het zionisme zal spoedig verslagen zijn. Dat is nu eenmaal de loop van de geschiedenis. Het socialisme komt nog wel een keer terug; maar Apartheid nooit meer. Israel is nu, na Rodesie en Zuid Afrika echt het laatste land met een dergelijke systeem en onmiskenbaar en onafwendbaar op weg naar het einde.

Moeten mensen in de bijstand werken?

Enschede, 6 apr. 2008. Afgelopen donderdag mocht ik met de wethouder van sociale zaken, Myra Koomen van de CDA, in debat over werkgelegenheid en werklozen in Enschede. De Tubantia had dit georganiseerd. Het was een aantal malen in de krant aangekondigd. Er was veel publiek. De derde discussiant was de heer Wim van der Noordt, prominent gemeenteraadslid van de PvdA. Het werklozenbelangenkomitee Twente deelde pamfletten uit.

Er kwam heel veel aan de orde. De CDA en de PvdA had het duidelijk moeilijk als je hen op de zere plekken van het systeem wees. Ze draaiden vaak overal om heen. Ze durfden me niet zwaar aan te vallen. Ik heb de mooie verhalen van CWI, werkplein, UWV en politiek "luchtkastelen verkopen" genoemd. Aan de orde kwam o.a. de armoede-val. Het is al vele malen gezegd: de lonen moeten gewoon omhoog. Het moet financieel aantrekkelijk worden voor mensen in de bijstand om werk te gaan zoeken en te krijgen [1]. Als je hetzelfde loon krijgt als het bedrag van de bijstand, is er een probleem. Rechtse politici snappen dat niet of doen net of ze dat niet snappen. Als de politiek zonodig vinden dat "mensen aan het werk moeten", dan is de beste prikkel dat ze naast dat (volwaardige) loon van die baan die ze vinden, hun bijstandsuitkering mogen houden [2]. Dan lost de politiek werkelijk een probleem op. Daar hebben mensen, die maatschappelijk wil kunnen participeren, echt wat aan. Anders is het gedram van de politiek om "verplicht een baan te nemen" toch niet serieus te nemen [3]. Het is niet eens het geld van de politici; maar van ons; van de werkenden [4]. Als ze het werkelijk belangrijk vinden dat bijstandstrekkers "aan het werk gaan", zoals ze in publiek altijd maar zeggen (meestal tegen beter weten in) (er zijn praktisch immers geen goede banen), dan moeten de wethouder dat dan ook goedvinden, en als prikkel beschouwen, en dat probleem dan maar in Den Haag, met Balkenende van haar CDA, gaan regelen.

Voetnoten:
[1] Er zijn vier principieel verschillende soorten werklozen: (1) WWers, (2) WAOers, (3) mensen in de vut die willen werken of uit nood freelancer of ZZPer worden, en (4) mensen in de bijstand. De wethouder gaat uitsluitend over de laatste soort werkloosheid. Dat moest ze tenslotte toegeven, want de krant en zijzelf beweerden dat ze "over alle werklozen ging". Ze gaf dus toe dat haar opmerkingen - "iedereen moet aan het werk" - in de krant niet klopten. Het zijn luchtkastelen en in dit systeem is het vinden van werk voor 500.000 tot 1 miljoen mensen, een illussie. Er is doodgewoon geen passend laat staan vast werk. En dat het geld in de sociale verzekeringskassen ons geld is en niet het geld van haar. Wij hebben dat geld verdient; niet zij; laat staan de kapitalisten. Ook, en zelfs, de bijstandsgelden zijn van de werkende klasse.

[2] En er geen korting op dat loon plaats vindt. Elke maand kan de uitkering eventueel dan 10% worden afgebouwd. Maar men blijft er recht op houden. Minstens een paar twee jaar.

[3] Bijstand is namelijk - naast AOW - een van de weinige echte rechten in Nederland. Zelfs als je de premies nooit betaald hebt. (Zoals bij kunstenaars, sommige huisvrouwen of sommige gescheiden vrouwen wel voorkomt.) Het recht op een baan of het recht op een dak boven je hoofd bestaat domweg niet... Zelfs ziekenkosten zijn in Nederland en andere kapitalistische landen geen recht als je geen premies betaald hebt...

[4] Er is in kapitalistische landen gewoon geen werk voor zeer velen en voor mensen met een handicap. Men creeert en koestert zelfs de werkloosheid. (Om de lonen te drukken.) Iedereen die op een gegeven moment gaat werken, veroorzaakt elders - in Twente - werkloosheid. Er is immers op alle fronten overproductie; de recessie staat voor de deur. En dat komt weer door koopkracht-tekort van de bevolking.

De toestand in de wereld

Enschede, 29 mrt. 2008. Alle ellende in de wereld - de moordpartijen in Afrika, het MO, de armoede van 90% van de bevolking in oost Europa en de crises bij ons, in de kapitalistische economie - is allemaal voorspeld door de communisten. Onze analyse-methoden, het historisch en dialectisch materialisme, hebben hun wetenschappelijkheid en derhalve hun nut al vele malen bewezen. De media, de spraakmakende goegemeente en de intelligentsia wisten het altijd beter en/of hebben de bevolking van Nederland en de rest van Europa domweg 30 of zelfs al 60 tot 90 jaar een rad voor de ogen gedraaid. En blijven dat maar doen. Het houdt niet op. De bezittende klasse, de middenklasse en de sociaal-democratie hebben geen analyse-methode; ze hebben belangen, resp. privileges; en die willen ze niet kwijt. Wij, communisten, voorspelden de ellende in Angola, Congo en zelfs de ellendige situatie in Zuid Afrika toen al. Het ompraten van Mandela, om zijn plannen voor een echte socialistische revolutie maar te staken, heeft 90% van de zwarte bevolking in dat land alleen maar weer uitzichtloze armoede en weer meer krotten gedracht. Mandela heeft uit allerlei soorten hoeken en gaten van de wereld, miljoenen en miljoenen guldens en euro's gehad. Zowel rechtstreeks van de Amerikaanse regeringen (Clinton, CIA, etc.), alswel via Christelijke groepen (via Bisschop Tutu), alsmede van sociaal-democratische huizen: Vara, PvdA, Vpro, Volkskrant, etc. Meer dan de openlijke miljoenen van de Vara-akties werden er tevens ook miljoenen - illegaal - in koffertjes naar Zuid Afrika en Midden Afrika gebracht om tegen de communisten te gebruiken; allemaal tegen de grootste en glorierijkste partij van Zuid Afrika, de communistische partij van Joe Slovo. Hun en zijn ideeen werden in de rechtse zowel als - erger nog - de linkse pers, als achterhaald neergezet. Max van de Berg reisde keer op keer naar Angola en Portugal om Soarez geld te brengen. In Vrij Nederland schepte hij er een aantal jaren geleden nog over op. Hij dacht blijkbaar dat wij of het ANC het wel niet zouden lezen of het hem en de sociaal democratie wel zouden vergeven. Mooi niet. De ellende in Zuidelijk Afrika en elders is nu niet meer te overzien. Logisch het kapitalisme is nu bijna overal in Afrika gerestaureerd en dus komen alle problemen van voor af aan weer om de hoek kijken. (In Ethiopie, Kenia, Zimbabwe, in Soedan, etc.) Groot Brittanie heeft de beloofde miljarden ook nog steeds niet aan Zimbabwe uitbetaald. Vandaag staat in de krant dat Robin Cook, 3 jaar geleden Mugabe nogmaals is beloofd dat 26 miljoen pond zou worden overgemaakt [Heidi Holland, mrt. 2008]. Een schijntje van de miljoenen die al eerder beloofd waren bij de onafhankelijkheid van Zimbabwe.

Over de toestand in het Midden Oosten en die in Joegoslavie heb ik het op deze plaats al vaak gehad. De rechtse, zowel als zich links noemende pers, hebben blijk gegeven van hun oneindige vooringenomenheid, hun bewuste en/of onbewuste domheid. Die onbewuste domheid is nog het ergste. Die bewuste domheid komt omdat liegen nu eenmaal noodzakelijk is als je grote of middelgrote belangen hebt. Die eerste domheid is ook nog eens onwetenschappelijk. Dat is blindheid van het ziekelijkste soort. Die tweede soort domheid is geraffineerd en gebruikt wetenschappelijk methoden uit de sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen en de krijgskunde om mensen dom te houden. In Irak, Afghanistan, Gaza, Westbank en Iran breekt hun dat nu op. 'Links' zelf ook. De bevolking kiest nu en daar voor 'rechtse' methoden, nu zogenaamd links hen politiek zo in de steek gelaten heeft.

Over de kapitalistische economie en de huidige economische crisis van nu, maar die al minstens sinds 1975 gaande is, hebben de communisten altijd gezegd dat je nog zoveel mensen, knappe koppen of economen op de zaak kan zetten, maar dat de 'vrije, ondernemingsgewijze productiemethode', plus het 'financieringskapitaal' nu eenmaal - uit de aard van de zaak - tot periodieke kleine en om de 80 - 90 jaar grote crisissen leidt! Maar ook tot oorlog; oorlog op wereldschaal; nieuwe wereld-oorlogen. De CWI's zetten hun deuren wagenwijd open om werklozen een soldatenpakje 'geheel vrijwillig' aan te laten trekken, om als kanonnenvlees dienst te doen; dan zijn we tenminste van die uitkeringstrekkers af en zien de statistieken er weer wat meer opgeschoond uit.
De kapitalisten gaan nu eenmaal tot het gaatje. Ze beroven - uit de aard van het beestje - het grootste deel de werkende klasse van hun arbeid, energie, hun geld en de geleverde meerwaarde. Ze beroven 90% van de volkeren en 90% van de staten van hun rijkdom; op die van de G8-staten na!?! Maar zelfs daar, in de G8-staten, beroven ze iedereen die ze maar pakken kunnen. (Zoals via slimme trucjes de pensioenfondsen.) Ze roven de hele aarde leeg. Zelfs alles in Siberie is alles verkwanseld of geroofd, maar ook in Kosovo, Servie, Irak, Afrika en Latijns Amerika (tot nu toe). De Russen zelf, en andere volkeren, krijgen niks. Jeltsin, Gorbatsjov (en Reagan, Vaticaanstad en de Shell) hebben dat op hun geweten. Ze laten hen en onze kinderen geen keus. Het is te hopen dat die generatie uiteindelijk de ogen open gaan en de goede keuze gaan maken: socialisme.

Kosovo en het foutje van Joost Lagendijk (GL)

Enschede, 24 febr. 2008. Joegoslavie bestaat niet meer [1]. Milosovic trad indertijd op namens JoegoslaviŽ; hij wilde JoegoslaviŽ bijeenhouden. Hij was tegen het Kroatisch, Bosnisch moslims, Albanees en met name ook het Servisch nationalisme. Het westen heeft Kostunica en het Servisch nationalisme - door middel van een georchestreerde coup - aan de macht gebracht. Kostunica treedt sinds die tijd op namens ServiŽ. Dat is heel wat anders dan optreden namens JoegoslaviŽ [2]. Kostunica is dan ook een representant van het Servisch nationalisme; nationalisme van het ergste soort. En wat niets te maken heeft met het nationalisme van de Joegoslaven en Milosevic. Dit soort nationalisme van Kostunica (van 'eigen volk eerst') horen progressieve mensen niet te steunen. Ik ben dan ook zeer geschokt dat GroenLinks de UCK in Kosovo is gaan steunen. (Alsof ze niet weten wat ze doen of wat het verschil tussen deze twee volkomen verschillende soorten nationalisme is.) Kosovo hoorde niet bij ServiŽ maar bij JoegoslaviŽ. En dat is dus heel iets anders. Daarom had Milosevic toentertijd wel gelijk; en Kostunica, nu, niet. GroenLinks snapt dit niet, zoals bijvoorbeeld EU-parlementariŽr Lagendijk, deze week in de media. Groenlinks wil - blijkbaar - maar niet zien wat er in de wereld gaande is, en steunen groepen die de Amerikanen nu juist ook steunen (en aan de macht brengen) [3]. Er moeten toch ergens in de spelonken van de Tweede Kamer bij GroenLinks alarmbellen afgaan? Maar wanneer?

Voetnoten:

[1] Dat proces is circa 12 jaar geleden 'gestart' door de USA, Duitsland, Kohl, Genscher en van der Broek (de toenmalige EU-commissaris buitenland) (de echte oorlogshitsers/oorlogmisdadigers) waardoor Joegoslavie willens en wetens uiteengereten is.

[2] JoegoslaviŽ bestond uit zes republieken en 2 autonome gebieden, die niet perse van ServiŽ waren. (Maar wel van Joegoslvie en nu - als die nog bestaat (?) - van de rompstaat JoegoslaviŽ.) Als Kostunica namens JoegoslaviŽ ZOU spreken, zou hij wel recht op Kosovo hebben gehad. Nu niet. BLIJFT echter wel de kwestie of 'het westen' het recht had JoegoslaviŽ (verder) op te delen. Dat antwoord is en blijft: NEE. De wereld wordt nu waarschijnlijk verder in brand gestoken. (Door rechtse krachten samen met GL!, PvdA? en SP?) De 19e eeuw wordt hierdoor - 100 jaar later - opnieuw uitgevochten. En wellicht erger, moorddadiger dan de 20ste eeuw! Dit soort Nationalisme - van eigen volk eerst - is moord [4]. Heren en dames we zitten midden in het fascisme. Wat wit is wordt zwart gemaakt; wat zwart is wit. (Het eerste en tweede kenmerk van fascisme.)

[3] Hitler gebruikte dezelfde methoden en tactieken om indertijd Duitsers aan te praten dat het goed was om landen als Tsjecho-Slowakije, Polen en de Sovjet Unie binnen te vallen als het Pentagon nu ook al jaren doet met Amerikanen en Europeanen aangaande Irak, Afghanistan en JoegoslaviŽ. "Het is goed voor de werkgelegenheid", 'ze' hebben 'ons' nodig, "die zielige geknechte volkeren", "onze way of life' is beter", etc.

[4] Dit in tegenstelling tot het nationalisme van (op het kolonialisme bevochten of op het imperialisme vrijgevochten) eenheidstaten (!), zoals Joegoslavie, Indonesie, Irak, Nederland, Belgie, Zwitserland, Spanje, het mandaatgebied Palestina (het Heilige land) (van voor 1948), de voormalige Sovjet Unie en (niet te vergeten) China...

Hitler en Gubbels

Enschede, 19 febr. 2008. Hitler gebruikte dezelfde methoden en tactieken om Duitsers aan te praten dat het goed was om landen als Tsjechoslowakije, Polen en de Sovjet Unie binnen te vallen als het Pentagon nu ook al jaren doet met Amerikanen en Europiaanen aangaande Irak, Afghanistan en Joegoslavie. "Het is goed voor de werkgelegenheid", 'ze' hebben 'ons' nodig, "die zielige geknechte volkeren", "onze way of life' is beter", etc.

P & W en Muiswinkel

Enschede, 19 febr. 2008. Vandaag was het weer raak bij Pauw en Witteman. Muiswinkel kwam daar om China te gaan boycotten. De sociaal-democratie, Vara, Volkskrant, Vpro en inmiddels P & W hebben de afgelopen 60 jaar eigenlijk slechts EEN functie gehad: de Nederlandse arbeidersklasse af te laten zien van het streven naar een socialistische maatschappij. En daarom moet na de Sovjet Unie al die jaren belachelijk gemaakt te hebben en geboycot, China nu belachelijk worden gemaakt en geboycot. Let wel: niet Cuba, dit keer, maar China. Is dat niet een brug te ver voor P & W en Muiswinkel. Het lijkt wel de muis en de olifant op die brug en hun gestamp. Dat anti-communisme als doel, heeft ze zichzelf blijkbaar al in 1946 gesteld misschien al wel in 1918. En met dat anti-communisme gaat ze vandaag in P & W gewoon mee door... Wil iemand deze leugen-machine stoppen of de stekker eruit trekken; aub.
De sociaal-democratie verschilt in grote lijnen grosso modo dus niets ten opzichte van de (andere) kapitalistische partijen als VVD en CDA. Sterker nog die partijen lachen zich rot als ze die PvdAers de kastanjes uit het vuur zien halen. In de koude oorlog hebben we dat PvdAers in Afrika, Zuid Amerika, oost-Europa en Azie ook zien doen. Het PvdA-denken heeft - in opdracht van hoger hand neem ik aan want anders kun je niet zo stom zijn als politieke beweging, lijkt mij - het enige perspectief dat er uberhaupt in de wereld is, uit de hoofden en harten van de mensen geramd. Dat neem ik ze enorm kwalijk. Traditioneel ging dat al allemaal via de Volkskrant, het Parool, de Vara en de Vpro (de anarchistische tak ervan), met hun permanente anti-communisme, anti-Sovjet Unie-gedoe. En dan nu hun recente anti-China-politiek.
Is het de kift van Muiswinkel en P & W, dat het China vooralsnog WEL lukt om socialisme voor de werkende klasse een reeel bestaand alternatief voor de chaos die bij ons heerst, te laten zijn? Muiswinkel en P & W hebben zichzelf via hun eigen media zodanig lang gehersenspoeld dat ze nu de groots mogelijke onzin over China als bestaande feiten naar voren brengen met ons geld, het geld van de algemene middelen, notabene. Grotere onzin lees je zelfs in de Telegraaf niet.

Hoe blaas je een land op dat je niet aanstaat?

Enschede, 7 febr. 2008. De laatste 15 jaar hebben de Verenigde Staten van Amerika, al 15 onwelwillende regeringen en staten omvergekegeld. Eerst heeft men de Sovjet Unie in 20 verschillende stukken uiteen gereten; toen Joegoslavie in 6 of 7 brokken, en recent wil men zelfs haar eigen creatie, het Servie van Kostunica, in twee brokken uitteen laten spatten: een 'Albanees deel' en een 'Servisch deel'. En waarom in hemelsnaam? Deze grote Servische nationalist, deze westerse vazal, die met zijn westers georienteerde en geinitieerde coup indertijd verraad pleegde aan de staat Joegoslavie en met behulp van de USA en de westerse sociaal-democraten, incl. GroenLinks, aan de macht is gekomen, is nu kwaad op zijn scheppers. In de NRC van 7 febr. 1008, zegt deze man, Kostunica, "niet te zwichten voor druk partners" en trekt vandaag in alle media fel van leer tegen de EU. Een mooi voorbeeld van verraders die zelf verraden worden. Lijkt me.

Het moge duidelijk zijn: met het steunen van afscheidingsbewegingen - all over the world - heeft het kapitalisme de laatste 30 jaar het meeste succes gehad om hen onwelgezinde regeringen op te blazen en uiteen te rukken: de SU, Irak, Joegoslavie, etc. Wapens en andere middelen werkten niet; het steunen van afscheidingsbewegingen werkte het best. Vooral omdat overal sociaal-democratische partijen (zoals PvdA, GroenLinks, Trotskisten, Volkskrant maar ook SP) achter deze onzinnige ideeen van ''geef elke groep een eigen staatje'': 'de bosnische moslims', de Basken, de Koerden, de Kroaten, de Tamils, de Sjiiten, de Molukkers, de Atjehers, etc. De USA, het Pentagon en sommige leiders in de EU konden zo een meerderheid vergaren tegen de socialistische landen of wat daar soms nog van over was. Nu doet de door het westen gecreerde staat Servie NOG NIET wat de leidinggevende kliek in de USA en de EU wil en worden ze gedwongen Kosovo af te staan. De beide kandidaten, die zondag in de ring stonden, wilde het allebei niet. Is deze buitenlandse inmenging daarom nog democratie? Is dit EU-democratie?

Kosovo heeft grondstoffen en is het gebied waar het westen een oliepijpleiding door heen wil leggen. En dan wil je als het rijke westen kunnen onderhandelen met een dom zooitje ongeregeld, i.p.v. met een sterke Joegoslavische of een sterke Sovjet-regering. Daarom heeft men de laatste 15 jaar 15 verschillende regeringen en staten laten ploffen. Luguber niet? Juist, zeer luguber!

Kostunica is toch al door het westen aan de macht gebracht? Hij is toch al representant van het roofkapitalisme? En dan is het nog niet goed! Zal er soms iets niet goed zijn aan onze democratie? (in de EU.)

Open brief

Enschede, 4 febr. 2008. Als het asielrecht en vluchtelingenrecht in Nederland ergens voor bedoeld is dan is het voor politieke vluchtelingen, linkse politieke vluchtelingen, wel te verstaan. Een tendentieuze stuk (in de NRC van 31/1/2008) over de Afghaanse vluchteling Rahimullah Sediq, is dan ook een nieuwe hoofdstuk in het willen afbreken van dit basisrecht, een van de weinige echte rechten die een door de Taliban en Moedhadien de voorlopers van El Quada, opgejaagd wild als hij, heeftÖ
Steunen wij in Nederland plotseling de Taliban, Moedhadien en El Quada en hun bazen c.q. oprichters, die allen zijn bloed wel willen ruiken en drinken?
Is het niet zo dat de progressieve regering in Afghanistan - toentertijd - democratisch was ontstaan? Is het niet zo dat een regering het recht heeft vriendschapsverdragen en verdragen van bijstand met bijvoorbeeld de Sovjet Unie te sluiten? Is het niet zo dat een progressieve regering en haar democratisch gekozen bondgenoten het recht hebben zich te verdedigen en het recht hebben haar tegenstanders te bestrijden en als het moet uit te schakelen? Moet je eens naar de Amerikanen kijken? En dan graag dezelfde argumentatie hanterenÖ Kijk daarna dan - als contrast - naar hem en regeringen die probeerden Afghanistan in die periode in de vaart der volkeren vanuit de middeleeuwen wat meer sociaal-economisch te verheffen.
Onvoorstelbaar hoe door de Nederlandse regeringen en haar vazallen dingen zwart gemaakt worden die wit zijn en witte dingen zwart.
Ik eis hiermee: Handen af van Rahimullah Sediq en alle linkse Afghaanse vluchtelingen in Nederland (waarvan de meesten vooral in Enschede en omstreken wonen). Terugsturen is MOORD. Linkse Aghaanse vluchtelingen, als hen/hem, berechten is klassenjustitie. Jimmy Carter, Brezinski en Bush berechten - voor hun misdadige, alle volkerenrechtelijke en staatsrechtelijke dingen schendende anti-communisme - lijkt me meer voor de hand te liggenÖ

Onthullend

Enschede, 31 jan 2008. De onthulling, vandaag in de Volkskrant, onder de kop 'democraat Charles Wilson motor achter grootste CAI-operatie' is schokkend. Eindelijk wordt nu toegegeven dat de CAI - rond 1979 in Afghanistan - de motor was achter al de ondemocratische anti-communistische smeerlapperij om een progressieve regering die een democratisch gesloten vriendschapsverdrag met de Sovjet Unie had, te demoniseren en te bestrijden. Het bewijst hoezeer de analyses in mijn boek ''60 jaar leugens en bedrog'' correct waren en zijn [1] [2]. Jim Woolsey, de voormalige directeur van de CAI, zei over 'deze democraat': "zonder hem en deze akties - in Afghanistan - zou de geschiedenis er vreselijk anders uit hebben gezien" en "was de muur waarschijnlijk niet gevallen. De CAI had primitieve stamleden in techno-heilige strijders omgevormd."

Al dit anti-communisme, in ieder geval vanaf dat interventiejaar in Afghanistan 1979 heeft als gevolg: een wereldwijde instabiliteit, wereldwijde politieke en economische crisis, wereldwijde chaos en wereldwijde ellende. De remedie was blijkbaar erger dan de kwaal. De strijders waren er na 'hun' overwinning van overtuigd dat 'met de hulp van God' ze best nog een tweede supermacht konden aanpakken. En dat is dan ook gebeurd. Daarna heeft de USA - in de euforie van het communisme/socialisme af te zijn - de regio nog voor een tweede keer in brand gestoken (en de westerse economie in hun overmoed ook nog even volkomen verziekt). Dat soort dingen vertelt het verhaal en de film er echter niet bij.

[1] Film: 'Charlie's Wilson's war' met Tom Hanks & Julia Roberts (2008).
[2] eBook Rik Min: '60 jaar leugens en bedrog' (2005 - 2008 en onderdelen daarvan eerder).

Wilders en zijn film

Enschede, 30 jan 2008. Wilders en Leon de Winter zijn in Nederland willens en wetens de moslimwereld aan het provoceren. De reden van deze absurde misdadige akties zijn - geloof het of niet - om Israel te kunnen vrijpleiten van zijn misdaden tegen de arabieren c.q. 'de moslimwereld' en deze misdaden onopvallend in de luwte te kunnen zetten. Wilders heeft recent in Elsevier toegegeven dat hij haast twee keer per week op de Israelische ambassade komt. Dat deed hij al "toen hij in de VVD zat", zei hij er heel nonchalant bij. Zijn liefde voor Israel gaat zo ver dat hij bereid is absurde dingen over moslims en de Arabische cultuur te zeggen in de hoop en de veronderstelling dat de Nederlanders in het Arabisch/Palestijns/IsraŽlische conflict automatisch de kant van de joodse staat en het zionisme zullen kiezen. Want met "zulke barbaren" zal de Nederlander zich wel niet willen identificeren". 1.2 miljard mensen provoceren heeft niets meer met vrijheid van meningsuiting en verlichting te maken, maar alles met fascisme. Israel en de Nederlandse zionisten zijn degene die achter Wilders dwaze akties staan. Daarmee is dat racistische karakter van Israel ook eens gezegd c.q. helder geworden. Nu is het zaak dat Hirshi Ali, Asfin Elian en andere Nederlanders die het grote gevaar (van dit vergeten aspect) van deze wereldwijde provocatie nog niet zien, ook snel inzien voor welk karretje ze gespannen zijn.
[Referentie http://home.tiscali.nl/sb008024/zionisme.html

Geloven

Enschede, 26 jan 2008. Godsdienst is gewoon een onderdeel van de cultuur van een land. Of het nu mensen die in klederdracht lopen, aan volksdansen doen of gelovigen zijn die op zondag of vrijdag naar een of andere kerk of moskee sloffen, iedereen heeft zijn eigen fantasie bij zaken als dood of over hoe het leven er uit MOET zien.

PvdA

Enschede, 25 jan 2008. De sociaal-democratie heeft de afgelopen 60 jaar slechts een functie gehad: de Nederlandse arbeidersklasse af te laten zien van zijn streven naar een socialistische maatschappij. Dat doel heeft ze zichzelf blijkbaar in de oorlog en zelfs al ver voor de oorlog gesteld. Ze verschilt grosso modo in grote lijnen dus niets ten opzichte van liberale partijen als VVD en CDA. En dat is wel gebleken. In de koude oorlog heb je niets aan de PvdA gehad. Integendeel. Het PvdA-denken heeft het enige perspectief dat er op een betere wereld is, uit de hoofden en harten van de mensen geramd. Dat ging via de Volkskrant, het Parool en de Vara en hun anti-communisme, anti-Sovjet Unie; en hun recente anti-China-politiek voorop. Zijn de Nederlandse arbeiders hierbij gebaat? Is het de kift? Wat voor socialisme streeft de PvdA eigenlijk na? 60 jaar leugens en bedrog over wat ze willen. Het kapitalisme gewoon laten bestaan?! De nuts-bedrijven zijn in de negentiende eeuw notabene door de liberalen ingevoerd; en de christen-democraten hebben zelfs nog meer aan de wieg gestaan van onze sociale vangnetten... (VVD en CDA weten wel hoe gevaarlijk het kapitalisme is.) (De PvdA niet.) Ik vind het anti-communisme van de PvdA dan ook kwalijker dan het anti-communisme van de andere twee partijen.

Nu hebben de drie grote partijen - met hun geloof in het neo-liberalisme - in de wereld bewerkstelligd dat er een gigantische crisis, een gigantische dollarcrisis en torenhoge prijzen zijn. Voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt en mensen boven de 55 jaar zijn er weinigen met vast en/of passend werk. Overal worden kut-baantjes en tijdelijke jobs de regel. Heel veel mensen hebben een dubbele baan of een tweeverdiener nodig. Er is een recessie komende met als enige perspectief de roep 'om een sterke man'. (Want die 'sterke man' moet bijvoorbeeld het verdampen van spaargeld en pensioenen zien te voorkomen. Iedere VVDer en CDAer weet nu immers dat je dat moeilijk aan PvdAers overlaten. Want die hebben 60 jaar laten zien dat ze overal intrappen en de mensen verkeerd hebben gehersenspoeld...)

De dollarcrisis, kredietcrisis en de recessie

Enschede, 22 jan 2008. Dertig jaar geleden onthulde het weekblad Intermediair al hoe een dollarcrisis zich zal en zou gaan ontwikkelen. Tachtig en 150 jaar geleden deden Lenin en Marx het - in ruwe theoretische vorm - ook al. Intermediair legde ons uit dat het systeem van de dollarstandaard uit 1945/46, te vergelijken is met een (Amerikaanse) toerist die op een eilandje in de Stille Oceaan een cheque uitschrijft. Die cheque wordt nooit geind, door niemand. Iedereen gebruikt die mooi uitziende cheque voor betalingen op dat eiland. Het komt in niemands hoofd op om die cheque eens te innen, want de betalingen van klant naar leverancier, en van leverancier van voedsel naar horeca-baas, verlopen - nu al 30 jaar - voorspoedig. Inmiddels is de toerist die de cheque uitschreef al van de aardbodem verdwenen. De hele Vietnamese oorlog en de Iraakse zijn zo met ongedekte dollars gefinancierd. De koude oorlog en het laten valen van de muur is idem dito gefinancieerd. De Amerikanen hebben deze hete en koude oorlogen voor een koopje kunnen voeren. Ze hoefde er alleen maar steeds wat dollars bij te drukken. De dollar-voorraad werd gigantisch. Gevolg is goedkope dollars en dat dat het lenen ervan spotgoedkoop werd. Op een gegeven moment was de rente op het lenen van dollars zelfs 0.25% of minder. Daarom hebben mensen en sprinkhaanfondsen zich tot de nek in de schulden gestoken en met geleend geld aandelen of huizen gekocht. Dat gaat natuurlijk een keer fout. Dat weten sommige economen ook wel. En dat het fout gaan, zien we nu gebeuren: vandaag, 22 januari 2007.

De kwestie voor ons is: moeten geld en productiemiddelen in particuliere handen zijn? Dat vraagstuk van wat Marx ''particilier eigendom'' (van kapitaal) noemde, zullen we (opnieuw) moeten analyseren. Wordt vervolgd.

Bobby Fischer was niet knettergek

Enschede, 19 jan 2008. Bobby Fischer was niet knettergek, maar juist geniaal. De dingen zijn niet wat ze lijken te zijn. Hij wist hoe de hazen in de maatschappij en in de pers lopen. Alles wat hij zei of deed aangaande spelen in Joegoslavie, kritiek op Israel en 9/11, werd verkeerd uitgelegd. Hij was geen anti-semiet; dat is een pertinente leugen [1]. Hij was zelf jood of ex-jood; zijn moeder was jood en zijn ouders waren beiden inwoners van de Sovjet Unie geweest; hij is daar zelfs geboren (meen ik). Veel leugens over hem zijn daar dan ook uit te verklaren. De Amerikanen - met hun boycot - hebben hem onvoorstelbaar gemeen behandelt en belasterd, toen hij in 1992 in Joegoslavie speelde. Dat zal je als sporter maar overkomen dat je zo door een regering gehaat, behandeld en gedemoniseerd wordt! Hij kon zich niet verweren en deed dat dan ook maar niet. Zo 'n vent was het gewoon.

Voetnoot:
[1] Timman zegt in de Volkskrant dat hij "geen anti-semiet was"; en hij hooguit een soort ''zelfhaat aangaande joden" had.
Fischer mag nu eenmaal dit soort kritiek hebben; hij heeft het bijvoorbeeld gehad over de absurde ''mythische proporties'' die de ''holocaust heeft gekregen''. Fischer heeft - bij uitstek - het recht dat soort dingen over joden (zionisme en Israel) te zeggen.

Kapitalisme

Enschede, 14 jan 2008. Er is door de anti-communistische koude oorlog-hitsers (en door mensen als Gorbatsjov in eigen geleding) iets van ons, progressieve mensen, kapot gemaakt. Iets dat we later, als mogelijke oplossing voor de problemen waar het kapitalisme de mensheid toe zal brengen, heel hard nodig hebben: het perspectief op een socialistisch systeem.
Het is te hopen dat de bevolking dat vroeg of laat gaat inzien en de schellen van de ogen zullen vallen: het het perspectief op een socialistische maatschappij plus - wat we tot voorkort hadden - een stabiele, trouwe, sterke goede bondgenoot om dat doel te bereiken: de Sovjet Unie. Vijf miljard mensen (of meer) missen nu het perspectief op socialisme momenteel elke dag, elke minuut, elke week en elke maand. De bevolking hier in het westen en de verpauperde bevolking daar dus ook. De Afrikaanse massa's al helemaal.

Kapitalisme

Enschede, 10 jan 2008. Als iemand een appel verkoopt aan een ander, en hij maakt 10 cent winst, is dat geen kapitalisme. Producten verkopen en winst maken zeggen niks. Het is pas kapitalisme als je aan iemand, een 'ondernemer', een kapitaal uitleent en vindt dat jij het recht hebt op de vrucht van zijn arbeid en de arbeid van zijn arbeiders (en niet de werkende mens)....
Communisten zijn binnen het kapitalistische systeem tegen arbeidsloze inkomens; en daarom tegen het kapitalisme.

=== weblog-teksten: 2009 - 2010 ===
=== oudere weblog-teksten: 2007 ===
=== oudere weblog-teksten: 2006 ===
=== overige commentaren Rik Min ===

Al deze commentaren - op al deze sites - zijn op persoonlijke titel geschreven.


Rik Min

U kunt schrijven: Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede.
U kunt bellen: 053 - 4.30.30.73 (kantoor) 053 - 4.763.881 (thuis).
U kunt mailen: r.min@hetnet.nl (kantoor) r.min@worldmail.nl (thuis)

=== andere politieke teksten: analyses, artikelen, brieven en mails ===

=== home ===