=== weblog ===

Rik Min

Commentaar op het nieuws

=== 2009 - 2010 ===

U wilt reageren? Klik hier. Let op: uw commentaar wordt niet t.a.t. geplaatst.

Belangen

Enschede, 2 dec. 2010. Als loonafhankelijke heb je een belang (tov. de aandeelhouders van jouw bedrijf). Als consument heb je een bepaald belang. Als buurtbewoner heb je een bepaald belang. Als Nederlander heb je een bepaald belang. De som van al die belangen bepalen - op een bepaald moment - je gedrag, je mening en uiteindelijk je stemgedrag. Ben je niet loonafhankelijk dan heb je natuurlijk een ander belang dan iemand die loonafhankelijk is en iedere maand graag een zo hoog mogelijk bedrag - als eerlijke beloning voor zijn/haar inzet - op zijn giro gestort krijgt. VVDers hebben - blijkbaar - liever dat hun aandelen het goed doen op de beurs (en dat ze zich zelf uitbuiten). Waarom heeft een normaal werkende VVDer toch geen feeling met de linkse visie op 'kapitaal' en 'arbeid'? Waarom blijft een normaal werkende VVDer tegen zijn eigen belang in gaan? (Omdat hij - soms - denkt dat links voor hem/haar toch wel de kastanjes - een zo hoog mogelijk loon - uit het vuur blijft halen?)

Is dit democratie?

Enschede, 1 dec. 2010. De democratie is aan het perverteren. Wat wil je ook, in een kapitalistische systeem? De meeste kamerleden zien hun lidmaatschap als een baan; iets om carriere te maken. Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd naar de volksdemocratieen die er zijn, te gaan kijken. Alleen maar even te gaan kijken. Hoe dat werkt. Daar zie je dat uit elke maatschappijlijke laag afgevaardigden worden gekozen. Getrapt. Op congressen. Iedereen kan ze zien en hun standpunten horen. De beste mensen komen dan vanzelf bovendrijven en worden als kandidaat gekozen. Dan pas zijn de landelijke verkiezingen. Niet eerder dan dat de massa hun kandidaten door en door kent. In dat soort landen worden de belangen en de noden van de werkende bevolking serieus genomen. Hier niet. Hier zijn de belangen van de kapitalisten (dus van 'het kapitaal' en hun zetbazen) de baas.

Iedereen

Enschede, 8 nov. 2010. Iedereen die gelovig is of religieus mag van mij gaan studeren. (Moet zelfs.) Ook mag iedereen die gelovig of religieus is, lid worden van de communistische partij in zijn land. (Graag zelfs.) Maar 9 van de 10 personen zullen na verloop van tijd - daardoor - van hun geloof vallen. Dat is miljoenen malen gebleken en volkomen conform de evolutietheorie behorende bij het menselijk denken, conform de uitkomsten behorende bij de dialectisch materialistische analysewijze. (Zie elders.)

Hoofd- & bijzaken

Enschede, 2 nov. 2010. Veel mensen kunnen ook geen hoofdzaak meer van een bijzaak onderscheiden. Veel sociaal-democratische linkse mensen ook niet. Het lijkt - bijvoorbeeld - een bijzaak, maar veel mensen weten niet wat een buffer is (in bijvoorbeeld de economie); laat staan dat ze weten hoe een integraal werkt. Zonder deze - op zichzelf - eenvoudige zaken kun je de compliteit van de kapitalistische macro-economie niet begrijpen. In de periode 2007 - 2009 is dat gebleken. Marxistische regeltechnische ingenieurs kunnen het wel. Marxisme is 'wegbezuinigd', macroeconomie is zelfs wegbezuinigd en regeltechniek wordt geminacht. Dom dus.

Kapitalisten

Enschede, 2 nov. 2010. Veel mensen denken dat bankiers, ondernemers of politici kapitalisten zijn. Niets is minder waar. De aandeelhouders zijn de kapitalisten. Hoe vaak moet ik dat nog herhalen?

Het Malieveld verkopen

Enschede, 1 nov. 2010. Duidelijker dan 10, 20 of 30 jaar geleden betekent 'het bezuinigen van 18 miljard' euro niet 'bezuinigen' maar 'afstoten' en het verkopen van zeer waardevolle bezittingen. Dat neo-liberale toverwoord betekent inmiddels klip en klaar het afstoten van overheidstaken; ten waarde van 18 miljard euro. "Als jullie zo stom zijn om door deze dreiging jullie salarissen te verlagen, is dat jullie zaak, dan gaan we expres nog meer 'bezuinigen'. Net zo lang tot 'wij', kapitalisten, neo-liberalen en private ondernemers, jullie bedrijf 'te pakken hebben', zoals 'wij' nu de PTT, de thuiszorg, e.d. voor het private kapitaal te pakken hebben". De salarissen hoeven niet omlaag, "dat is helemaal niet de bedoeling". "Wij - kapitalisten - willen het Malieveld, het Haagse Bos (om er grof op te verdienen), jullie gezondheidszorg (om daarna grof op jullie te verdienen) en delen van het onderwijs (om er grof op te verdienen)".

Kapitalisme

Enschede, 1 nov. 2010. Het "kapitalisme is (momenteel) een piramidespel bovenop een piramidespel", aldus iemand zaterdag jl. in een Nederlandse krant. Juist door de problemen in de financiŽle sector is dat nu inderdaad voor iedereen duidelijk geworden. Duidelijker in problemen dan het al 30, 60 of 200 jaar was. Bankiers, politici en de sociaal-democratie (die dachten dat rechts - en links - niet meer bestaan), zijn momenteel wanhopig bezig de schulden van staten en individuen onder te brengen in weer nieuwe, andere schulden. Daarmee stapelt 'men' schuld op schuld. Dat moet een keer uitbarsten. In gierende inflatie, gierende deflatie of gierende stagnatie. Dat kan niet anders.

Nederlanders dom?

Enschede, 26 okt 2010. Nederlanders beseffen niet dat het hele kapitalisme draait op hun spaargeld. De zeggenschap over hun spaargeld en de beleggingen die daarmee gefinancierd worden. Niet alleen het spaargeld (tienduizenden miljarden euro's) wordt misbruikt om het kapitalisme draaiende te houden maar ook de ingelegde pensioengelden (tienduizenden miljarden euro's). Je krijgt er maar een schijntje voor terug. De overgrote rest komt in de zakken van anderen en wordt gebruikt om jou te onderdrukken of jou nog meer uit te buiten. (Van je eigen geld.) Henk van de Kolk (FNV) wil dat nog openlijker dan open gaan doen. Die wil de ingelegde pensioengelden niet meer beleggen in vast goed en obligaties, maar open en bloot nog meer in aandelen en "het risico 100% bij de inlegger neerleggen" (Buitenhof, okt. 2010).
Waardoor de arbeiders dus hun eigen uitbuiting financieren c.q. door hun eigen geld worden uitgebuit en tot overmaat van ramp (via het IMF) medeplichtig maakt aan het omkopen en ingepakken van progressieve ontwikkelingen in de derde wereld via dure woekkerleningen/schulden.

Schurkenstaten

Enschede, 26 okt 2010. Als er al twee schurkenstaten zijn dan zijn dat Soedie Arabie en Egypte; allebei hebben ze twee omgekochte regiems. De ene is meer dan 60 jaar geleden omgekocht vanwege de olie; de andere 30 jaar geleden door Jimmy Carter vanwege 'vrede' met Israel. Wederzijds zwijgen voor geld, olie en verraad is op een gegeven moment echter uitgewerkt. Maar wanneer?

Slim

Enschede, 25 okt 2010. Syrie eist van de Palestijnen dat Hamas in de PLO wordt opgenomen. Een taktisch slimme en verstandige zet van Syrie. Steunen dus.

Ik voorspel wel dat Hamas, in de PLO, dan haar streven naar een moslimstaat moet opgeven, net als de communistische partij in het ANC het streven naar een socialistische maatschappij moest opgeven. First things first. Eerst een land bevrijden dan pas verder met de opbouw van het land. Of niet soms?

De rijken regeren nog steeds de wereld

Enschede, 25 okt 2010. Het probleem is dat de rijken weigeren hun belasting te betalen. Niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Europa. De rijken maken zelfs de meeste belasting op. Ze stelen het geld uit de schatkist en voeren ook nog de vreselijkste oorlogen op onze kosten. Rechts moet dus ophouden met zeuren. Links moet al dit soort rechtse fabeltjes over "te hoge belastingen" en "wij willen minder belasting betalen" gewoon door deze twee gegevens te belichten, flink doorprikken.

anti-communisme net zo erg als anti-semitisme

Enschede, 25 okt 2010. Het anti-communisme (bij links) is voor mij net zo erg als anti-semitisme (bij rechts): steeds maar blijven reageren op vooroordelen en stereotiepen. Mensen die daar mee behept zijn missen de helft. Meer dan de helft. Benoem het probleem - noem man en paard - om kom zelf met een betere oplossing als je het niet met iets van een communist eens bent.

De verdeelheid binnen links komt allemaal omdat heel veel 'linkse' mensen anti-communistisch zijn en/of allerlei anti-communistische leugens uit het verleden - over de Sovjet Unie, China of Stalin - blijven geloven. Sterker nog: omdat veel 'linkse' mensen nog steeds maar niet willen geloven dat een 'eigen' joodse staat een volkomen foute oplossing (voor een probleem) is en het socialistisch maken van een staat (als oplossing) niet nuttig meer. Deze twee foute denkwijzes over problemen en oplossingen waarmee het meerendeel van PvdA, GL en SP behept is, schaden heel links en laten daardoor zelfs de hele wereld door rechts in brand zetten.

Overbodig

Enschede, 18 okt 2010. Een aantal publicisten spreekt het vermoeden uit dat, vanwege het kapitalisme, "twintig procent van de bevolking binnenkort bijna alle goederen op aarde produceert". Tachtig procent van de wereldbevolking zal dus op termijn werkloos worden en aan de kant staan.
In een socialistische maatschappij zal het precies andersom zijn. Iedereen heeft inkomen. Dat omdat men - naast een betaalde baan - ook inkomen geniet uit bezit. Men is - vanaf zijn geboorte - eigenaar van de totaal geproduceerde meerwaarde. Dat komt omdat men - vanaf de geboorte - aandeelhouder is van de opbrengst van het 'nationale financieringskapitaal'. Het nationale financieringskapitaal is de opgetelde hoeveelheid spaargeld dat de totale bevolking alles bij elkaar heeft. Iedereen profiteert van die opbrengst.
Alle producten, diensten en goederen zullen dan geleverd kunnen worden in een werkweek van 12 tot 15 uur of werkdagen van 2 tot 3 uur. Naast inkomen uit arbeid heeft de bevolking - uit de aard van het socialisme - dus ook inkomen uit bezit; niet gerelateerd aan de hoeveelheid geld op de bank dat men heeft gespaard, maar uitgekeerd in procenten van het 'bruto nationaal procuct' (BNP). In het socialisme wordt men 'rustig werkend slapend rijk', zoals nu alleen de 'bourgeoisie' en de 'petit bourgeoisie' dat worden door niks te doen. De 'bourgeoisie' - als de alles toeeigenende klasse - zal dan uiteindelijk vanzelf verdwijnen en gewoon weer moeten werken.

Stagnatie

Enschede, 18 okt 2010. Al die duizenden geleerden op TV willen maar niet zien of zeggen dat de crisis er een is van overproductie en koopkrachttekort. Wel te verstaan: relatief koopkrachttekort en relatieve overproductie natuurlijk. De koopkracht hoort nu eenmaal gelijk te zijn aan de productie. Maar omdat de bezittende klasse, de klasse die het kapitaal bezit, rijker en rijker wordt, ligt het geld te rotten in hun opslagplaatsen. Zoals vroeger bij de farao's en 200 jaar geleden bij de zonnenkoningen en 100 jaar geleden bij de tsaren. De rente is nu nijna overal al nul komma nul procent. Dat zegt dat het niks waard is als het ergens daar ligt te rotten. Het is dus zinloos geld te accumuleren. Vooral zinloos als het bij weinigen ligt. De bezittende klasse is dus ook nutteloos.
De bezittende klasse wil hun rijkdommen niet met ons delen; niet aan ons geven om onze koopkracht te verhogen. Terwijl wij hun rente op kapitaal geproduceerd hebben. Dus moeten wij - zoals 200 jaar en 100 jaar geleden - die rente (en het kapitaal?) eens gaan teruggaan halen. Dan is de stagnatie en de stilstand in de economie in een klap opgeheven. Dat weten de bezitters. Daarom gaat de strijd om de rijkdommen (die de werkende bevolking heeft geproduceerd) gewoon door. De leugens over dat links niet deugt; socialisme onhaalbaar en Stalin 'slecht' is, dus ook.

Kleine aandeelhouders worden gepakt

Enschede, 18 okt 2010. De rationale achter het kapitalistische systeem is dat men de kleine aandeelhouders naait. Men wil gewoon hun spaarcentjes afpakken. Waarschijnlijk zijn pensioenfondsen hier ook 'klein' en worden hun leden dus ook genaaid.

Rechts aan de macht?

Enschede, 14 okt 2010. 16:00 uur Wilders laat het Christendom buiten beschouwing. Fortyn liet het katholieke geloof buiten geschouwing. Daarmee zijn beide heren geen kinderen van de Verlichting; laat staan dus van het liberalisme. Wat de VVD en CDA bezielt is nergens anders op gebasseerd dan op medialeugens, metafysica en sprookjes. Dit biedt verenigd links in Nederland een enorme kans haar invloed terug te winnen. Links is namelijk de echte erfgenaam van de Franse revolutie en kan valse profeten dus makkelijk ontmaskeren als conservatief en tegen de vooruitgang. Net zo als de Franse revolutie het feodale stelsel gebaseerd op grootgrondbezit (d.w.z. het recht op grondrente) onttroonde, kan links - als ze de komende tijd eendrachtig optreedt - het kapitalisme en de logica van het kapitaalbezit verslaan (d.w.z. het recht op rente). Vooral nu dat economische systeem van 'het recht' op inpikken van bedrijfswinsten op de klippen loopt.

Nobelprijs 'Vrede' is gewoon een oorlogsverklaring

Enschede, 11 okt 2010. Het uitreiken van de Nobel-prijs voor de vrede heeft niets met vrede te maken, maar alles met oorlog. Deze toekenning is gericht tegen de autonomie van een land, tegen China in het bijzonder, tegen alle Chinese bevolkingsgroepen, tegen het socialisme, tegen socialistische samenlevingen in het algemeen, tegen de democratische rechtsgang in dit soort landen, tegen de vooruitgang, zelfs tegen onze vrijheid en onze democratie. Ook is het - nu het kapitalistisme op de klippen is gelopen - een regelrechte aanval op onze enige kans - in het westen - om uitzicht te hebben op een betere wereld; vrij van crises, plundering en oorlogen.

Links

Enschede, 3 okt 2010. Linkse mensen zijn mensen die vinden dat de werkende klasse het eerste trekkingsrecht heeft uit de bedrijfswinsten; en kapitaalbezitters het tweede trekkingsrecht. Rechtse mensen vinden dat de kapitaalbezitters het eerste trekkingsrecht hebben uit de bedrijfswinsten; loontrekkenden pas als tweede of helemaal niet. Dit probleem is al zo oud als de feodale tijd toen grondbezitters meenden het eerste trekkingsrecht te hebben op de opbrengst van de landbouw. (Het opgedrongen 'recht' op 'rente op kapitaal' en 'grondrente op grond'.) De landarbeiders betwistten dat systeem: het is dan misschien 'hun' geld' ('hun' kapitaal), hun' grond, maar het is altijd onze arbeid!

Links heeft het recht de totale waarde van de arbeid op te eisen.

De situatie in Nederland

Enschede, 3 okt 2010. De situatie in Nederland met de dreigende komst van een rechtse regering, komt grotendeels ook door links. Doordat linkse partijen als ze een beetje macht hebben, niet naar links kijken, maar steeds naar rechts. Linkse partijen laten zich dan niet meer inspireren door partijen die aan de linker kant staan. PvdA laat zich niet (meer) inspireren door SP. SP laat zich niet (meer) inspireren door NCPN. Over GL wil ik het niet eens meer hebben. Hierdoor hebben de Verhagens en de Ruttes al 20 jaar vrij spel.

USA & Israel: handen af van de Verenigde Naties

Enschede, 29 sept 2010. De Verenigde Naties zijn in verval. Je kunt - als je de krant goed leest - met je eigen ogen zien dat de USA en Israel alle goedwillende landen en regeringen steeds het bos in stuurt. De USA betaalt - als ze haar zin niet krijgt - zijn contributie niet; en de ander, die de USA-macht nodig heeft om onwettige dingen te doen, lapt al meer dan 60 jaar 'gewoon' alle VN-resoluties tegen haar, aan haar laars.
Het imperialisme, het kapitalistische systeem dat genesteld zit in de spelonken van Washington, London en blijkbaar ook in Jeruzalem, zet alles en iedereen naar hun hand. Sinds de teloorgang van de Sovjet Unie is het echt schrijnender dan ooit. Het ambt van directeur generaal van de VN is al volledig uitgehold en wordt momenteel bemand door een notaire anti-communist, de Zuid-Koreaan Ban Ki Moon. Hij was meer dan 20 jaar leider van de moon-sekte. De Verenigde Naties wordt gebruikt om voluit allerlei progressieve ontwikkelingen tegen te gaan en slechte ontwikkelingen doorgang te geven. Vanaf het begin hebben de Sovjet Unie en China een tegenwicht kunnen vormen. Momenteel is dat helaas een stuk minder. Zowel in Korea, Afrika, Zuid Amerika, Azie, Afghanistan, Irak en Iran is er derhalve in de periode 1946 - 2010 nooit voldoende met overheersing, kolonialisme en neo-kolonialisme afgerekend.
Neem nu de stichting van de joodse staat Israel. Een van de eerste daden van de Verenigde Naties was op 29 november 1947 een lobby-groep zijn zin geven in iets wat volkomen onlogisch en onmenselijk is. Iets geven aan een groep dat wat aantoonbaar van een ander is, namelijk Palestina, het mandaat gebied Palestina, ook wel sinds jaar en dag door alle godsdiensten het Heilige Land genoemd. Palestina was een eenheidsstaat. Een land met vele volkeren en vele godsdiensten. Al 2000 tot 3000 jaar - afgezien van de kruistochten - leefden iedereen daar vreedzaam naast elkaar. Palestina is altijd onderdeel geweest van de arabische natie. Joden woonden daar vreedzaam naast moslims en christenen.
Israel heeft 30, 40 tot 60 jaar alle VN-resoluties aan haar laars gelapt. Mag ze zich dan beroepen op die ene resulutie uit 1947? Nee! En dat is de kwestie waar het om gaat. Een eenheidsstaat mag niemand uit elkaar rukken. Een stuk daarvan zomaar aan een bepaalde bevolkingsgroep geven (de joden) is misdadig tegenover de andere bevolkingsgroepen. Het zionisme heeft geen enkel recht joden te vertellen dat ze recht hebben "op een joodse staat". De andere bevolkingsgroepen van Palestina, verenigd in de Palestijnse Bevrijdingsbewegingen, hebben daardoor dan ook het recht Palestina (van het zionisme) te bevrijden. Heel Palestina.

Marktwerking

Enschede, 28 sept 2010. Het is al 100 tot 200 jaar bekend dat als je de gezondheidszorg, het onderwijs en de volkshuisvesting niet grotendeels in overheids handen houdt, de zaken die daar spelen gigantisch uit de hand lopen. Met name aan het eind van de 19e eeuw hebben we daar de ergste voorbeelden van gezien. De hele 20ste eeuw hebben we de lessen uit die periode gekoesterd. Nu in de 21ste eeuw denken liberale politici dat ze het nog eens kunnen proberen. Het begon al rond 1980 met Bestek 81 en de akkoorden van Wassenaar. Links trapte in die tijd massaal in de val van het neo-liberalisme. PvdAers begonnen rond te bazuinen dat "het kapitalisme onder controle was"; dat "marxisten oude zeurpieten waren"; dat "tien-duizenden wetenschappers het kapitalisme klein hadden gekregen" (en stabiel) en dat "privatiseren van nutsbedrijven het goedkoopste was voor de Nederlander" (als consument)!. Het drama begon al direct in de periode 1982 - 1985 met de alpha-hulpen in de thuiszorg. Later in de periode 1995 - 2010 werd het drama compleet bij de postbodes. Tienduizenden verloren hun prachtige en goedbetaalde werk. Poststukken komen niet meer aan; geheimhoudingsplicht werd afgeschaft. Neo-liberale politici deden, overal waar ze konden, er een schepje bovenop door overal subsidiekranen dicht te draaien. De kwaliteit in heel veel overheids sectoren ging dan (vanzelf) (vanzelfsprekend) zo achteruit dat men in de Tweede Kamer en in de media de Nederlandse bevolking gemakkelijk kon wijs maken dat privatiseren "voor iedereen" beter was. Voor de werkende bevolking was dat NIET het geval. De werkenden moesten harder werken voor minder loon of minder koopkracht. Men begon de burger als consument te beschouwen en niet meer als producent of productiekracht. Niemand nam het meer op voor de arbeider of de lagere working class in het algemeen. De middenklasse nam de leiding, gingen met zijn tweeen werken, kochten een huis, maar besefte, vaak als tweeverdiener, niet meer dat ze feitelijk twee, drie of vier keer zo hard moesten werken. De kapitalisten lachte zich rot. Zie je wel: vliegen is goedkoper; telefoneren is goedkoper. Ja, logisch in sommige beroepen werkte zich kapot. Als consument werden ze in de loop der jaren ook nog uitgebuit. (Zie elders.) Als medewerker in de productie wordt men uitgebuit; en als consument worden mensen tegenwoordig ook veel meer uitgebuit; vooral via contracten. Contracten met verzekeringen; met banken, met telefoonmaatschappijen, met beheerskantoren, met huurcontracten, die kunnen ook echte wurgcontracten hebben. Het 'private kapitaal' maakt, zoals de liberale politici dat ook bedoelt hebben, in al deze geprivatiseerde bedrijfstakken grote tot zeer grote winsten. KPN, TNT, de uitzendsector, de veiligheidsector, busbedrijven, bepaalde banen bij banken, e.d.. Vooral ook in die door de overheid afgestoten sectoren waar oproepcontractanten werken en lage uurlonen gelden. (Wordt vervolgd.)

Stroman inschakelen. Afzender blijft dan onbekend

Enschede, 27 sept 2010. De kapitalisten wisten 2 à 300 jaar geleden al, van de Romeinen, dat je als machthebber nooit zelf de dingen moet uitvoeren. Je moet altijd een stroman inschakelen, als tussenpersoon, zodat de afzender buiten beeld blijft. Eerste voorbeeld: De kapitalisten weten dat je de sociaal-democraten uitstekend kan gebruiken om te laten bezuinigen. (Ze geloven alles.) Als daarna de belastingen toch weer omhoog moeten, geef je ze daarbovenop ook nog de schuld van verspilling. Het uitgespaarde geld stop je in eigen zak.
Tweede voorbeeld is hoe oorlogen beginnen. De imperialisten hebben - bijvoorbeeld - Clinton gebruikt om de oorlog in Afghanistan te beginnen en - nog een niveau dieper - de moslims als stoottroepen daarvoor te gebruiken. Dus is de ware schuldige aan de oorlog dubbel gedekt. Derde voorbeeld: de neo-liberalen, incl. hun verhullend taalgebruik. Als neo-liberale politici zeggen dat er "18 miljard bezuinigd moet worden", bedoelen ze 18 miljard aan overheidstaken afstoten naar het bedrijfsleven of overhevelen naar het private kapitaal. Zo niet, dan "mag de regering ook best de kaasschaaf op de salarissen of de service zetten", want dan lopen die sectoren die wij willen hebben, toch wel vast. Als ze eenmaal vastgelopen zijn, dan gaat het publiek wel morren en nemen we die hele sector gewoon over. Kassa voor het private kapitaal. En dat allemaal zonder een schot te lossen.
Vierde voorbeeld: de universiteiten. Jarenlang heeft men de studenten in Twente, in student unions, opgestookt tegen de wetenschappelijke staf en m.n. tegen de docenten. Men wil geen vak meer leren, men wil alleen maar carriŤre maken. "Daarvoor hoef je alleen maar te kunnen netwerken; een vak heb je niet meer nodig". Precies wat de neo-liberale politici graag horen: "al die eigenwijze baby-boomers kunnen we op de universiteiten missen al kiespijn". "Gewoon HBO-onderwijs is goedkoper". Inderdaad. Kassa.
Vijfde voorbeeld: geef de PLO geld om de misdaad te bestrijden. Dan mogen ze Hamas-leden in de gevangenis gooien. Slim. Inderdaad. Vooral die dollars. Die maakt ze nog corrupt ook. En dat is gebeurd. De PLO (PNA) is bij de Palestijnen nu de gebeten hond en corrupt zijn ze ook. Weg PLO; weg PNA. Zo elimineer je - als slimme machthebber, als imperialist, als zionist, als IsraŽliŽr - dus je tegenstander.

Buitenhof

Enschede, 19 sept 2010. In 'Buitenhof' was zondag een prima discussie over de verrechtsing, vreemdelingenhaat en democratie. Toch vergeet iedereen in de media steeds dat de verrechtsing alles te maken heeft met de verloedering die het neo-liberalsme in de westerse wereld veroorzaakt heeft, d.w.z. de tweedeling in de maatschappij tussen de have's en de have-not's. Het neo-liberalisme hangt ook onlosmakelijk samen met het anti-communisme dat ze samen met de sociaal-democraten hebben uitgestraald. Juist de communisten hebben antwoorden. Dat mag blijkbaar vooral niet in beeld komen van rechtse en de sociaal-demoratie partijen. Daarom worden de communistische partijen slecht gemaakt en die van de voormalige Sovjet Unie met modder begooid. De communistische partij van China en Cuba worden met opzettelijke minachtig benaderd. Hierdoor is er niet een twee drie mogelijk in de media in Nederland een echt links antwoord aan het publiek te geven. De bevolking kiest dan om gehoord te worden ten einde raad rechts-extreme populisten. Deze populisten komen absoluut niet op voor de rechtvaardige belangen van de lower working class. Ze gebruiken wel af en toe linkse taal om mensen te misleiden. Deze ontwikkeling kan alleen maar gekeerd worden als echt links, d.w.z. roodlinks, krachtdadig optreedt tegen de diktatuur van het kapitaal en tegen de oplossingen die sociaal-democraten aandragen en heel links dus weer voluit voor een socialistische maatschappij gaat. Het kapitalisme moet worden af geschaft; niet worden gerestaureerd of zogenaamd verbeterd. Dat lost voor ons niks op. Binnen het kapitalisme komt het immers nooit meer goed met onze koopkracht, spaargeld, werkgelegenheid en pensioenen.

Buffer

Enschede, 15 sept 2010. Mensen begrijpen niet wat een buffer is. Zoals vandaag bijvoorbeeld een hoogleraar die schrijft dat banken hun buffers maar moeten versterken door "geld op te halen bij aandeelhouders". Lenen en dan rente over dat geld betalen is geen buffer. Dan zijn het kosten.

Zeuren

Enschede, 15 sept 2010. Leden van pensioenfondsen, die 15 jaar geleden goedkeurden te gaan beleggen in aandelen, moeten nu niet gaan zeuren dat 'hun uitkering omlaag gaat'. Dat hadden ze dan maar eerder moeten bedenken. (Afgezien van eventuele onzin over het verlagen van de pensioenen. Want de politiek is momenteel bezig iedereen angst aan te jagen om zo snel en veel te kunnen bezuinigen.)

Duurzaamheid

Enschede, 14 sept 2010. Als je voortdurend met het publiek over duurzaamheid praat en niet de kern van de zaak aanpakt, ben je in mijn ogen ongeloofwaardig. Men zal het dus moeten hebben over het maar blijven aanpraten dat stellen dat 'mensen kinderen moeten hebben'. Onzin. Er zijn er genoeg. Singles hoeven ook niet zo nodig kinderen te hebben. Prima toch? Het aanpraten van 'later-krijg-je-kinderen' moet bij de opvoeding al gestopt worden. Over China en zijn een-kind-politiek hoort men ook niet zo lacherig te zijn. Kinderloze mensen en landen zoals China doen dus meer aan duurzaamheid dan wie dan ook.

Rechtse coup in de media en in de politiek

Enschede, 7 sept 2010. Vandaag is het duidelijk geworden wat er in Nederland allemaal wel niet aan de hand is. De eo had de macht al op de publieke netten 1, 2 en 3 overgenomen. Zelfs in Sesamstraat en in 'het oog op morgen' zit hun boodschap al verborgen. Nu komen er nog 2 rechtse nieuwsprogramma's bij. Heeft de vara nog wel iets? En de vpro? Niet dat dat nog uitmaakt. De coup op nieuws-gebied en nieuws-analyses is volledig. Daar komen Wilders, Rutte en Verhagen nog eens bovenop. Een pot nat allemaal. Niet alleen de Israel-lobby heeft nu gewonnen (Wilders en Verhagen); het is Verhagen en Rutte gelukt de linker-vleugels in CDA en VVD tot zwijgen te brengen. Het binnenlands beleid wordt rechts, d.w.z. neo-liberaal. Die 10, 12, 15 of 18 miljard bezuinigen gaat dus door. Ook het buitenland beleid wordt zeer rechts. Men gaat Israel door dik en dun steunen.
Ook de PvdA en GL vinden immers al een tijdje dat de islam een toontje lager moet zingen in Gaza en de strijd tegen Israel moet stoppen. Ze spreken nu dus al met twee tongen over 'de islam'. Binnenland moslims steunen; in buitenland de strijd van de moslims afvallen. Wilders voelt die zwakke plek van GL en PvdA op dit punt; en ruikt bloed.
In zo'n gespleten situatie is het makkelijk scoren. De spagaat waar GL, PvdA en SP in zitten is dus groot. Terwijl het voor heel links duidelijk moet zijn dat de Israel-lobby juist volledig gebroken is; in twee delen is gespleten. Immers de Wilders-jongens en de 'gewone' zionisten gaan niet meer door een deur. Hun wederzijdse afkeer is inmiddels giga-groot. Daar komt nog bij dat det CDA ook op het bot verdeeld is. De Verhagen-klanten versus de Eurlings-mannen. Het is voor iedereen wel duidelijk geworden waarom Eurlings weg is gegaan. Extreem rechts heeft in de CDA vandaag samen met Wilders - voor de paleispoort bij Beatrix - de macht gegrepen. Dit kon zomaar opeens anno 2010 gebeuren, omdat jonge CDAers zwijgen. De CDA-jonkies zien hun zetel in de Tweede Kamer slechts als een baantje en willen alleen maar carierre maken over de rug van hun zetel. Die willen (dus) geen gezeur van Van Agt, Lubbers en Klink. Bij VVD idem dito. Voila. Zo grijpt rechts vandaag bij ons de macht.

Opening academisch jaar verstoort

Enschede, 6 sept 2010. Viering van opening Academisch Jaar verstoort en 3 minuten opgehouden! Jawel. De hele stoet van 300 man moest stoppen voor 15 man verkleed als hoogleraar. De aanwezige notabelen moesten toen wel naar de eisen van de vakbonden luisteren: een betere en nieuw CAO. Zie foto. Het was nog NOOIT vertoond dat iemand deze ceremonie had/heeft verstoord.


Enschede. Muziekcentrum. Rechts: Rik Min met bord "stop neo-liberalisering op universiteit" bij de FNV/CNV aktie

Neo-liberalisering verklaart de oorzaak van het verval van de universiteit. Daarom had ik dat bord meegenomen. Eerste geldstroom onderzoek bestaat niet meer. Hoogleraren hebben niks meer te zeggen. Den Haag bepaalt; managers zijn de baas en onderzoekers moeten hun eigen geld verdienen. Dat laatste kunnen onderzoekers net zo goed zelf. Daar hebben ze feitelijk geen universiteit meer voor nodig.

Wit maken wat zwart is

Enschede, 30 aug 2010. De machthebbers in deze kapitalistische maatschappij zijn in staat om via de media de belangen van de mensen zelf, uit zijn/haar hoofd te praten. Dat is zeer opmerkelijk. Sinds mensen niet meer naar de kerk gaan, niet meer vertoond. Er wordt ze verteld dat "het niet erg is geen vaste baan te hebben". Er wordt ze verteld dat "werkloosheid iets als als in between two jobs". Er wordt ze verteld dat "er geen werkloosheid meer is". "Het is de schuld van de mens zelf" Er wordt ze verteld dat "loonstrijd niet meer nodig is". Er wordt ze verteld dat "het kapitalisme onder controle is". Er wordt ze verteld dat "er nooit meer crisissen kunnen komen want duizenden wetenschappers houden alles in de gaten en hebben het getemd". Er wordt ze verteld dat "homeopathische middelen werken". Er wordt ze verteld dat "wetenschap maar een mening is". Etc.

Huurlingen voor de belangen van het kapitaal

Enschede, 30 aug 2010. De Amerikaanse legermacht is 'de politie van het kapitalisme'; en is 'het leger van het imperialisme'.

Het socialisme is dichterbij dan je denkt

Enschede, 26 aug 2010. Veel mensen weten dat een socialistisch maatschappij, het socialisme, iets is als "dat 'de arbeiders' via revolutie de productiemiddelen overnemen". In deze definitie zijn alle vijf de woorden zeer gevoelig gaan liggen de laatste 30, 60 tot 100 jaar. Dat zijn de woorden arbeider, revolutie, overnemen ('inpikken'), productiemiddelen en het woord socialisme ('communisme') zelf. In de hele periode vanaf 1918 tot nu, heeft men allerlei soorten en maten van warme, koude en psychologische oorlogen gevoerd om deze vijf woorden in de gedachten van de bevolking te verdraaien. Daardoor stoot deze definitie bij velen in de samenleving nu nogal af. Ze geeft als zodanig, kort uitgelegd, vastgelegd of uitgesproken in ieder geval vaak veel verwarring. Socialisme lijkt dan helemaal en alles bij elkaar ver weg te liggen en nogal gewelddadig. Dat blijkt vaak in veel discussies. Terwijl er een prima alternatief is voor een definitie van een socialistische maatschappij. Het socialisme is dichterbij en haalbaarder dan men denkt als men uitgaat van het begrip spaargeld. Die benaderingswijze vereist op zichzelf een forse toelichting. Door de bankencrisis is die benaderingswijze recent echter redelijk makkelijk geworden. Moderne mensen weten dat als je aandeelhouder bent je (mede-)eigenaar ('bezitter') bent van een bedrijf ('een productiemiddel'). Die term vandaag de dag kent geen psychologische barriŤre. Als nu een democratisch orgaan jouw spaargeld belegd en je 4% tot 5% rente per jaar geeft, heb je daar geen moeite mee. (AEX-beleggen heeft zelfs minder rendement.) Dan heb je dus socialisme. "Je bent (collectief) eigenaar van de productiemiddelen". "Je wordt 'slapend' rijk". "De bevolking krijgt alle meerwaarde", dat "wat vroeger alleen de kapitalisten kregen". Q.e.d.
Het socialisme is dus veel dichterbij dan je denkt. [Zie ook elders op deze weblog.]

Vals

Enschede, 26 aug 2010. Niet alleen het gros van de middenklasse heeft de laatste decennia een vals klassenbewustzijn gekregen, ook andere groepen in de samenleving zijn ontvankelijk geworden voor de praatjes van de fascisten waardoor ze tegen hun eigen belang gaan stemmen.
Veel door het kapitalisme, de werkloosheid en door uitzichtloosheid gekwetste groepen ondervinden niet meer de gewone dagelijkse kapitalistische uitbuiting in de fabrieken en bedrijven, maar voelen zich verdrongen op de arbeidsmarkt of nemen het de 'Haagse kliek' kwalijk dat ze hem/haar "geen hogere uitkering geeft" en dat ze arm blijven. Deze mensen hebben geen stakingswapen meer, want ze hebben geen loon, geen werk; alleen maar een uitkerinkje en grote frustraties. Ook pensionado's behoren tot deze risico-groep. Het gros van al die mensen uit die groepen denkt niet meer in links is 'goed' en rechts is 'slecht', zoals de meeste van de loonafhankelijke klasse wèl weet. Naast niet-werkenden lopen middenstanders en zelfstandigen ook het risico achter de PVV aan te gaan lopen. Deze groepen werken juist vaak keihard. Al deze voor het fascistische denkbeelden kwetsbare groepen gaan andere mensen of groepen de schuld geven dat ze zijn uitgerangeerd of dat ze zo keihard moeten werken om "allerlei mensen die 'niets doen' te onderhouden". Voor ons, linkse mensen, is dit vals klassenbewustzijn bij een groot aantal groepen in de samenleving natuurlijk een groot probleem. Vooral omdat dat in/bij de ene groep compleet anders ligt dan bij een andere groep. Voor linkse mensen is het dan moeilijk om de juiste snaar te raken.

Het marxisme

Enschede, 18 aug 2010. Het marxisme is gebaseerd op twee stellingen. Rondom deze twee stellingen is de hele marxistische theorie opgebouwd. De ene stelling is dat als het financieringskapitaal in private handen is en blijft er onvermijdelijk periodieke crises uitbreken. Korte crises om de 7 a 9 jaar; fundamentele economische crises om de 70 tot 90 jaar. Miljarden mensen lijden hieronder. Tienduizenden bedrijven leggen het loodje. De twee stelling is dat zolang het financieringskapitaal in private handen is en blijft er onvermijdelijk periodieke oorlogen en op zijn tijd wereldoorlogen uitbreken. Miljarden mensen lijden hieronder. De verwoestingen zijn enorm.

Eén groot experiment

Enschede, 30 juli 2010. De laatste drie boeken van Hans Achterhuis over utopieën (1989), geweld (2008) en het neoliberalisme (2010) zien er allen imposant uit. Ze gaan over dingen die relevant zijn. Maar alle drie de werken overziende kan er gesteld worden dat hij zelfs na het doorpluizen van een ontzagwekkende hoeveelheid geschriften, uiteindelijk toch de zaak waar het hem (en mij ook) om gaat, niet op een rijtje gekregen heeft. Hij slaat uiteindelijk de plank eigenlijk op bijna alle fronten mis. Maar dat kan ook aan de op universiteiten heersende mores liggen. Hij begrijpt niet dat elke maatschappijvorm een experiment is en eigenlijk moet worden beschreven op basis van hypotheses en theorieŽn van de construerende wetenschappen. Hij begrijpt niet dat geweld met verdringingsprocessen samenhangt en onlosmakelijk samenhangt met de wetenschapsgebied van de evolutietheorie, maar ook met systeemdynamica. Hij begrijpt niet dat economie en belangentegenstellingen samenhangen; mensen proberen via trail and error hun positie te verbeteren. De mensen-maatschappij wordt 'gaande de rit' gemaakt en (dus) eigenlijk niet ontworpen. Er zitten systeemfouten in. Die worden er steeds uitgehaald waardoor er om de 100 of 200 jaar nieuwe ontstaan. Daar wordt wel degelijk over nagedacht. De bezittende klasse doet dat logischerwijs op een andere manier, dan de mensen die van een loon afhankelijk zijn. Uiteindelijk gaat dat met miljoenen slachtoffers gepaard. Men schrijft op een gegeven moment een systeem af en bouwt een nieuw systeem op. Systemen zijn geen utopieŽn, maar experimenten, die stap voor stap verlopen en kunnen falen of slagen. Af en toe wordt er door iemand een richting aan gegeven. Dat is al duizenden jaren aan de gang. Recent is het feodalisme en het kolonialisme naar de prullenbak verwezen. Daarna kwam het neo-kolonialisme. Ook dat verdween. Er zijn (momenteel) twee hoofdsystemen die al al honderden jaren als het ware fungeren als real-time openlucht laboratoria. Zes miljard mensen zijn daar momenteel bij betrokken. Iedereen is daar dus proefkonijn bij. Na lezing van Achterhuis' boeken kwam het bij mij opeens helder en duidelijk voor de geest: filosofen als hij moeten echt eens wat meer naar de evolutietheorie en de construerende wetenschappen gaan kijken. Wat deed hij eigenlijk al die jaren op de Universiteit Twente? Dat was toch juist zijn leeropdracht die dingen te combineren en niet maar wat 'te filosoferen'? Zijn analyses kloppen niet en oplossingen om het kapitalisme stabiel en vreedzaam te houden en te krijgen, biedt hij ook niet. Eigenlijk zijn zijn beschrijvingen allemaal metafysica wat de klok slaat; vergelijkbaar met alchemie. Achterhuis komt er niet uit.

Vervolg commentaar: Het belangrijkste kenmerk van de filosofie is, dat zij probeert de wereld als ťen geheel te verklaren. Op welke wijze men de wereld beschouwt, hangt af van welk positie men in de maatschappij inneemt en van de mate van bewuste verwerking van ervaringen.
Filosofie is echter niet (helemaal) waardevrij. Filosofie hangt van iemands positie af. Filosofie is daarmee een wereldbeschouwing. Hoe de bezittende klasse haar ziet en de loonafhankelijke klasse de wereld (haar wereld) ziet.
Voor progressief ingestelde mensen is het altijd van belang in staat te zijn de gecompliceerde problemen van de economie, het politieke en het geestelijke leven, te ontrafelen, hun eigen standpunt te formuleren en een wetenschappelijke analyse te maken van het hele verloop van de maatschappelijke ontwikkeling. Wetenschappelijke noties dienen niet alleen de fundamentele problemen van de wereldbeschouwing te omvatten, maar ook de dagelijkse menselijke activiteit. Daarom zijn verschillende vormen van bijgeloof, vooronderstellingen en sommige overleefde tradities verre van ongevaarlijk.
De vorming van een wereldbeschouwing heeft een diepgaande invloed op de geestelijke samenstelling van het individu. Daarom, ofschoon het politieke bewustzijn van een individu en zijn maatschappelijke aktiviteit afhangen van zijn maatschappelijke status en de loop van de gebeurtenissen, komen deze alleen dan op een solide basis te rusten als hij de wetenschappelijke wereldbeschouwing leert beheersen. Want slechts die wereldbeschouwing geeft hem de kennis van de uiteindelijke doelen en idealen van de maatschappelijke strijd, van de manieren en methoden van die strijd voor een betere en vreedzamere wereld.

Hans Achterhuis heeft dat niet goed begrepen en zijn analyses gaan daarom mank. De rol van geweld is volkomen idealistisch. Klassenposities ziet hij niet. De dialectiek begrijpt hij niet en de materialistische analyse-methode ziet hij niet zitten. Targets stellen noemt hij utopieŽn. Wordt vervolgd.

Identiteit

Enschede, 24 juli 2010. Ieder mens heeft een identiteit; sterker nog meerdere identiteiten. De ene identiteit is wat latenter in een persoon aanwezig dan de andere identiteit. Iemand die wat 'roept' in het publieke domein, roept een tegenkracht op. De som van de kracht minus de som van de tegenkracht is, is de richting die een publieke discussie opgaat. Politici weten dat. Demagogen ook. Lees er meer over op: 'Krachtenveld'. (Voor de i-Demo in het artikel is java nodig.)

Lokjoden

Enschede, 16 juli 2010. Leden van de zionistische beweging verschuilen altijd achter hun keppeltje. Ze gebruiken dat keppeltje te pas en te onpas. Vooral in de media om fotogenieke plaatjes te krijgen. Ze dwingen anderen soms ook dat keppeltje te dragen. Maar het ergste is dat men de joden met de pijpenkrullen in Antwerpen, Amsterdam, Jeruzalem en New York belachelijk maken. Ik neem de zionistische beweging dat enorm kwalijk. En ik denk dat de meeste joden dat de zionisten inmiddels ook steeds meer kwalijk nemen.

Lokjoden

Enschede, 21 juni 2010. 'Lokjoden'? Uitlokken? Wie bedenkt zo iets en waarom? Het moet niet gekker worden. Neem dan meteen twee soorten lokjoden en doe dan een echt wetenschappelijk experiment. Neem er twee of drie met een keppeltje zoals zionisten dat vaak dragen en twee of drie met pijpenkrullen en hoge hoed, zoals joden die anti-Israel zijn, in Antwerpen, Amsterdam of New York vaak dragen. Ik weet dan de uitkomst wel. Er zal een significant verschil zijn in beledigingen Ťn in aantal. De zionistische joden zullen - als het al gebeurt - het vaakst beledigd worden. Anti-zionistische-joden het minst. Dat zogenaamde anti-gedoe heeft namelijk geen donder met joden of met "het toenemen van antisemitisme" te maken. De mythe "dat het antisemitisme in Nederland toeneemt", wordt in dat voorstel of onderzoek van mij dan ook meteen doorgeprikt. Q.e.d. Dat voorspel ik.
Degene die 'lokjoden'-inzetten bedacht hebben (het cidi?), willen dus een onzuiver experiment met de Nederlandse publieke opinie aangaan. Dat is stemmingmakerij. Schandelijk. Het antisemitisme neemt namelijk niet toe; ook niet bij Marokkanen en Turken. Iets heel anders neemt toe: de onzuiverheid in de politieke discussie en de methoden van IsraŽl en de zionisten, nemen toe.

VVD wint de verkiezingen...

Enschede, 9 juni 2010. De bezittende klasse in Nederland heeft de afgelopen 60 jaar half Nederland in hun web getrokken. Met gouden en zilveren draden aan het kapitalisme gebonden. Dat is gedaan via leningen en privileges (zoals de hypotheekrenteaftrek). Dat is de middenklasse. Ze voelt zich ver verheven boven de working class waar ze objectief natuurlijk toe behoort. Deze middenklasse is in Nederland heel groot. Er zijn hele volksstammen die denken dat ze daar ook toe behoren ook al bezitten ze niks. Meer dan 50% van de bevolking rekent zich ertoe. Terwijl 90% van hun belangen echt elders liggen; bij de werkende klasse; bij goede vakbonden, beter werk, hogere lonen, werkdrukvermindering en korter werken. Achter hun rug om verdampt hun pensioen, verdampt hun spaargeld, verdampt hun vrije tijd, werken ze zich met zijn tweeŽn kapot om hun veel te dure huis te kunnen behouden. En dan zijn ze zo stom op de VVD te stemmen. Een partij die de hele wereld in brand zet en je naait waar je bij staat. Wordt wakker; denk na. De middenklasse van Nederland danst op een vulkaan. De lagere klassen, de lower working class en de werklozen betalen de rekening. Kinderen van deze VVDers stemmen op school PVV. Hoe kortzichtig kan men zijn?

Bezuinigen zijn nergens voor nodig; zelfs funest

Enschede, 4 juni 2010. Het overschot op de betalingsbalans is gigantisch. Beseffen de politici dat wel? Er hoeft helemaal niet bezuinigd te worden. Laat staan 20 of 30 miljard. Dat is allemaal retoriek van neoliberale politici. Zelfs linkse partijen doen mee in dit koor. Blijkbaar weet niemand meer hoe het kapitalisme in elkaar zit. In Nederland is sinds 1982 een enorm overschot op de handelsbalans ontstaan. Wij hebben (dus) geen 'tekorten', maar (juist) overschotten. Die overschotten zijn bewust gecreŽerd door een politiek van 'bezuinigen'. Dat woord 'bezuinigen' verhult namelijk een volkomen verkeerde politiek: het neoliberalisme. Het neoliberalisme wil - kostte wat het kost - de mensen aanpraten dat de overheid niks kan alleen geprivatiseerde partijen. De kapitalisten, het private kapitaal, wil gewoon winstgevende overheidstaken overnemen. Deze 'bezuinigings'-politiek is in 1982 begonnen. Deze voor de bevolking van Nederland volkomen verkeerde ideologie gaat tot op de dag van vandaag door. Daartoe geven ze winstgevende overheidsbedrijven, onderwijsinstellingen, gezondheidszorginstellingen en vuilverwerkingsbedrijven eerst een tijdlang zo weinig geld dat de service abominabel is geworden en dan - als het publiek het zat is geworden - slaan ze meedogenloos toe. Het publiek wordt al 20 jaar op deze manier rijp gemaakt om het afstoten te bevorderen. Iedereen spreekt nu, in de race tussen Rutte, Balkenende en Cohen, over 20 tot zelfs 30 miljard bezuinigen. Een aanfluiting. Volkomen misplaatst. Zo gaat de economie en de koopkracht van de bevolking juist naar de knoppen. We zien het nu al. Bezuinigingen zijn (dus) nergens voor nodig. Zeker niet als je overschotten op de betalingsbalans hebt. Dan moet je de koopkracht van de bevolking juist op peil houden met investeringen of de mensen toestaan meer te consumeren. Bezuinigen maakt de crisis alleen maar erger (groter) omdat er tegelijkertijd geen voldoende koopkracht wordt gecreŽerd. Waardoor elke land een ander land meesleurt. De lonen zijn gewoon te laag. De investeringen zijn gewoon te laag. Dat is allemaal funest. (En 'het kapitaal' ligt "renteloos te liggen"; zie elders.) Dan verarmen we waar we bij staan. De door alle partijen - links zowel als rechts - aangekondigde bezuinigingen moeten (en kunnen) dus stoppen. Zo simpel is het. Communisten hebben meer verstand van het kapitalisme dan de burgerlijke economen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. [Lees hierover ook Marcel van Dam deze weken in de Volkskrant, o.a. op 10 juni 2010. Deze linkse sociaal-democraat staat gelukkig ook op dit standpunt.]

Hebben zionisten recht joden aan te praten recht te hebben op het Heilige Land

Enschede, 30 mei 2010. Als het waar is dat joden rechten zouden hebben op Israel of Palestina dan hebben zij ook rechten op Gaza en de Westbank. Als het waar is dat rechten van 3000 jaar oud recht geven op Israel of Palestina zou men ook recht moeten hebben op oost-Jeruzalem, Gaza en de Westbank. Als er 6, 3 of 1 miljoen van je familie door fascisten zijn vermoord, de overlevenden het recht zouden hebben op een eigen staat, weten we toch dat er nergens ter wereld een leeg stuk land bestaat. Er zijn 10 miljoen communisten omgekomen. Hebben die rechten? Ook het oude VN-mandaatgebied Palestina, het Heilige Land was niet leeg. Dat dat leeg zou zijn, was een mythe. Elke vierkante meter van de wereld is nu eenmaal van iemand. Het zijn bij elkaar drie mythes die al 60 jaar zorgvuldig in stand gehouden worden door de internationale zionistische beweging. Israel matigt zich rechten aan die niet bestaan en matigt zich optredens aan die al 20, 40 of 60 jaar door de internationale gemeenschap worden veroordeeld. Dit keer bestormt men zomaar een schip met hulpgoederen voor Gaza op open zee, 65 km voor de kust van Gaza. Daarvoor maakte men de wettig gekozen regering van de Palestijnen een kopje kleiner en daarvoor weer schoffeerde men het internationale gerechtshof in Den Haag met het bouwen van een muur om Palestijnen in binnen te sluiten, door gewoon die muur af te bouwen en de Palestijnen op te sluiten. 16 doden en 60 gewonden dit keer. Het is niet te geloven wat hier eventjes voor de ogen van de hele wereld-gemeenschap gebeurd. Palestijnen uithongeren, opsluiten en hulpschepen kapen. Waar haalt men het idee en het recht vandaan? Er zijn nu al 8 zinloze oorlogen gevoerd. Zelfs de Irak-oorlogen hadden ook voorkomen kunnen worden. Tientallen miljoenen slachtoffers zijn er te betreuren, gewonden en getraumatiseerden meegerekend. Allemaal voor een volkomen foute beslissing alle joden in de wereld te willen transporteren naar een joodse staat. Onmenselijk, onwenselijk en een baarbaarse gedachte; niet op de laatste plaats een ramp voor het jodendom zelf. Er is in 1948 een grote fout gemaakt aangaande Palestina. Het hele idee van een joodse staat moet op de helling. Palestina is voor iedereen, voor arabieren, joden, moslims, christenen, bedoeÔenen, niet-gelovigen, kortom iedereen die er woont en naar toe wil. Het was een eenheidsstaat van/voor alle geloven en mensen van allerlei pluimages. Het was het Heilige Land. Dat moet het gewoon weer worden. Jeruzalem ongedeeld! Geen enkele godsdienst of volk heeft er het alleenrecht op welk stuk land of stad daar dan ook. Dus één staat. One man one vote.

'De' Grieken zijn niet schuldig

Enschede, 22 mei 2010. Griekenland, Portugal, Spanje en Italie hebben altijd hele sterke communistische partijen gehad. Zij hebben gevochten voor betere arbeidsomstandigheden en een goed loon. Alleen de communisten kwamen op voor de belangen van de gewone man. Andere partijen hebben de communisten altijd zwart gemaakt. Incl. en m.n. de sociaal-democratische partij(en). Enorme campagnes waren bedoelt om de communisten de wind uit de zeilen te nemen/houden. Echter de anti-communistische krachten (in Griekenland en elders) moesten door iemand betaald worden in de hoop en de veronderstelling dat het communisme dan niet verder aan zou slaan en zelfs kon worden teruggedrongen. Deze anti-communistische campagnes zijn heel duur geweest.(Net zoals de hele koude oorlog.) De sociaal-democraten waren de grootse bestrijders van de communisten. Daar kregen ze geld voor. (Ook uit Nederland, m.n. ook van de PvdA, o.a. in Portugal is dat bewezen.) Maar de belastingbetaler heeft er in die landen het meest voor moeten opdraaien. Dit alles heeft tot een buitengewoon hoge staatsschuld geleid. De rechtse krachten en de sociaal-democraten zijn voor die schulden verantwoordelijk. Vanwege hun anti-communistische koers van gestook en gewroet en bijbehorende mediacampagnes. Zij wilden de bevolking misleiden dat stemmen op hen beter zou zijn dan stemmen op de communisten. Die rechtse regeringen hebben in die 4 landen daarmee - achteraf gezien - ver boven hun stand geleefd. Daar moeten 'ze' nu voor op de blaren zitten. Dus wie is schuldig? 'De' grieken niet.

Bankencrisis?

Enschede, 18 mei 2010. Banken horen geen winst te maken. Banken horen alleen de lonen te genereren van de mensen die er werken. Zo zie ik het (en met mij de Rabo-bank).

Werkloosheid is nu 'jouw' probleem

Enschede, 16 mei 2010. De Nederlandse regering heeft het werkloosheidsprobleem opgelost door alle werklozen en werkzoekenden het etiket ZZP-er aan te praten en ze een voor een in een ketel met VOC-toverdrank te gooien. Het probleem is 'omgedoopt' en omgepoold. Nederland is daar handig in. De media vergroten het ook nog eens duizendvoudig. Kortom 'opeens' vindt iedereen dat prachtig. Het probleem van de werkloosheid opgelost. Het is nu "jouw probleem", aldus de Nederlandse managers en de gelijkgeschakelde pers in hun onnavolgbare verstoplogica.

IsraŽl als voorbeeld?

Enschede, 17 apr. 2010. Waarom neemt Wilders Israel altijd als voorbeeld in zijn strijd tegen 'vreemdelingen'? Zijn de Arabieren in Palestina rond 1948 in zijn ogen soms te vrijgevig geweest om in hun land joden binnen te laten? Deze vreemdelingen hebben immers uiteindelijk een joodse staat ingericht? Zijn 'ze' niet nog steeds bezig die uit te breiden en de oorspronkelijke bewoners het leven zuur te maken? Waarom neemt hij niet juist de Arabieren als voorbeeld?

Nationaliseren van systeembanken is enige juiste oplossing

Enschede, 10 apr. 2010. Als je aan de grote systeembanken 200 miljard dollar geeft - zoals in de USA is gebeurd - is de run op de banken wel gestopt. Dat bleek. Maar die systeembanken zijn wel in een klap 200 miljard rijker. Derhalve had Obama die banken onmiddellijk moeten nationaliseren. Dat is niet gebeurd. Met die 200 miljard gebeuren nu de gekste dingen. Dat blijkt. Derhalve kan de crisis ieder moment weer de kop opsteken. In Nederland is ABN Amro en Fortis wel (via 20 miljard euro) 'in staatshanden gekomen'. Zalm oefent 'namens ons' democratische controle uit. We zijn zeer benieuwd wat hij en 'de overheid' gaan doen. Over een of twee jaar verkopen voor 21 miljard euro, met 1 miljard winst, zo is afgesproken te doen, lijkt me (dus) niet het beste...

Roofpartij

Enschede, 2 apr. 2010. De hypotheekrente-aftrek is een grote roofpartij van de middenklasse die het belastinggeld van de lagere werkende klasse regelrecht in eigen zak steek. Ik noem dat diefstal. In andere landen heet dat clientŤle. Het is een jarenlange plundering van de staatskas geweest, die tot op de dag van vandaag voortduurt. Het zwarte gat van Nederland. Dus waar hebben we het voortaan over? Juist! Over diefstal, roof en/of plundering!

Het moslimfundamentalisme is gecreŽerd. (In Washington...)

Enschede, 30 mrt. 2010. Blijkbaar weet niemand dat (meer), maar het moslimfundamentalisme is in Washington gecreŽerd tegen 'het oprukkende links' in AziŽ en het Midden Oosten. De PLO werd ondermijnd met steun aan het moslimfundamentalisme en de Sovjet Unie werd in Afghanistan plotsklaps met het moslimfundamentalisme en Stinger-raketten geconfronteerd. De gevolgen zijn inmiddels alom bekend. Of niet? Tot 30 jaar geleden was de islam geen enkele probleem; nergens; alleen 'ondergedoken' in moskeen in Nederland zaten Grijze Wolven met wat onduidelijke plannen. Links was in zijn glorietijd. De plannen van het Pentagon en Israel waren simpel en - achteraf gezien - zeer doeltreffend om de linkse invloeden all over de wereld proberen terug te dringen door andere groepen te steunen. Het geld voor dit snode plan kwam met miljarden en miljarden uit Riyad; de raketten met duizenden uit het Pentagon. Er waren twee fronten: een in front of the PLO; en een tegen de Sovjet in Afghanistan. De ene oorlog was grotendeels psychologische van aard; de andere front was grotendeels warme oorlogsvoering. En dat alles in de Koude Oorlog; tegen alles wat links was. (Wordt vervolgd.)

Het imperialisme

Enschede, 26 febr. 2010. Het imperialisme (het kapitalistische systeem) heeft wereldwijd enorme hoeveelheden slachtoffers gemaakt. Het zet voortdurend de hele wereld in brand. Het onderdrukt overal ter wereld de bevrijdingsbewegingen. Overal ter wereld worden progressieve regeringen omvergelopen. Het anticommunisme alleen al heeft de mensheid miljarden en miljarden euro's en dollars gekost. De plundering van de aarde aan grondstoffen; alleen al aan olie, is gigantisch geweest en nog; en was nergens voor nodig. In Nederland zijn er maar weinig mensen die dit allemaal beseffen dat dit systeem de vooruitgang van de mensheid blokkeert. De periode 1910 tot 2010 is de meest gewelddadige periode van de mensheid die er is geweest. Duizenden legale regeringen, bevrijdingsbewegingen en progressieve leiders zijn om zeep geholpen. Het ergste van deze oorlogszuchtige periode is dat ze met 'medeweten' van de burgerij in West Europa en de Verenigde Staten wordt gevoerd. Deze burgerij, voornamelijk de middenklasse, wordt daartoe dag in dag uit misleid (en profiteert er zelfs een beetje van). Om dat te bereiken spelen de media een grote rol. Media en speciaal opgeleide journalisten liegen het grote publiek massaal voor. Wat wit is, wordt zwart afgeschilderd en wat zwart is wit. De politici in het Pentagon creŽren 'de waarheid', die de media dan moeten zien te verkopen. Ooit heeft er een president in het Witte Huis gezeten die deze waanzin wilde stoppen, in de periode 1943 - 1945, en samen met de Sovjet Unie de Verenigde Naties opzette (Roosevelt), maar daarna kwam er een die de zaak weer compleet verziekte (Truman).

Wouter Bos

Enschede, 24 febr. 2010. Hoe de lijnen in de wereld lopen is na het debat in de Tweede Kamer wel duidelijk. Met "de verdediging van het vaderland" zoals Balkenende en Verhagen dat stellen, heeft de NATO-aanwezigheid in Afghanistan niets te maken. Onze jongens en meisjes (en de ontelbare Afghaanse burgers) sterven niet voor Nederland, 'het vaderland', maar voor het kapitalistische systeem (het imperialisme). Wouter Bos heeft in dezen vooralsnog gelukkig de linker kant gekozen.

GL en SP

Enschede, 20 febr. 2010. GroenLinks en SP hadden, tijdens het debat in de Tweede Kamer, een motie moeten indienen en hoofdelijke stemming moeten eisen over Afghanistan. Eventueel samen met de PvdA. Ik weet zeker dat links dan die stemming direct gewonnen had. PvdA en D66 hadden dan meegestemd voor weggaan uit Afghanistan. Absoluut. Het aanzien van links was dan niet geschonden; zoals nu links wel de zwarte Piet heeft gekregen. De PVV was dan niet zo hondsbrutaal geweest als ze nu werd. Wilders ruikt nu de macht en het bloed van Wouter Bos. Verhagen was dan uit het kabinet gebonjourd; i.p.v. nu de PvdA ministers.

GL en SP

Enschede, 19 febr. 2010. GroenLinks en SP hadden gisteren in de Tweede Kamer over 'die brief van de NATO' gewoon voluit Wouter Bos moeten steunen. Niet de gehele regering aanvallen maar de delen ervan (Verhagen en Balkenende); en dan vooral die gluiper van een Verhagen. (Een klassiek Amerikaanse neo-con-aanhanger.)
Als de communisten in de Tweede Kamer hadden gezeten, hadden ze dat massaal gedaan. Communisten hebben immers bewezen meer verstand van politiek en allianties te hebben dan deze domme 'linkse' partijen. Een-tweetjes van alles dat links en progressief is - tegen rechts - is essentieel om dingen te kunnen winnen en om kiezers te overtuigen. Kiezers zijn niet dom. Kiezers willen winnen; niet verliezen. De Enschedese kiezer stemt woensdag 3 maart op lijst 10. Dat denk ik wel. Zeker nu.

De 'politieke islam'

Enschede, 29 jan. 2010. De 'politieke islam' is rond 1979 door het Pentagon op de rails gezet. Daarvoor bestond deze beweging haast nergens. Het werd op de rails gezet om links in het Midden Oosten, Afghanistan, Pakistan, Indonesie, e.d. de wind uit de zeilen te nemen. En dat is grotendeels gelukt. De USA gaf Stinger raketten en Saoedie Arabie betaalde met petro-dollars. In die tijd werd het onderaardse bunker complex Bora Bora gebouwd om het de progressieve beweging en de Sovjets in Afghanistan zo moeilijk mogelijk te maken. Velen zijn dit vergeten. De geest is toen uit de fles gehaald. Vooralsnog kunnen we die niet meer terug in de fles krijgen. Sindsdien is het ook bijna overal ter wereld uit de klauwen gelopen, zoals bijvoorbeeld in New York, Madrid, Bosnie, Kosovo, Jemen, Somalie, etc. Het Pentagon, de USA en de CIA zijn dus de oorzaak van alle ellende nu; niet de islam. Wilders en Israel stoken het vuurtje verder aan. Laten we dit nooit vergeten.

Subsidies

Enschede, 28 jan. 2010. In Nederland gaan alle subsidies die de regering en de Tweede Kamer verzint helaas naar de hogere klasse en vooral naar de middenklasse; juist omdat die vooral moet worden ingepakt. De lagere klassen profiteren nergens van.

Uitbuiting

Enschede, 25 jan. 2010. Er zijn drie soorten uitbuiting. Ten eerste de gewone uitbuiting van de werkende klasse in loondienst. De bezittende klasse, de aandeelhoudersklasse, pikt elk uur, elke dag, elke maand en elk jaar weer de geproduceerde meerwaarde in. Volkomen absurd. Marxisten weten hier alles van. De bevolking vergeet echter vaak om (daarom) loonsverhoging te vragen. Vreemd, want deze uitbuiting is werkelijk groot; zeer groot. Het is ook vrij onzichtbaar. Deze uitbuiting gaat onmerkbaar. Ten tweede de uitbuiting die wij ondergaan als consument. Door gewone zwendel, kartelvorming, monopolies, excessieve verrijking, bonussen, koopsompolissen die voor 90 procent opgestreken worden door banken en verzekeringsmaatschappijen, enzovoorts. Bij elke transaktie pikt een bepaalde groep een paar, soms tientallen procentjes, in. De bevolking kan over deze uitbuiting vaak het meeste kwaad worden. Ten derde de uitbuiting van de derde wereld. De bevolking in Nederland profiteert hier zelf ook een beetje van. Daardoor wordt de bevolking natuurlijk ingepakt en minder geneigd om tegen te spartelen.

Afzetterij

Enschede, 20 jan. 2010. Het kapitalisme is het probleem, dat weten we, maar buiten dat is er in een kapitalistisch systeem nog een probleem. Het probleem van de enorme hoeveelheid mensen die anderen willen afzetten, die dingen doen die niet mogen en die in staat zijn potjes met geld te plunderen. Nu met de crisis blijkt en lijkt dat nog de grootste smeerlapperij te zijn. Op een gewone kapitalistische manier - via de meerwaarde-theorie - worden bepaalde mensen stinkend rijk, maar ook via de echte smerige weg. Vreemd genoeg - maar wel begrijpelijk - zijn de mensen hierover wel verontwaardigd. De gewone uitbuiting die veel subtieler plaats vindt, roept veel minder verontwaardiging op.

Israel is onmenselijk

Enschede, 28 dec. 2009. Het is uit de tijd een land alleen voor joden te willen hebben. Het kan ook niet. Je kunt de oorspronkelijke bevolking van Israel toch niet transporteren. Ook kun je de oorspronkelijke bevolking van Israel niet blijvend discrimineren, zoals Israel nu al 60 jaar lang doet sinds het zionisme daar gesetteld is. Een niet-jood kan geen huis in Israel bouwen. Krijgt in Israel geen bouwvergunning. Kan geen huis kopen. Kan in Israel - waar hij/zij vanaf geboorte woont - niet trouwen. Loopt tijdens het reizen in het buitenland het risico niet te mogen terugkeren. Krijgt geen enkel recht wat joden wel krijgen. Kortom Israel is onmenselijk. Het zionisme een onmenselijk systeem. Niet alleen voor Palestijnen. Ook voor joden zelf.

De verhoging van de AOW-leeftijd is nergens voor nodig

Enschede, 5 nov. 2009. De verhoging van de AOW-leeftijd is asociaal en is nergens voor nodig. Wat is er dan wel aan de hand met die doordrammers als Donner en Wouter Bos? In de Lissabon-akkoorden is afgesproken dat de landen van het verenigd Europa - ondanks alles - kost wat het kost allemaal een neoliberale koers moeten (blijven) varen. En dat doen dit kabinet. Blijkbaar is dat bij de start beklonken. Wat willen Europa en de neoliberalen in Nederland? Het particulier initiatief moet alle taken van de overheid overnemen. Alleen particulieren mogen nog winsten maken; overheden mogen dat niet meer. Daarom wordt de verzorgingsstaat overal afgebroken en moeten landen de AOW-leeftijd verhogen. Alle volksverzekeringen moeten op de schop. Dat heeft niets met de crisis te maken, maar met ordinaire bezuinigingen zoals die al 30 jaar aan de gang zijn, om plaats te maken voor de winsthonger van bedrijven. Onder het kapitalisme worden bijna alle taken worden van de overheid afgenomen, want ondernemers moeten kunnen ondernemen, vrij ondernemen, de werkende bevolking uitbuiten en winst kunnen maken. Liefst met een 'staatsmonopolie' erbij (zoals bij TNT, Asito, etc.). Het is niet juist dat de babyboomgeneratie de volgende generatie opzadelt met de lasten. Dat is een mythe. De AOW is in 1957 ingevoerd. De babyboomgeneratie heeft 40 jaar lang premie betaald en daar bovenop 40 jaar lang de voorgaande generatie hun AOW betaald. James van Lidth de Jeude, Harrie Verbon (o.a. op 11 sept. 2009) en Marcel van Dam (o.a. op 29 okt. 2009) hebben dit allemaal prima uit de doeken gedaan; in de Volkskrant nota bene. Lees het zelf maar na. Op internet.

20 jaar geen muur meer

Enschede, 3 nov. 2009. Toen de muur 20 jaar gelden viel, heeft de mensheid eigenlijk zijn hoop op een stralende de toekomst, een beter maatschappij dan het kapitalisme/imperialisme, kortom zijn toekomst weggegooid. Zo dacht ik er toen al - in een flits toen ik het zag gebeuren - over; nu 20 jaar later, en vele, vele ervaringen rijker, zie ik dat nog steeds zo (afbraak van de verzorgingsstaat, afbraak WAO, afbraak AOW, beurskrach, bankencrisis, koopkrachtverlies, etc.). De bezittende klasse heeft zijn ultieme kracht laten zien en zijn macht over de mensheid gebruikt, om alle mensen in oost en elders, onder haar controle te brengen; controle via de banken, via verzekeringen, via baan-afhankelijkheid en via chantage-elementen. Alleen China en een klein aantal andere landen kunnen nog een eigen koers varen. Verder zijn alle tweede en derde wereldlanden plus alle mensen met hypotheken in de klauwen van het bankkapitaal gekomen. De meesten kunnen hun schulden van zijn leven niet meer terugbetalen. En dat was nu juist de bedoeling. 100% afhankelijkheid van het grootkapitaal. Deze vorm van slavernij/uitbuiting werd/wordt nog steeds onderschat en zelfs onderkent.

Het moderne kapitalisme...

Enschede, 3 nov. 2009. In het moderne kapitalisme zijn de aandeelhouders nog wel steeds de kapitalisten. Immers zij krijgen revenuen uit hun kapitaal c.q. alle meerwaarde uit de productie. Maar er is iets veranderd! Grote bedrijven zijn er in geslaagd om aandeelhouders te manipuleren, zand in de ogen te strooien en ook de aandeelhouders uit te buiten. Je ziet het gebeuren. Vooral de klein aandeelhouders zijn de pineut. Sommige grote ook. Grote sommen geld verdwijnen - ongezien - in de zak van het top-management. Via een tweetjes met accountancy bureaus en banken zijn veel beursgenoteerde bedrijven erin geslaagd de commissarissen die geacht worden de belangen van de aandeelhouders-klasse in de gaten te houden, te misleiden. De bonussen-cultuur is maar het topje van de ijsberg. De aandeelhouders, de pensioenfondsen, etc. vissen zo voortdurende achter het net. Zelfs de beursnotering wordt gemanipuleerd. Sommige bedrijven hebben zelfs nog nooit dividend aan hun aandeelhouders uitbetaald. Vooral ICT-bedrijven en farmaceutische bedrijven zijn - volgens mij - in al deze misleidingen de grootste boosdoeners.

Gemeentelijk tekort?

Enschede, 29 okt 2009. Kan een gemeente een tekort hebben? Is het voornemen van Enschede om 14 miljoen te bezuinigen reeel? Is een tekort van 14 miljoen ook echt een tekort? Is rood staan voor een overheid erg?
Overheden zoals gemeentes, provincie en rijk horen juist te ondernemen. Neo-liberalen vinden van niet. Die vinden dat zij horen te ondernemen; dat zij - en zij alleen - de winst mogen opstrijken!
Neo-liberalen zullen dus altijd zeggen dat gemeentes niet horen rood te staan of te investeren, want zij willen dat juist doen. Ze willen domweg winst maken. De overheid mag dat van hen niet. Ze gunnen de winst van een (goede) investering niet aan de overheid. De overheid kan gemakkelijk winst maken. Waarom doen ze het zo zelden? Waarom hebben ze de nutsbedrijven afgebouwd en nog meer? Daarom kunnen en moeten overheden ook investeren en zij mogen derhalve dus een negatieve balans hebben; schulden hebben; 14 miljoen volgens B&W.
Zeggen dat schulden niet goed zijn is dus onzin. Met investeringen zorg je er voor dat je winst maakt of dat je op zijn minst binnen 2 of 5 jaar evenveel baten terugkrijgt als dat je hebt geÔnvesteerd. Rood staan is voor een overheid geen probleem; laat staan een schande. In tegendeel het is een schande dat de overheid zo weinig onderneemt.

Ontwikkelingshulp

Enschede, 29 okt 2009. Toen 40 jaar geleden de bevolking iets van haar welvaart aan de derde wereld wilde geven, dacht iedereen aan geven in de zin van een gift. Niet aan lenen natuurlijk. Tot op de dag denken nog steeds alle Nederlandse generaties aan geven en niet aan lenen. Sommige smeerlappen hebben het woord 'hulp' 40 jaar lang misbruikt en 150 landen al die jaren vol te dumpen met leningen. Leningen waarvan nu bij het grote publiek duidelijk begint te worden dat het de bedoeling was dat die niet meer kunnen worden afgelost. Deze 150 landen kunnen er dus ook nooit meer van af komen. Kassa voor de kapitaalbezitters. Zo smerig is dit kapitalistische/imperialistische systeem. Alleen Ceausescu in Roemenie heeft nog een poging ondernomen. Dit met fatale afloop. Alles is vandaag de dag haast uitbuiting. Uitbuiting van staten en personen. Menige hypotheekhouder begrijpt inmiddels ook het woord 'hulp'. En weet hoe hij/zij wordt uitgebuit.

Aandeelhouders en banken?

Enschede, 29 okt 2009. Een bank hoort geen aandeelhouders te hebben. Een bedrijf wel. Punt uit.

Twee soorten mensen

Enschede, 18 okt 2009. Er zijn twee soorten mensen in de wereld. Mensen die kunnen sparen en mensen - die om welke reden dan ook - niet kunnen sparen. Dat geeft een enorme kloof in denken. Mensen die spaargeld hebben denken dat ze recht hebben op waarde vermeerdering (rente). Is dat zo? Hebben mensen met spaargeld recht op rente; ook al is die bijvoorbeeld 2%? Lees verder op deze website.

Links heeft het recht regeringen of regiems om ver te werpen; rechts niet

Enschede, 1 okt 2009. De werkende klasse heeft het recht de bezittende klasse aan te vallen; en van de troon te stoten. Rechts heeft dat recht niet. Dat recht van links is logisch, omdat haast iedereen tot de werkende klasse behoord. Als bijna 100% van de bevolking achter dat plan staat is die wens haar democratisch recht. De bezittende klasse heeft niet het recht via de staatsmacht de werkende klasse te onderdrukken of een rechts regiem in stand te houden. De werkende klasse heeft dus meer rechten dan de bezittende klasse. Links mag dus wèl de macht grijpen; rechts niet. Dat is zowel democratisch als logisch. Dat is het waarom er een (groot) verschil is tussen links en rechts. Iemand die "tegenwoordig het verschil tussen rechts en links niet meer ziet" of niet meer weet, is dus onnozel. Die moet (dus) zijn schoolgeld maar gaan terughalen.

China 60 jaar

Enschede, 1 okt 2009. Gisteren bestond China als socialistisch land 60 jaar. China is bezig met een gigantisch experiment. Van binnen socialistisch; van buiten heeft China kapitalistische elementen geÔncorporeerd. Binnen links zien velen helaas niet hoe belangrijk 60 jaar China voor links in Nederland is. Rechts ziet dat wel. Maar met lede ogen. (Wordt nog uitgewerkt.)

Politieke kwakzalvers

Enschede, 1 okt 2009. In de politiek bestaan er ook kwakzalvers. Op internet zijn er velen. Ook binnen links zijn er enkelen. De mensen op internet die - bijvoorbeeld - zeggen dat de wereld vergaat of dat de wereld door door een klein groepje Bilderberg fanaten gaat worden overgenomen; allerlei New Age-figuren die het inenten willen tegenhouden. Politieke kwakzalvers verschijnen veel in de media. Want ze zijn leuk en scheppen verwarring. Rechts vind dat prima. Links moet daar tegen zijn; en op gezette tijden hard tegen optreden. Kwakzalvers misleiden mensen. Hun motieven zijn geld. Politiek kwakzalvers misleiden ook; het zijn politieke dwaallichten. Hun motieven zijn links verzwakt te houden; en rechts dus te versterken. Denk aan lobbyisten. Denk aan de Israel-lobby. Denk aan het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israel. Die club wil de Palestijnen zwak en verdeeld houden. Zij creŽren ruis en vertellen leugens over de Palestijnen. (Wordt nog uitgewerkt.)

AOW

Enschede, 1 okt 2009. De AOW op je 65ste is een van de weinige rechten die er in Nederland bestaan. Bijstand bestaat ook nog. Maar dat staat ook enorm onder druk. Je wordt tegenwoordig haast automatisch verplicht te werken. Andere rechten - waarvoor je niet voor hoeft te betalen - ken ik niet in Nederland. Er is geen recht op een baan; recht op een dak boven je hoofd; recht op gratis onderwijs en medische hulp. Rechten zoals die er in andere landen wel zijn. In Frankrijk is het pensioen zelfs op 55 gesteld. Cuba en China kennen geen werkloosheid. Etcetera. De PvdA en de vakbonden zijn nu aan het schuiven. Waarom zijn ze een van de weinige rechten die we hebben, "het kunnen trekken van Drees", niet aan het beschermen? Kennen ze het alternatief voor het kapitalistische systeem niet meer?

De toekomst is socialisme

Enschede, 26-27 aug 2009. De toekomst is socialisme. Het kapitalisme heeft gefaald. Sommigen denken dat het gerestaureerd kan worden (Bos, Zalm, Merkel, Obama, etc.) Niets is minder waar. Socialisme is nù ons doel. De mensen zullen dat vanaf nu ook wel gaan zien. In het socialisme is de rijkdom voor iedereen. Alle aandeelhouderswaarde, dat nu naar de 1% rijken vloeit, vloeit dan in zijn geheel, rechtstreeks, direct of indirect, naar de bevolking. China is een duidelijk voor onze voorbeeld. Hoewel, let op, één voorbeeld. Lees de Tubanta van vrijdag 21 augustus jl. er maar eens goed op na. Iedereen wordt daar vroeg of laat rijk. Hoe dat kan? Zie elders op deze site en op de site van de NCPN Twente.

Het Heilige Land Palestina

Enschede, 10 aug 2009. Palestina is al 2000 tot 3000 jaar een eenheidsstaat. Mensen en geloven leven daar al duizenden jaren met en bij elkaar. Nu zijn er mensen die dit gebied voor zichzelf en voor een groep opeisen. Foute mensen en foute stromingen die het oude mandaatgebied Palestina in twee of drie stukken willen hakken. Af willen scheiden in plaats van Palestina te willen bevrijden van die afscheiders. Hoe is dat in godsnaam allemaal mogelijk wat de laatste 60 jaar gebeurd is? Pikken wij dat nog langer? Pikken de andere groepen die daar wonen en werken dat? Nee natuurlijk niet. Dus: stop kolonisatie van Palestina; voor het tot de zoveelste oorlog leidt. Palestina, het Heilige Land, is voor al haar ingezetenen en alle religies.

We leven al in een fascistische tijd

Enschede, 10 aug 2009. De bevolking binnen het Noord Atlantisch bondgenoodschap heeft (nog) niet door dat we (al) midden in het fascisme leven. Het is de eerste fase. Leugens, media-leugens, discriminatie, berusting, etc. Dat dat fascisme was, wat de nadelen daarvan waren en dat ze in een bepaalde fase van het fascisme leefden, had het Duitse volk tussen 1932 en 1939 ook niet helemaal door. Sommigen hadden het al wel door, o.a. de communisten en gelukkig ook andere progressieve mensen. Deze groepen waarschuwde al die jaren al. Nu waarschuwen 'we' weer: laat u niet in slaap sussen door de toestanden in Afghanistan, Irak, Kosovo, Teheran, Colombia, Honduras, Oekraine en het Midden Oosten, zoals de smeerlapperij van Israel en Wilders. Kies de juiste partij.

Links en rechts

Enschede, 10 aug 2009. Wat is er toch in Nederland aan de hand om te roepen dat het verschil tussen links en rechts niet meer van belang is of er niet meer toe doet? Rechts zijn mensen die de belangen van 'het kapitaal' steunen en de hele dag naar de beurskoersen kijken; en links zijn mensen die de belangen van de werkende mens steunen. Tsja? Als je roept of denkt dat daar geen verschil meer tussen zit, ben je rechts en steun je (dus) de verslechteringen waarmee de werkende en de werkloze mensen te maken hebben. Dan behoor je (dus) (blijkbaar) tot de bezittende klasse; en hoef je blijkbaar niet of nooit in loondienst te werken.

Aantal werklozen loopt echt in de miljoenen

Enschede, 13 juli 2009. Sinds 1975 is de werkloosheid in Nederland nog steeds enorm. Al die jaren is dat ontkend. Volgens de statistieken is het aantal werklozen nooit hoger geweest dan 400.000 of hooguit 800.000. Maar de werkloosheidaantallen inclusief ieder die een volwaardige baan zoekt in Nederland komt heus wel uit op 2 miljoen. Inmiddels kennen anderen dan ons, de werkloosheids-leugens ook. Recent verschenen er berichten in de media dat het Centraal Planburaeu en de politiek systematische en decennia lang wel degelijk de verkeerde cijfers hebben aangehouden [Volkskrant , 10 juli 2009]. Dit zijn de leugens die er toe doen. Parttimers, huisvrouwen met een diploma, werkzoekende werkenden, niet ingeschreven jongeren, uitzendkrachten zonder perspectief, uitkeringsgerechtigden die een goede baan zoeken en geen genoegen nemen om parkeerwachter te worden, vrouwen en mannen die op eigen houtje een baan of een betere baan zoeken, niet-uitkeringsgerechtigden, nuggers, halve WAOers, inwonende schoolverlaters, etcetera, etcetera. Er zijn ontelbare Nederlanders die geen baan kunnen vinden, willen werken, maar niet op nep-banen. We nemen het de dienstdoende politici enorm kwalijk met absurd lage cijfers over werklozen te komen. Er zijn gewoon geen banen in het kapitalisme. Laat staan volwaardige. De ingenieur staat weer op de tram (zoals in de jaren dertig), artsen werken als boekhouder en onderwijzers zijn stadswachten of groen-schoffelaars.

van Agt overweegt op te stomen richting Gaza

Enschede, 10 juli 2009. Groot nieuws: van Agt overweegt op te stomen richting Gaza. Net als nobelprijswinnares McKinney. Aldus de Telegraaf, vandaag, op voorpagina met foto en kop "Van Agt stoomt op tegen Israel": "Israel maakt zich schuldig aan staatsterrorisme en overtreedt het internationaal recht door Gaza af te sluiten", aldus van Agt (78). Nederland kent dus nog helden. Ze komen vaak van rechts, tegenwoordig. Opvallend. Laatst die 6 ministers van buitenlandse zaken. Toen Lepeltak bij Harry Mens nota bene. Gretta, etc. Nu dit weer. Voor een CDAer en een ex-MP (ook al is die rechts), is dit zelfs waarschijnlijk heldhaftiger vanwege zijn wereldje en zijn politieke vrienden, dan voor iemand uit het linkse milieu, in zijn wereldje en bij zijn politieke vrienden. Beter dus ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald.

Geweld van regeringszijde

Enschede, 9 juli 2009. Het probleem bij geweld van regeringszijde in progressieve of socialistische landen is altijd dat het bewust of onbewust geprovoceerd, opgezocht en/of uitgelokt wordt. Dat spelletje komt uit de koker van de CIA, Israel en het Pentagon. Men provoceert de Palestijnen (in Gaza) net zo lang totdat Hamas kachelpijpraketten of een zelfmoordbom laat ontploffen, en dan kunnen ze er goed en ongehinderd op inslaan. Dat gebeurde in Budapest en Praag toentertijd ook en later in Roemenie. De Nederlanders trappen daar keer op keer in. Want vinden het geweld van Israel dan geaccepteerd. En het geweld van de Sovjet Unie (toen) en China (nu) willen 'ze' dan zogenaamd niet snappen...
Dat is steeds het probleem. In Iran en China is/gaat alles nu eenmaal niet zo subtiel als in Nederland gebeurt en door de CDA en VVD uitgevonden is, hoe men de massa er onder moet houden. Natuurlijk is het nog niet alles in China en zeker niet in Iran.
Moslims horen niet in China te provoceren. Mousavi hoort niet in Iran met Amerika aan te komen. Kerk en staat horen voor eeuwig gescheiden te zijn. Iedereen heeft in China gelijke rechten. Afscheiden is geen oplossng. In Iran is een andere revolutie nodig. De pro-USA-kant, de pro-Israel-kant kiezen is zinloos.

Christelijke zionisten vergiftigen het Midden Oosten

Enschede, 7 juli 2009. De bisschop van JordaniŽ zegt in Trouw dat het Christelijk zionisme een ketterij is. "Christelijke zionisten vergiftigen het Midden Oosten". Dit zegt de lutherse bisschop van JordaniŽ en het Heilige Land, Munib Younan. In een vraaggesprek met de website Islamonline.net gaat deze bisschop Munib Younan in op een document dat door andere kerkleiders is getekend. Ook de Latijnse patriarch van Jeruzalem tekende. Christelijk zionisme leert dat de stichting van de staat IsraŽl in 1948 de vervulling van een bijbelse gelofte is, "dat is een verkeerde uitleg die de bijbelse boodschap juist corrumpeert". Het zijn allemaal ketterijen. Het blijkt dat evangelische christenen de feventste aanhangers zijn van IsraŽl nederzettingenbeleid; onvoorwaardelijke steun aan IsraŽl wordt opgevat als 'Gods eigen buitenlands beleid'. Hij zegt: "blijf weg uit IsraŽl, jullie met je vergiftigde ideologie en je geld dat mensen misleidt".

Ik zou graag ook 'onze' EO eens publiekelijk tot de orde willen roepen. Die door Amerikanen opgerichte Christelijke zionistisch omroep, die dag en nacht op onze radio en TV te horen en te beluisteren is; op 1, 2 en 3 en zelfs op Sesamstraat en 'met het oog op morgen' met al haar praatjes - vrij onzichtbaar - zeer actief is ons en onze kinderen te hersenspoelen.

Nederlands onderwijs

Enschede, 7 juli 2009. De situatie in het Nederlands onderwijs is heel slecht; zelfs op de universiteiten. Vandaag weer een bericht in de Volkskrant dat het grootste probleem in het studiehuis er eigenlijk een is van rust en rustverstoring. Leerlingen kunnen niet meer ergens rustig zitten om een taak te maken. Er is voortdurend lawaai. Een bepaald type leerling valt dan af. Vooral goede leerlingen. Men geeft aan dat men in het schoolgebouw niet geconcentreerd kan werken. Daardoor worden "lessen en docenten niet meer effectief gebruikt". Veel leraren nemen genoegen met een niet bevredigende pedagogisch-didactische situatie, waar een ordelijk klimaat ontbreekt, met alle teleurstellende resultaten van dien. Leerlingen vinden dat een goede docent juist iemand is die iets goed uitlegt. Terwijl schoolleiders vaak ontgoocheld zijn dat leerlingen dit vinden, want dat is niet de bedoeling van hun onderwijsvernieuwing/onderwijsvernieling, omdat dat tegen de heersende onderwijsideologie indruist. Het kan toch niet zo zijn dat leerlingen wat denigrerend lesboeren worden genoemd, het meest waarderen?

Hersenspoeling

Enschede, 22 juni 2009. Al 60 jaar weten mensen dat veel berichten in de media niet kloppen. Zelfs veel feiten kloppen niet; zijn onzorgvuldig opgeschreven en/of voor meerdere uitleg vatbaar. Nu weer met Iran. Hele volksstammen worden gehersenspoeld en de Nederlanders trappen er weer massaal in. Dat ze daarmee willoze speelbal zijn/worden van de kapitalistische (imperialistische) belangen zijn, wordt niet onderkend. De Amerikanen hebben in 1953 in Persie (Iran) Mossadeq afgezet en vermoord. Daar is alles mee begonnen. Net zo als alle ellende in Afghanistan is begonnen doordat de Amerikanen de bedoelingen van de Sovjet Unie en de communisten daar verkeerd uitlegde aan het Nederlandse publiek. Al die 'feiten' zijn allemaal vergeten, op school niet geleerd en/of verdraaid en dus vergeten hoe het werkelijk allemaal in het Midden Oosten zit. De Amerikaanse imperialisten willen de olie in Iran en Irak. Zodanig dat China die olie niet kan kopen. Sommigen snappen dat, maar de meeste denken niet verder na dan een stukje individuele vrijheid. Dat dat vrijheid betekend voor het roofkapitalisme beseffen velen niet. Er zijn drie partijen in Iran. De linkse beweging, die geen moslim-staat wil en kerk en staat wil scheiden is op dit moment zwak, maar alleen zij verdienen onze steun. Op godsdienst en religie gebaseerde systemen dienen te verdwijnen. Het proletariaat moet aan de macht komen; niet de kapitalisten, imperialisten of de geestelijkheid.

Wilders

Enschede, 12 juni 2009. Deze week in het nieuws: Wilders krijgt geld uit de USA en van de Israel-lobby. Hopenlijk vallen bij sommigen de schellen van de ogen.

Kapitalisme, een instabiel systeem

Enschede, 3 mrt. 2009. Het kapitalisme is nu eenmaal een instabiel systeem. Dat is al 200 jaar bekend en wordt bij voortduring bewezen. De crises lopen via de duivelskring: van overproductie, werkloosheid, koopkrachttekort, crisis, oorlog en vernietiging. De oplossing is socialisme. Slechts socialistische landen zijn stabiel gebleken. Er is (was) echter een nadeel aan. Men kan/kon - vanwege de zuigende werking van de geneugten van het kapitalisme - de middengroepen op de duur niet bevredigen. De middengroepen ondermijnden het toenmalig socialistische systeem. Lieten het vallen voor ''een hand vol kralen en spiegeltjes''. Nu hebben ze spijt als haren op hun hoofd. Nu zijn 'ze' alles kwijt, alle resources en hebben de Oost-Europese landen onpeilbare diepe schulden (bij de kapitalisten).

Alleen de Chinese communistische partij doet het - vooralsnog - iets slimmerÖ

Bankiers

Enschede, 10 feb. 2009. Iedereen zit nu wel te schelden op bankiers, maar het zijn juist de rechtse politici en de kapitalisten (aandeelhouders) die de banken hebben gedwongen om aan niet-kapitaalkrachtige personen hypotheken op te dringen. Juist niet de bankiers, de eerlijken onder hen hebben er juist voor gewaarschuwd. Het zijn politici van het slag Tatcher en Reagan die wilde dat er zo veel mogelijk mensen in het schuitje van het kapitalistische systeem zouden komen. In de hoop en veronderstelling dat de arbeidersklasse dan vanzelf kapitalistisch zou gaan denken. En dat is ze sinds de start van deze campagne - rond 1978-1981 - gelukt. In ieder geval met de middenklasse. Momenteel kunnen al die mensen met een hypotheek, een pensioen, en wat aandelen geen kant meer op, zijn van schrik rechts aan het denken, en gaan (natuurlijk?) vroeg of laat rechts stemmen. En daar was het 'ze' allemaal om te doen.

Moskowitz

Enschede, 24 jan. 2009. Antisemitisme bestaat niet meer. Mensen die systematisch alles op een hoop gooien, joden, zionisten en Jodendom, en zich systematisch mede namens alle joden in de wereld en alle IsraŽliŽrs in de wereld zeggen te spreken, en systematisch alle wijze opmerkingen, voorspellingen en analyses van juist ons soort mensen in de wind slaan - en dat al 40 tot 60 jaar - moeten niet raar piepen of opkijken dat sommigen in de marge van een demo dan wel eens rare dingen zeggen. Logisch toch? Antisemitisme bestaat niet meer sinds 1945. Daar hebben die 10 miljoen communisten, die bij de bevrijding van Auswitz en de rest van Europa zijn omgekomen, voor gezorgd. Dus handen af van Harry van Bommel. U heeft geen enkel verstand van verhoudingen en realiteitszin. U kunt door uw zelfindoctrinatie blijkbaar alleen nog maar demoniseren, afzeiken en planken misslaan. Teveel met pek (met maffia?) omgegaan?

fascisme

Enschede, 3/4 jan. 2009. Israel is extreem belangrijk voor het imperialistische systeem. Dat verklaart de blinde support van de bezittende klasse aan de joodse staat. Al 5000 jaar en langer, is Gaza het knooppunt van wegen tussen drie continenten over land wat het Suez-kanaal in deze eeuw tussen al deze continenten over zee betekend. Gaza is het verbindend element over land tussen Afrika en Azie en de rest van de wereld (Europa). Het zionisme kon in 1948 worden gebruikt om van Israel (het mandaatgebied Palestina) een westers bolwerk te maken midden in een grote plas Arabische olie. Deze twee strategische feiten maken de strijd voor de bevrijding van Palestina van het zionisme, de onderdrukking van de arabieren en Palestijnen in Israel zo moeilijk. Geen enkele leugen; geen enkele smeerlapperij wordt geschuwd. Wit wordt zwart gemaakt en zwart wordt via de westerse media wit gemaakt. Israel is voor het imperialisme/kapitalisme een onzinkbaar vliegkampschip. Israel is gevestigd op bloed van de arabische massa's; etnische zuiveringen; net als Zuid Afrika dat 100 jaar lang was met zijn Apartheid. Men heeft echter buiten de waard gerekend. Palestina is voor alle wereldgodsdiensten namelijk ook nog het Heilige land. Toen 'linkse' bevrijdingsbewegingen langzaam maar zeker werden uitgeschakeld en/of omgekocht, namen 'rechtse' bevrijdingsbewegingen, gebaseerd op geloof, het langzamerhand over. En die bewegingen zijn - helaas voor Israel - vrij gewelddadig. Maar zij hebben het recht aan hun kant en de joodse staat niet. En al helemaal niet omdat de meeste echte joden in de wereld tegen het zionisme, d.w.z. tegen een exclusieve joodse staat, zijn. Zeker niet in hun naam. In naam van het jodendom. Een exclusieve staat voor maar een groep van de bevolking is immers racisme. En dat leidt net als in Zuid Afrika toentertijd tot fascisme.

=== nieuwere weblog-teksten: 2011 ===
=== oudere weblog-teksten: 2008 ===
=== oudere weblog-teksten: 2007 ===
=== oudere weblog-teksten: 2006 ===
=== overige commentaren Rik Min ===

Al deze commentaren - op al deze sites - zijn op persoonlijke titel geschreven.


Rik Min

U kunt schrijven: Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede.
U kunt bellen: 053 - 4.30.30.73 (kantoor) 053 - 4.763.881 (thuis).
U kunt mailen: r.min@hetnet.nl (kantoor) r.min@worldmail.nl (thuis)

=== andere politieke teksten: analyses, artikelen, brieven en mails ===

=== meta home-page ===