Het verkrijgen van een score op een gemaakte test.

Aan elk antwoord kan een bepaalde score gehangen worden. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om voor elk goed antwoord, een score van 1 te geven en een 0 voor elk foutief antwoord. M.b.v. van een pop-up message kan er aan de gebruiker duidelijk gemaakt worden hoeveel punten deze gehaald heeft op een bepaalde test. Dit omdat elke vraag voorzien is van een ID (unique identifier). Het ID begint begint met de letter G en wordt gevolgd door een cijfer. Hierdoor kunnen meerdere scores m.b.v. simpele javascript bij elkaar opgeteld worden.

 1. Open een nieuw document en druk op om een coursebuilder interactie type aan te maken.
 2. Selecteer en kies het type goed/fout vraag.
 3. Klik op het tabblad en vul bij het juiste antwoord een score van 1 in.
 4. Klik op het tabblad en selecteer achtereenvolgend de verschillende van het segment "Correctness" en klik op op deze te verwijderen.
 5. Druk op en herhaal de stappen 1 t/m 5 om nog twee goed/fout vragen toe te voegen.
 6. Selecteer in document window van de eerste vraag en druk in het property palet op om het ID af te lezen.
  De hieronder weergegeven scherm verschijnt.
 7. Druk op Ctrl-Alt-E en selecteer de derde vraag.
 8. Klik op het tabblad en klik met de muis op om een segment met de naam "resultaat" toe te voegen.
 9. Selecteer het Segment "resultaat" en voeg een toe.
 10. Zet in de pop-up message: "Je hebt {G01.score + G02.score + G03.score} van de 3 vragen goed."
 11. Druk op F12 om het resultaat in een browser te bekijken.


 

 

 

 
Voor al uw vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Michell Tappel © Copyright 2000 All Rights reserved.