Het ontwikkelen van de layout m.b.v. layers.

Nu de Site window gemaakt is en de voorlopige structuur bepaalt is, wordt het tijd om de layout te maken. Ook hier kan het beste ervoor gekozen worden, om eerst een ruwe schets van de lay-out te maken. Doe dit ook eerst!
Layers (lagen) kunnen gebruikt worden voor het maken van een geraamte voor een complexe layout. De layers zijn gemakkelijk van afmeting te veranderen en kunnen op elk gewenste positie op een pagina worden geplaatst. Als de layout af is worden de layers geconverteerd tot een tabel zodat de Webpagina's ook in de wat minder recente browsers op te vragen zijn. Ook kunnen layers gebruikt worden voor het exact positioneren en de layer kan bestuurd worden. Na een bepaalde tijd of actie van een gebruiker kan een layer ontzichtbaar worden of van plaats veranderen. Internetexplorer 4.0, Netscape Navigator 4.0 of nieuwere browsers ondersteunen wel layers. Zorg ervoor dat de Object-palet (Ctrl+F2) en de Properties-inspector (Ctrl+F3) actief zijn.

 1. Start het programma op.
 2. Klik op en kies voor de optie .
 3. Klik op en kies voor de optie en schrijf het bestand onder de naam "oefening1" weg.
 4. Klik op en kies voor de optie .
  er verschijnt een layer
 5. Klik op de zijkant van de layer en verplaats de layer m.b.v. en verander de grootte en breedte van de layer m.b.v. de handvatten .
 6. Herhaal stap 3 en 4 om de gehele geraamte van de layout te maken.
 7. Druk op Ctrl+Schift+F6 of ga via Modify, Convert en kies de optie "layers to table" om de layers te converteren naar een tabel.
  er verschijnt een venster "convert layers to table"
 8. Neem de instellingen over en druk op .
 9. Selecteer en kies voor de optie om de file op te slaan.

 

Tip1: Selecteer een of meerdere layer(s) en verander m.b.v. de properties (Ctrl+F2) de afmetingen van de layer.
Tip2: Voeg een nieuw layer in door te selecteren uit het Object palet (Ctrl-F1).

 

Voor al uw vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Michell Tappel © Copyright 2000 All Rights reserved.