Het definiëren van de locale site.

Na het maken van de structuur moet dreamweaver op de hoogte worden gebracht over hoe de locale website genoemd moet worden. De locale site is de opslagplaats van alle mappen en bestanden.
Dit gebeurt in de Site window.

  1. Start het programma op.
  2. Klik op en kies voor de optie
    er verschijnt een Site Definition venster  3. Vul bij Site name in en druk bij Local Root Folder op het icoon en selecteer de .
  4. Druk vervolgens op .
  5. Druk op als er een venster verschijnt, waarin gevraagd wordt om een cache file voor de site aan te maken. Wanneer er nu in de Site window een bestand gewist, verplaatst of van naam verandert zullen de bijbehorende links ge-update worden.
    De voorlopige Site window is klaar!
 

 

 
Voor al uw vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Michell Tappel © Copyright 2000 All Rights reserved.