Het maken van een template.

Een template is een webpagina die eindigd met de extensie .dwt en fungeert als basispagina (sjabloon) voor het ontwerpen van andere webpagina's. De wijzigingen die in een template gemaakt worden, kunnen doorgevoerd worden naar alle webpagina's, die deze template als basis hebben gebruikt.
Een template kan zelf ontworpen worden, of een bestaande webpagina wordt als template opgeslagen. In een template bestaat de mogelijkheid om editable en locked regions aan te geven, deze regions verschijnen dan in een andere kleur. Locked regions worden vaak gebruikt voor de heading, footer en navigatie en zijn "niet" meer te veranderen; editable region kan gebruikt worden voor de content en is naderhand wel te wijzigen.

 1. Open een bestaande webpagina (Ctrl+O) en sla dit document op onder de naam "voorbeeld".
 2. Druk op Ctrl+F11 en dubbelklik op "voorbeeld".
 3. Selecteer de inleiding en druk op Ctr+Alt+W om er een editable region van te maken.
 4. Benoem dit gebied en save het document.
 5. Open een nieuw document en druk via Modify en Templates op.
  het nieuwe document wordt "vervangen" door de template.

Als er achteraf nog een wijziging in de template komt, kan met behulp van een simpele bewerking de rest van de bestanden - die als basis deze template hebben - worden ge-update.

 1. Druk op , en selecteer .
  De volgende dialoog-box verschijnt.
 2. Selecteer "Entire Site" om alle pagina's naar de corresponderende template te updaten.
 3. Selecteer "Files That Use" om de pagina's te updaten die gemaakt zijn m.b.v. de corresponderede template.
 4. Druk op .

 

 

 

 

 
Voor al uw vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Michell Tappel © Copyright 2000 All Rights reserved.