The course Computer Simulation Environments for Learning

== 1999/2000 ==

(Faculty of Educational Science and
Technology - EDTE - Toegepaste Onderwijskunde)

Rik Min & Jan de Goeijen

START HERE - OUR HOME
(with backgrounds, publications, papers, programs, simulations, -other- courses, etc.)
== in English ==
The course Computer Simulation Environments for Learning
(code 'CSaL' 193510)
== built your own applets in java ==
(with the javaTHESIS system)
(based on the PI theory of Min, 1994)

MEDEDELINGEN

New: the results of 1999/2000
Old: the results of 1998/1999
and the results of 1997/1998.

== mostly in Dutch ==

INHOUDSOPGAVE

Deel 1: De studiehandleiding

 • 1. het vak
 • 2. de opzet, doelstellingen & leerdoelen
 • 3. de leerstof, het boek en de colleges
 • 4. de opdracht (het werkstuk)
 • 5. de ontwerpfilosofie (van dit type practicum)
 • 6. de casuistiek (de opdrachten: de kale wiskundige modellen)
 • 7. de veel gestelde vragen (FAQ)
 • Deel 2: De leesteksten

  Papieren materiaal (tentamenstof):

 • 1. paper over computersimulatie als leermiddel (1985)
 • 2. paper over nieuwe educatieve simulaties (1993)
 • 3. paper over parallellisme bij het coachen van gebruikers in open leeromgevingen (1994)
 • 4. paper about designing and design-systems (1988)
 • 5. paper over MacTHESIS en JavaTHESIS (1998)
 • 6. paper over micro worlds voor op het world wide web
 • 7. paper over parallelism in working-, doing- en learning environments (1996)
 • 8. paper about the Parallel Instruction Theory for instruction in working and learning environements (1992)
 • 9. paper over het effect van de mate van parallellisme op taakuitvoering
 • 10. paper over information needs of students learning in computer simulation environments
 • 11. paper over een pilot-onderzoek naar leermodellen bij computersimulatie aan de hand van observaties van leergedrag
 • 12. paper over een denk-model voor leren
 • Deel 3: De practicumhandleiding

  Theoretische ontwerp-voorkennis:
 • 1. over representatiewijzen
 • 2. over weergavevormen
 • 3. over visualisatie

  Ontwikkelen van simulatiesoftware:

 • 4. over de onderdelen van een simulatieprogramma (met CASCADE als voorbeeld)
 • 5. over het maken van een applet (in het algemeen)
 • 6. over het JavaTHESIS systeem
 • Deel 4: Resultaten (met onze ontwerp-methode en ons simulatiesysteem)

 • voorbeeld van een 'gewone' animatie:
 • voorbeelden van formule-driven animatie:
 • voorbeelden van groeiende grafieken & model-driven simulatie:
 • voorbeelden van derden:
 • Deel 5: Resultaten (van ons ontwerpgericht onderzoek)

 • voorbeelden van conform de PI theorie vormgegeven, experimentele werkomgevingen:
 • voorbeelden van losse, experimentele web-based leermiddelen:
 • een serie andere simulaties en animaties (van derden)
 • Deel 6: Sheets

 • 1e serie: Wat zijn leermiddelen? (seriele versie)
 • 1e serie: Wat zijn leermiddelen? (direct acces versie)
 • 2e serie: Waarom dit type leermiddelen?
 • 3e serie: Wat is simulatie? (voorbeelden)
 • 4e serie: Parallellisme (voorbeelden)
 • 5e serie: Model-theoretische kwesties (voorbeelden)
 • Planning serie 6: Leermodellen (paper 11)
 • Planning serie 7: Een model van leren (paper 12)
 • Deel 7: Oudere teksten: stof & toetsen

 • de stof van vorige studiejaar (sheets, teksten, toetsen, etc.)
 • de toets van nov. '97
 • de toets van mei '96
 • de toets van mei '95
 • de toets van mei '94
 • Deel 8: Naslagwerk - het universele collegediktaat:

  Methoden & Technieken aangaande MultiMedia en Simulatie.
  Met speciale aandacht voor:
 • multimedia leermiddelen
 • curricula
 • parallellisme
 • beeldschermen
 • de "PI theorie"
 • de MacTHESIS filosofie
 • onderzoek naar simulaties op het web
 • modellen
 • simulaties voor op het web
 • ICS
 • Deel 9: Bijlagen

 • 1. een paper over parallelism in open learning and working environments (1994)
 • 2. een paper over computersimulatie als leermiddel (1992)
 • 3. een paper over a new approach to computer simulations (1994)
 • 4. een paper over de realisatie van een WYSIWYG-editor voor simulatie (1997)


 • De is de voorlopige home-pagina van de Web-site van het vak 'computersimulatie als leermiddel'. Het vak kent maximaal 8 colleges en 10 practica. De informatie over dit vak bevindt zich op een aantal Web-pagina's. De meeste leesteksten zijn in principe ook in een reader verkrijgbaar zijn. Dat is dan ook de toetsstof. Dit vak bouwt voort op de vakken 'Courseware Engineering Architecture' en 'Multimedia programmeren'. Voor dit vak "Computersimulatie als leermiddel en het bijbehorende prakticum zijn een groot aantal werkende, op het web draaiende, voorbeelden gemaakt.  Dit is de eerste druk en de eerste opzet van onze web-site en onze reader c.q. prakticumhandleiding en studiehandleiding. Een aantal pages zijn (nog) niet volledig en onvoldoende gescreend. Wij houden ons aanbevolen voor elke soort (opbouwend) commentaar.


  De schrijvers: Jan links, Rik rechts (UT-nieuws, 29/okt/98).

  Dr. ir. F.B.M. (Rik) Min, Toegepaste Onderwijskunde (TO): Min@edte.utwente.nl
  Ir. J. (Jan) de Goeijen, Onderwijskundig Centrum (OC): J.deGoeijen@oc.utwente.nl

  Onze sites zijn het eenvoudigste te bereiken via: users.edte.utwente.nl/min

  Enschede, 25 Juni 1999.