A research project about the performance of complex applets and Java
the 'JavaTHESIS'-project
(incl. the SimLib library-project)

model-driven web-based simulations

(prototypes, periode 1990 tot 2015)

verschillende ontwerpen

verschillende versies

verschillende systemen

Recente simulaties

  • De meeste voorbeelden zitten in de map Examples op www.RikMin.nl (20 stuks)
  • Sommigen zitten in de map Java op www.RikMin.nl (18 stuks).
  • Sommigen in de map sim op www.RikMin.nl (15 stuks)

    Afgezien van enkele broken links...

    Om mijn applets te runnen is het nodig dat u in uw eigen browser (Internet Explorer of Chrome) aanvinkt dat u mijn server - www.RikMin.nl - een betrouwbare bron vindt. Zonder die optie te gebruiken kunt u alleen de instructies en de informatie zien, en niet de interactieve computersimulaties gebruiken; laat staan de grafische output.

De Nederlandse economie:

De applicatie 'De Nederlandse economie' is een interactief simulatieprogramma, welk oorspronkelijk afkomt van Henk Peer van de Open Universiteit en het Centraal Planbureau (het Jade-model). Reinard Haster, Gerard Popelier en Rik Min, Saxion Hogescholen, Open Universiteit en Acone, juli 2007. (Zie ook de Acone website.)

DuPont-chart:

De applicatie 'DuPont-chart', een DuPont-chart analyse, is een interactieve simulatie (animatie) voor het visualiseren van balans en resultatenrekening. Projectleider: Reinard Haster, Saxion Hogescholen, juli 2007. (Zie ook de Acone website.)

Grootboek-boekhouden leren:

De applicatie 'Grootboek' is een interactief e-Learning programma. Content: Reinard Haster en Realisatie: Rik Min, 2008 - 2010.

Het Break Even-punt leren berekenen:

De applicatie 'Break Even Analyse' is een interactief e-Learning applicatie. Reinard Haster, Saxion Hogescholen, juli 2007. (Zie ook de Acone website.)

De applicatie Regeltechniek (ROC van Twente):

De applicatie 'Regeltechniek' is een serie interactieve simulatieprogramma's van Peter Westerveld & Rik Min. (Zie ook de Acone website.)

Een marxistische kijk op kapitalisme:

De applicatie 'Kapitalistische Crisissen' is een zeer experimenteel interactief simulatieprogramma over hoe crises verlopen in het kapitalisme om ongeveer de 7 jaar. (Zie ook de Acone website.)

Financieel Hefboomeffect:

De applicatie Financieel Hefboomeffect is een interactieve simulatie van het financieel hefboomeffect, dat wat zich voordoet bij het slim gebruik maken van vreemd (VV) en eigen vermogen (EV).
Projectleider: Reinard Haster, Saxion Hogescholen, juli 2007. (Zie ook de Acone website.)

Krachtenveld (een pre-prototype):

De applicatie 'Krachtenveld' (KRACHTEN) is een actieve animatie/simulatie van het gedrag van een populatie als er zich plotseling een 'splijtende kwestie' in een groep optreedt. De applicatie maakt gebruik van het begrip 'dimensie'. Voorbeeld: als iemand roept "blonjes zijn dom" of "moslims zijn niet welkom". We gaan er van uit dat ieder mens 'op een bepaalde dimensie' een 'gevoeligheid' heeft. Enschede, 2007. (Zie ook de Acone website.)

Deze interactieve demo's met uitleg aangaande de begrippen dimensie en identiteit, zijn om inzicht te krijgen in politieke en sociologische krachtenvelden. Bijvoorbeeld hoe de bevolking, bestaande uit 16 miljoen mensen, met een eenvoudige vraag, 'vind u in God geloven ook achterlijk?', onmiddellijk in twee kampen verdeeld wordt. Het demonstratieprogramma geeft een indicatie hoe met een enkele splijtende opmerking breukvlakken in een populatie mensen kunnen gaan lopen. Een mens wordt hier - voor het gemak en de overzichtelijkheid - gedefinieerd door 80 properties (kenbare en niet kenbare kenmerken).

Animatie van een kloppende aorta (demo):

De applicatie met 'groeiende grafieken' c.q. 'lopende grafiek'.

Students learn to handle notions like compliance and total peripheral resistance and changes there in. Students are supposed to be able to formulate questions and/or hypotheses and to verify these hypotheses with the help of this simulation program. Within the framework of a course about arteriosclerosis, case studies has been developed about the hardening of the wall of the aorta and the increased total resistance of the peripheral circulation. In this case study the students themselves have to recognize that the mean peripheral stream has changed and they have to try to restore it by adapting the pressure of the ventricle. The program is intended to teach the students how to deal with basal hemodynamic relations such as between pressure, compliance and volume and those between stream, resistance and pressure and to determine the consequences of interventions in hemodynamic variables.

We have used this model for decades at our faculty as a case for our students to transfer models to simulations.

Spreadsheet met salarissen ('Koopkracht') (interactieve demo):

De applicatie 'Koopkracht'; een simulatieprogramma met Spreadsheet-achtige werking om inzicht te krijgen in de loonsom per maand voor drie 'lagen van de bevolking': de middenklasse, de hogere klasse en de lagere klasse. Enschede, 2006. (Zie ook mijn website bij de universiteit.)

Het cardiovasculaire systeem:

De applicatie 'Hypertensie' als casus; een interactieve simulatie van het cardiovasculaire systeem met een van mijn bekendste modellen. Je ziet door een bepaalde 'kunstmatige chirurgische' ingreep de bloeddruk (rood) binnen een paar uur 120 [mmHg] is geworden. Wat is die ingreep - bij dat pijltje - geweest? Enschede, 2006. (Zie mijn website bij de universiteit.)

Diffusie:

De applicatie 'Diffusie'; een interactieve simulatie van een diffusieproces in relatie tot de verstoringen tussen twee entiteiten, bijvoorbeeld twee politieke partijen (onder bijvoorbeeld de invloed van de dood van van Gogh). Enschede, 2005. (Zie mijn website bij de universiteit.)

Oudere simulaties

De meeste applicaties staan bij gw (gedragswetenschappen) of edte (educational technology) op de servers van de Universiteit Twente

Our prototypes are build for demonstration purposes only. Every page and every applet is different to the others. Here you see at first our complex applets as open interactive micro-worlds. Some micro-worlds contains (parallel) assignments; some micro-worlds contains (parallel) instructions; some micro-worlds contains (parallel) video instructions; some micro-worlds contains help-files; some micro-worlds contains a lot of texts; some micro-worlds are prepared 'cases' or 'problems' (to solve that problem). Some micro-worlds on web-pages contains nothing: now text, no pictures, no cases, no coaches at all. On the bottom of this page you see other information about this research about methods and techniques for model-driven open e-learning environments.

Transistor

These applications are based on a model about the behaviour of a basic transistor circuit with 4 resistors in a normal signal amplifier circuit. Microworlds like this are useful in the physics or electronics curriculum as a training in direct current (DC) and alternating current (AC) before starting real experiments. Students can change the form of the input (sinus, block or pulse), the frequency and the amplitude of the input. Furthermore, the properties of the electronic network can be changed: resistors, capacitors, etc.

Economy

These applications are based on an 'open economic system' (the Netherlands). By using this program, the student can learn the operation of economic mechanisms in a very active way. He or she will get a feedback on the decisions that he or she makes based on his hypotheses about the operation of the economic system, enabling him to perfect his mental model based on (almost) concrete experience.

The model is built by prof. Miltenburg (EUR). It is a product of Enschede UT in cooporation with the Rotterdam University (EUR). The University of Moskou and prof. Miltenburg has used our versions there in the period 1993 - 1996.

Control (Regelsystemen)

CONTROL is a model about control systems and how a lot of different control system reacts. You can make interventions in RC-tijden and input-steps.

Fish pond (10 to 20 versions):

These applications are based on a model of the ecological processes of plants, minerals, water, carbon dioxide and oxygen. Green plants (producers) synthesize organic material during photosynthesis. Light is required in order to do this. Oxygen is produced during photosynthesis. For their food carps and silvercarps (consumers) depend on plants (directly or indirectly). Within an ecosystem, several (long and short) food-chains and food-webs may exist. The organic material is mineralized by bacteria and fungi (reducers). The microworlds can simulate five ponds. In each pond oxygen, nitrate, phosphate and detritus (a complex of organic material and fungi and bacteria) are present. Pond 1: Algae. Pond 2 Silvercarps. Pond 3: Zooplankton and Benthos. Pond 4: Carps. Pond 5: All together, Carps, Silvercarps, etc.

Sun heater

These applications are based on a model that is able to simulate the working of a solar boiler installation consisting of a collector, a storage vessel, a heat exchanger with a pump which runs through the collector and storage vessel and a possibility for tapping. The simulation enables students to become familiar with the characteristics of a solar boiler and to gain insight into the influences of different interventions in the model around the installation. A lot of interventions are possible. For example, students can change the intensity of the sun-rays, the heat capacity of the collector, the reflexion of the collector, the primary pump, the outside temperature and the load of the boiler vessel.

Cardio

These applications are based on a study of the control mechanisms of human bloodpressures. Most of the version we have made, display the blood pressure regulation under normal and abnormal conditions. The model underlying this program allows the simulation of pathological conditions, such as myocardial infarct, renal artery stenosis or renal insufficiency. Therapeutic interventions in abnormal conditions can also be simulated. The program allows the application of drugs like cardiac glycosides, diuretics or vasodilator. It is based an a model developed by T.Coleman, USA. We have used this model for decades at our faculty as a case for our students to transfer models to simulations.

Aorta

These applications are based on a model about arteriosclerosis. Medical students can familiarize themselves with some basic concepts from hemodynamics and some aspects of arteriosclerosis. In using this microworld an answer is given to questions like 'What happens if the total peripheral resistance of the circulation is increased?' The opposite can also be an educational goal, namely the question as to what is the cause of the deviating picture of the diastolic pressure in the aorta. 'Can the cause of a decreased diastolic pressure in the aorta be a decreased compliance of the aorta? Yes or no?' Students learn to handle notions like compliance and total peripheral resistance and changes there in.

Filters

These applications are based on the xxxx model. Although some of the aspects of xxxx, this model is still very useful for the education xxxx helping students to build a conceptual 'framework' model which can be filled with the complete and correct conceptual model in a later phase of their education. It can also be used as a demonstration for the experimental research techniques used in xxxx.

Axon

These applications are based on the famous Hodgkin and Huxley model. Although some of the aspects of the conductivity of the cell membrane were not described correctly by Hodgkin and Huxley, their model is still very useful for the education of medical students and biology students as it can be used as a simplified version of the correct model thus helping the students to build a conceptual 'framework' model which can be filled with the complete and correct conceptual model in a later phase of their education. It can also be used as a demonstration for the experimental research techniques used in cell physiology.

Enzyme

These applications are based on a 3-order set of equations from chemistry with the relation between a substrate (S), a product (P) and an enzyme (E). The program is exclusively meant for demonstration purposes.

Learning

These applications are based on a model, experimental designed by Rik Min, about learning and how students learn. You can make interventions as studeerbaarheid, etc.

Cascade (Watertank)

De applicatie 'Cascade' (of “Watertank“) een didactisch voorbeeld van een 'integrator', een 'integrerend netwerk', hier een interactieve simulatie van de hoeveelheid water in een tank (de uitgangsvariabele van een 'integrerend' fenomeen), een buffer, in relatie tot de input, een hoeveelheid water die per tijdseenheid instroomt (IN) en de output, de hoeveelheid water die per tijdseenheid uitstroomt (OUT).

Enschede, 1990 - 2005; updated: 2012, 2014 en 2018