Toegepaste Onderwijskunde - Universiteit Twente

Tele-course

The course: Computer Simulation Environments for Learning
('CSaL' code: 193510)

== built your own applets in java ==
(with the javaTHESIS system)

(based on the concept of parallelism and the PI theory of Min, 1994)

(animated gif)

MEDEDELINGEN
Jullie worden beoordeeld aan de hand van enerzijds een werkstuk (een leeromgeving met een simulatie) en anderzijds een individueel te maken toets. De leesteksten waarover in de toets vragen gesteld worden, zijn de leesteksten die uitgereikt zijn op de colleges en die hieronder ook de leesteksten worden genoemd. Alle leesteksten mogen worden meegenomen naar de toets.

Nieuw: de toets van okt. 2000 (met enkele antwoorden)

New: the results of 2000/2001
Old: the results of 1999/2000
the results of 1998/1999
and the results of 1997/1998.

== mostly in Dutch == some parts in English (red) ==

INHOUDSOPGAVE

Part 1: De studiehandleiding (the organisation of the course)

 • 1. het vak
 • 2. de opzet, doelstellingen & leerdoelen
 • 3. de leerstof, het boek en de colleges
 • 4. de opdracht (het werkstuk)
 • 5. de ontwerpfilosofie (van dit type practicum)
 • 6. de kale wiskundige modellen (voor de opdrachten c.q. de casuistiek voor het practicum)
 • 7. de veel gestelde vragen (FAQ)
 • Part 2: De leesteksten (the texts) (also available on paper):

  1e serie teksten:

 • paper over micro worlds voor op het world wide web (click here)

  2e serie teksten:

 • paper over computersimulatie als leermiddel (1985)
 • paper over nieuwe educatieve simulaties (1993)
 • paper about designing and design-systems (1988)
 • paper over MacTHESIS en JavaTHESIS (1998)

  3e serie teksten:

 • paper over een pilot-onderzoek naar leermodellen bij computersimulatie
  aan de hand van observaties van leergedrag (klik hier)

  4e serie teksten:

 • paper about mathematical models (text) (vervolgtekst)

  5e serie teksten:

 • paper over parallellisme bij het coachen van gebruikers in open leeromgevingen (1994) (..)
 • paper over parallelism in working-, doing- en learning environments (1996)
 • paper about the Parallel Instruction Theory for instruction in working and learning environements (1992)

  6e serie teksten:

 • paper over het effect van de mate van parallellisme op taakuitvoering
 • paper over information needs of students learning in computer simulation environments

  7e serie teksten:

 • paper with a concept model about learning (click here)
 • Part 3: De practicumhandleiding (the paractical part of the course)

  Theoretische ontwerp-voorkennis:
 • 1. over representatiewijzen
 • 2. over weergavevormen
 • 3. over visualisatie

  Ontwikkelen van simulatiesoftware:

 • 4. over de onderdelen van een simulatieprogramma (met CASCADE als voorbeeld)
 • 5. over het maken van een applet (in het algemeen)
 • 6. over het JavaTHESIS systeem
 • Part 4: Resultaten (met onze ontwerp-methode en ons simulatiesysteem)

 • voorbeeld van een 'gewone' animatie:
 • voorbeelden van formule-driven animatie:
 • voorbeelden van groeiende grafieken & model-driven simulatie:
 • voorbeelden van derden:
 • Part 5: Resultaten (van ons ontwerpgericht onderzoek)

 • voorbeelden van conform de PI theorie vormgegeven, experimentele werkomgevingen:
 • voorbeelden van losse, experimentele web-based leermiddelen:
 • een serie andere simulaties en animaties (van derden)
 • Part 6: Sheets

 • 1e serie: Wat zijn leermiddelen? (lineair)
  (direct access)
 • 2e serie: Voor- en nadelen van dit type leermiddelen (lineair)
  (direct access)
 • 3e serie: Leermodellen (tekst)
  (lineair) (direct access)
 • 4e serie: Wiskundige modellen (tekst) (vervolgtekst)
 • 5e serie: Parallellisme en de PI theorie (lineair)
  (direct access)
 • 6e serie: Parallellisme en de PI theorie (voorbeelden) (lineair) (plaatjes)
  (direct access)
 • 7e serie: Het behandelen van integralen (tekst)
 • 8e serie: Onderzoek van F. van Doorn, R. Min en B. Reimerink (tekst)
  (Een productie-systeem voor simulaties in de vorm van een WYSIWYG-editor)
 • 9e serie: Onderzoek van J. ter Burg, U.A. Groenewoud (tekst)
  (Een empirisch onderzoek naar effecten van parallellisme)
 • 10e serie: Onderzoek van R. Min, H. Vos, P. Kommers & van Dijkum (tekst)
  (Een model voor/van leren)
 • Part 7: Oudere teksten: stof & toetsen

 • de stof van vorige studiejaar (sheets, teksten, toetsen, etc.)
 • de toets van nov. '97
 • de toets van mei '96
 • de toets van mei '95
 • de toets van mei '94
 • Part 8: Naslagwerk - het universele collegediktaat:

 • Methoden & Technieken aangaande Multimedia en Simulatie.
 • Part 9: Bijlagen

 • 1. een paper over parallelism in open learning and working environments (1994)
 • 2. een paper over computersimulatie als leermiddel (1992)
 • 3. een paper over a new approach to computer simulations (1994)
 • 4. een paper over de realisatie van een WYSIWYG-editor voor simulatie (1997)


 • De is de voorlopige home-pagina van de Web-site van het vak 'computersimulatie als leermiddel'. Het vak kent maximaal 8 colleges en 10 practica. De informatie over dit vak bevindt zich op een aantal Web-pagina's. De meeste leesteksten zijn in principe ook in een reader verkrijgbaar zijn. Dat is dan ook de toetsstof. Dit vak bouwt voort op de vakken 'Courseware Engineering Architecture' en 'Multimedia programmeren'. Voor dit vak "Computersimulatie als leermiddel en het bijbehorende prakticum zijn een groot aantal werkende, op het web draaiende, voorbeelden gemaakt.  Dit is de eerste druk en de eerste opzet van onze web-site en onze reader c.q. prakticumhandleiding en studiehandleiding. Een aantal pages zijn (nog) niet volledig en onvoldoende gescreend. Wij houden ons aanbevolen voor elke soort (opbouwend) commentaar.


  De schrijvers: Jan links, Rik rechts (UT-nieuws, 29/okt/98).

  Dr. ir. F.B.M. (Rik) Min, Toegepaste Onderwijskunde (TO): Min@edte.utwente.nl
  Ir. J. (Jan) de Goeijen, Onderwijskundig Centrum (OC): J.deGoeijen@oc.utwente.nl

  Onze sites zijn het eenvoudigste te bereiken via: users.edte.utwente.nl/min

  Enschede, 21 sept. 2000.