MEER INFORMATIE

IN HET KORT

 

Onderwijs
Wat voor rol speelt onderwijs in dit geheel?

 

Simulaties
De basis.

 

Javathesis
Wat is nu eigenlijk Javathesis en wat kun je ermee doen?

 

Medewerkers
Mensen die meegwerkt hebben om dit project te verwezenljken.

Javathesis

JavaTHESIS Achtergrond
JavaTHESIS is een algemeen, universeel ontwerpsysteem voor leeromgevingen voor op wiskundige modellen gebaseerde computersimulatieprogramma's. Het systeem is in deloop der tijden ontworpen en ontwikkeld door F.B.M. Min, J. Sikken en J. de Goeijen. JavaTHESIS is gebaseerd op concepten en ideeen die uit het MacTHESIS systeem zijn voortgekomen. Het is een ontwerp-methode waarbij men leert uit te gaan van een vast (standaard) 'sjabloon'. We hanteren deze methode met sjablonen (ook wel 'shells' of - en misschien nogwel beter - 'templates' genoemd) omdat, zowel de ontwerper van een simulatie-leeromgeving, alsmede de ontwikkelaar, daarbij niet hoeven te kunnen programmeren. Ze hoeven alleen maar 18 verschillende onderdelen op circa 26 verschillende plaatsen in de sources weg te knippen (cutten) en andere delen op die plaats er in te stoppen (pasten) (Min, 1992 - 1999).

De producten die het simulatie-systeem JavaTHESIS kan aanleveren zijn platformonafhankelijk en kunnen derhalve op elke computer worden gedraaid. Met dit systeem kunnen modellen uit de biologie, de natuurkunde, de economie en de scheikunde op het WEB tot leven worden gebracht. De pages met de simulatieprogramma's erop zijn zowel op een Macintosh als op een Wintel platform getest. WEB-sites van scholen of van leerkrachten kunnen opgevuld of verluchtigd worden met deze dynamische software of dynamische graphics die dit systeem kan genereren


.

 

[Homepage] [Algemeen] [Verkoop] [Service] [Nieuws-flits]

Voor commentaar en vragen kunt u contact opnemen met Rik Min . Copyright 2000 Toegepaste Onderwijskunde  All rights reserved.