MEER INFORMATIE

IN HET KORT

 

Onderwijs
Wat voor rol speelt onderwijs in dit geheel?

 

Simulaties
De basis.

 

Javathesis
Wat is nu eigenlijk Javathesis en wat kun je ermee doen?

 

Medewerkers
Mensen die meegwerkt hebben om dit project te verwezenljken.

Onderwijs

WERK-, DOE- en LEEROMGEVINGEN
Leermiddelen, en vooral simulaties, zijn namelijk pas volledig als leermiddel tot zijn recht komen als er goede, aan een les aangepaste instructies en relevante en actuele opdrachten bij worden gebruikt en/of geleverd. Opdrachten en coachingsmaterialen moeten actueel zijn en makkelijk door een individuele leerkracht of een school kunnen worden veranderd. Een belangrijk punt bij leermiddelen is dat docenten er graag nog iets 'nuttigs' aan toe willen voegen of in ieder geval iets aan de betreffende materialen aan kunnen passen . Er moeten bijbehorende opdrachten bij gemaakt kunnen worden of bestaand instructiemateriaal moet door de leerkracht zelf geschikt kunnen worden gemaakt ('re-engineering')
De collegezaal is al lang niet meer de enige plaats waar informatie-overdacht plaats vindt. Communicatie met een
docent en bepaalde interactie tussen student en docent gaat in sommige vakken bij mijn faculteit via e-mail. Als studenten buitenshuis zijn, bijvoorbeeld in het kader van 'internationalisering', kunnen ze nog steeds bij de les blijven of zich verbonden voelen met de moederfaculteit. En wat betreft die universiteitsbibliotheek: op het wereldwijde Web is in sommige vakgebieden al een groter aanbod interessante actuele lees- en studieteksten dan een gemiddelde faculteitsbibliotheek budgettair ooit aan kan schaffen. Leeszalen zullen snel meer en meer worden omgevormd tot zalen met gewone WEB browsers of goedkopen netwerkcomputers (NC's). Collegediktaten, boeken en sheets worden meer en meer via een PC of NC geraadpleegd en zo nodig geprint. In dat laatste geval hebben we te maken met een vorm van 'printing on demand'. De universiteiten en hogescholen kunnen informatie- en lesmateriaal actueel laten zijn en daarbij de kosten van ongebruikt of verouderd drukwerk minimaliseren. Veel docenten zetten graag van alles op het WEB. Dus alle partijen in het onderwijs hebben er objectief een voordeel bij. In principe is er dus bij elke actor op de werkvloer een optimale motivatie. Ideaal om dingen te vernieuwen.
 

Meer informatie over docenten

Meer informatie over leeromgevingen

[Homepage] [Algemeen] [Verkoop] [Service] [Nieuws-flits]

Voor commentaar en vragen kunt u contact opnemen met Rik Min . Copyright 2000 Toegepaste Onderwijskunde  All rights reserved.