MEER INFORMATIE

IN HET KORT

 

Onderwijs
Wat voor rol speelt onderwijs in dit geheel?

 

Simulaties
De basis.

 

Javathesis
Wat is nu eigenlijk Javathesis en wat kun je ermee doen?

 

Medewerkers
Mensen die meegwerkt hebben om dit project te verwezenljken.

Simulaties

Simulaties
Simulaties zijn pas compleet als er goede, aan een les aangepaste instructies en opdrachten bij zijn.Computer-based simulaties hebben veel toepassingen in het hoger onderwijs. Er zijn vele soorten van computer-based simulaties: patient-simulaties, model-driven simulaties, animaties en simulaties waarbij het modelleren voorop staat. Simulaties die hier aan de orde komen zijn meestal allen gebaseerd op meer of minder complexe wiskundige modellen. Dit soort simulaties kunnen worden gebruikt als leermiddel om inzicht te verkrijgen in bepaalde dynamische fenomenen die je op een andere manier onmogelijk of moeilijk in een klas of op een werkplek kunt demonstreren laat staan bestuderen. Het zijn open leeromgevingen waar in de regel losse instructies en casuļstiek bij wordt geleverd om de lerende te kunnen coachen. Zonder coaching en goede opdrachten is dit geen goed leermiddel (Min, 1995). Dergelijke interactieve leermiddelen kunnen op PC's worden ingezet in alle soorten onderwijs: bij bedrijfsopleidingen of in buitenschoolse leersituaties, zoals bij het LOI, de Open Universiteit of gewoon thuis op CD.ROM of CD-i. Maar de laatste tijd kunnen dit soort leermiddelen ook gewoon worden opgehaald of gebruikt vanaf de electronische snelweg: het world wide web. Het WEB geeft de electronische leermiddelen-industrie en Computer Ondersteund Onderwijs (COO) een tweede kans. We gaan nu met COO de tweede - en beslissende - fase in.

[Homepage] [Algemeen] [Verkoop] [Service] [Nieuws-flits]

Voor commentaar en vragen kunt u contact opnemen met Rik Min .© Copyright 2000 Toegepaste Onderwijskunde  All rights reserved.