Het vak Multimedia programmeren
1999/2000

Rik Min & Jan de Goeijen

Deze web-site is voor TO-studenten het beste via het teleTOP-systeem te bereiken. In het teleTOP-systeem zit o.a. het actuele rooster, extra informatie en de laatste nieuwtjes. Delen van deze site staan ook op het teleTOP-systeem.

De nieuwste Engelse versie van dit vak staat onder de naam
'Methods and Techniques'
op een andere locatie.

Nieuw: de werkstukken van 1999/00.
Oud: de werkstukken van 1998/99.

MEDEDELINGEN:

Mededelingen en nieuws: Mededelingen en nieuws over wijzigingen in onze web-site lopen vanaf nu via het item 'nieuws' in het teleTOP systeem.
Gedrukte versie: Een uitgeprinte versie van deze site is inmiddels gedrukt en als "gecombineerde reader, practicumhandleiding en studiehandleiding" in de U-take te koop.
Sheets: De sheets van de colleges van Min en Jan de Goeijen staan onderin deze site.

INHOUDSOPGAVE

Deel I De organisatie (de studiehandleiding)

 • 1. over de opbouw van het vak; doelstellingen
 • 2. over de stof, de colleges; theoretisch en praktisch
 • 3. over het voor- & na-traject
 • 4. over de eindtermen en de eisen die we stellen
 • 5. over de opdracht, het werkstuk
 • 6. over het plan van aanpak
 • 7. over de veel gestelde vragen (FAQ's)
 • 8. over de casuistiek: modellen en formules
 • 9. over de ontwerpfilosofie achter dit type practicum
 • 10. over de deelnemers: de namen

  Deel II De theorie (leesteksten cq. toetsstof)

 • 1. over ontwerpen
 • 2. over soorten producten
 • 3. over multimedia (demo filmpje)
 • 4. over leermiddelen
 • 5. over frames en verhaallijnen
 • 6. over userinterfaces
 • 7. over soorten technieken
 • 8. over object georienteerdheid
 • 9. over animatie (demo filmpjes)
 • 10. over coordinaten transformatie.

  Deel III De praktijk (oefeningen en voorbeelden)

 • 1. over plannen:
 • 2. over scripts:
 • 3. over functies:
 • 4. over parameter-overdracht:
 • 5. over objecten:
 • 6. over applets:
 • 7. over formulieren en properties:
 • 8. over formulieren en strings:
 • 9. over extra windows:
 • 10. over radiobuttons:
 • 11. over checkboxes:
 • 12. over inklik- & aanduid-regio's:
 • 13. over geluid:
 • 14. over video:
 • 15. over formule-driven animatie:
 • 16. over grafische presentatietechnieken:
 • 17. over interactieve fenomenen (met sliders):
 • 18. over complexe, interactieve applets (simulaties als leermiddelen):

  Deel IV De resultaten (losse geïsoleerde prototypes)

 • een aantal draaiende JavaScripts prototypes (met losse prefab Java-objecten)
 • een aantal draaiende Java prototypes (uit het Java-researchproject)

  Deel V De sheets (van de twee reeksen colleges):

  De theoretische reeks colleges (R. Min):
 • het 1e college
 • het 2e college
 • het 3e college
 • de overige colleges
 • de nagekomen plaatjes sheets (diverse colleges)

  De reeks Javascript colleges (J. de Goeijen):

 • het 1e college
 • het 2e college
 • het 3e college
 • het 4e college
 • het 5e college
 • het 6e college
 • het 7e college

  Deel VI Diversen

  Oefeningen:
 • een voortoets (geheel vrijblijvend)
 • een aantal oefeningen voor thuis

  Oude toetsen:

 • de toets van 29 jan. '99 (incl. de antwoorden)
 • de toets van 8 jan. '99 (incl. antwoorden)

  Naslagwerken:

 • een universeel collegediktaat: multimediale leermiddelen (methoden & technieken)
 • een serie andere simulaties en animaties (van derden)
 • een aantal algemene relevante achtergrond-sites (personal selection bookmarks)
 • een aantal Javascript demonstraties (GeoCities)
 • Dit is de home-pagina van de Web-site van het vak 'multimedia programmeren'. De informatie over dit vak bevindt zich op een aantal Web-pagina's. Het vak kent 7 colleges en 10 practica. De cursus-teksten zullen in principe ook in een syllabus verkrijgbaar zijn. Voor deze cursus zijn een groot aantal draaiende voorbeelden gemaakt en een groot aantal sources als voorbeeld opgenomen. Belangrijk is te weten dat dit vak sterk is verweven met het vak 'courseware engineering' van I. De Diana. Beide vakken zijn - qua opzet - complementair aan elkaar. Op de colleges - en in de practica - zal dat duidelijk worden gemaakt.  Dit is de tweede versie van onze web-site en onze prakticumhandleiding. In dec. 1998 was de eerste versie van deze web-site klaar. Een aantal pages zijn (nog) niet volledig en onvoldoende gescreend. Wij houden ons aanbevolen voor elke soort (opbouwend) commentaar. (1e reactie)


  De schrijvers: Jan links, Rik rechts (UT-nieuws, 29/okt/98).

  Dr. ir. F.B.M. (Rik) Min, Toegepaste Onderwijskunde (TO): Min@edte.utwente.nl
  Ir. J. (Jan) de Goeijen, Onderwijskundig Centrum (OC): J.deGoeijen@oc.utwente.nl

  Voor informatie over dit vak:
  Rik Min
  Universiteit Twente (TO/ISM)
  Postbus 217, 7500 AE Enschede.
  Kamer: H212; telefoon: 053 - 489.3585
  b.g.g. 489.3611 (secretariaat ISM) of 489.2637 (Jan de Goeijen).

  Onze sites zijn het eenvoudigste te bereiken via: http://users.edte.utwente.nl/min

  ---> naar TeleTOP (Klik hier) <---

  Enschede, 21 dec. 1999.