S E C T I O N S

IN HET KORT

 

Onderwijs
Wat voor rol speelt onderwijs in dit geheel?

 

Simulaties
De basis.

 

Javathesis
Wat is nu eigenlijk Javathesis en wat kun je ermee doen?

 

Medewerkers
Mensen die meegwerkt hebben om dit project te verwezenljken.

docent

Welke rol spelen docenten?

Een zeer bepaald aspect bij het dagelijks gebruik leermiddelen is de aanwezigheid van adequate coaching. Veel software ontwikkelaars - de goede niet te na gesproken - hebben op dit punt gefaald. Leermiddelen, en vooral simulaties, zijn namelijk pas volledig als leermiddel tot zijn recht komen als er goede, aan een les aangepaste instructies en relevante en actuele opdrachten bij worden gebruikt en/of geleverd. Opdrachten en coachingsmaterialen moeten actueel zijn en makkelijk door een individuele leerkracht of een school kunnen worden veranderd. Een belangrijk punt bij leermiddelen is dat docenten er graag nog iets 'nuttigs' aan toe willen voegen of in ieder geval iets aan de betreffende materialen aan kunnen passen . Er moeten bijbehorende opdrachten bij gemaakt kunnen worden of bestaand instructiemateriaal moet door de leerkracht zelf geschikt kunnen worden gemaakt ('re-engineering'). Al het materiaal moet op een makkelijke manier in te bedden zijn in het geheel van de electronische leeromgeving. Bij leeromgevingen voor simulatie geldt dat de interactieve simulator zelf zodanig moet zijn ontworpen dat niemand er veel aan hoeft te veranderen. Dat software onderdeel wordt standaard opgeleverd door een leermiddelenontwerper of door een speciale educatieve uitgever. De instructie, de opdrachten en het coachingsmateriaal daarentegen dienen veel flexibeler geleverd te worden. Daar moet de leerkracht zich kunnen onderscheiden. Daar moet de leerkracht snel, efficiŽnt en effectief zijn lesmateriaal en het begeleidingsmateriaal op de doelgroep kunnen afstemmen.
 

 

[Homepage] [Algemeen] [Verkoop] [Service] [Nieuws-flits]

Voor commentaar en vragen kunt u contact opnemen met Rik Min .© Copyright 2000 Toegepaste Onderwijskunde  All rights reserved.