METHODOLOGY & TECHNOLOGY
ABOUT
MULTIMEDIA AND SIMULATION

Education: courses

Onderwijs: vakken
(incl. practica en andere onderwijs-projecten)

Here you find two courses in English: "Technology and Simulation" and "Methods & Techniques". The rest is mostly in Dutch. Hier vind u informatie over een aantal vakken en/of cursussen - en andere onderwijs-projecten - waar ondergetekende verantwoordelijk voor is.

2002/2003:
 • Course: Technology and Simulation (T+S) (197204) (in English)
  also for master students; also on distance; 7 lectures and 7 practica;
 • Course: Methods & Techniques (scripts and building blocks) (in English)
  18 topics and a lot of examples;
 • Multimedia-ontwerp en -productie (MMop) (193705) (D1-vak)
  2 colleges en enkele practica (voor deeltijders en voltijders);
 • Workshop: Parallelism and the PI theory (a course on distance),
  a discusion with external students; 5 days (2002);
 • Psychologische ergonomie (295101) (a course for PSY),
  a lecture about feedback and control regulations (June 2003);
 • 2001/2002:
 • Course: Technology and Simulation (T+S) (197204) (in English)
  also for master students; also on distance (2001/2002);
 • Multimedia-ontwerp en -productie (MMop) (193705) (D1-vak)
  2 colleges en enkele practica (2001/2002);
 • Workshop: A Model for Learning (a course on distance),
  a discusion with external students; 5 days (2001);

  2000/2001:

 • Computersimulatie als leermiddel (CSaL) (193510) (keuzevak)
  8 colleges en 10 practica;
 • Productie van Onderwijssystemen (2000/20001) (PvO) (193507) (D1-vak) (major: TOO - Technologie voor Opleiding en Onderwijs)
  8 colleges en 10 practica; voor deeltijders en voltijders;
 • Workshop: Web Based Multimedia Systems (on distance),
  a discusion with external students over 10 days;

  1999/2000:

 • Multimedia programmeren (MMp) (193519) (D1-vak)
  7 colleges en 8 practica; voor deeltijders en voltijders;
 • Courseware Engineering Architectuur (CEA) (193530)
  2 colleges, 2-3 werkcolleges en 6-7 practica; voor deeltijders en voltijders;

  Overigen:

 • Course: Developing, Editing & Re-designing a course about Javascripts and Java-Applets for multimedia environments (blocked now);
 • Inleiding Mediakunde (voor TCW) (Inl.Mk.) (168902),
  5 colleges en 14 practica (vak inmiddels vervallen)
 • Algemene onderdelen van vakken


  Maar ondergetekende is ook als mede-docent betrokken bij de vakken:
 • Systeembenadering in de onderwijskunde (196006)
  2 colleges.
 • OKT 1, module 3: ontwerpmodellen (195601)
  7 colleges.
 • Communicatiekundige ontwerpopdracht 1 ('een plan van aanpak leren opstellen') (168607) (studierichting TCW). Mede-docent van het vak, begeleider en beoordelaar van projecten.
 • Communicatiekundige ontwerpopdracht 2 ('het leren evalueren van een product') (168608) (studierichting TCW). Mede-docent van het vak, begeleider en beoordelaar van projecten.
 • en - last but not least - bij het begeleiden van projecten en het begeleiden bij het schrijven van verslagen:
 • Onderzoeksopdracht (196037),
  Af en toe begeleider van eigen ingediende projecten
 • Literatuurstudie (19....),
  Af en toe begeleider van eigen ingediende projecten
 • Afstudeerprojecten (190000).
  Regelmatig begeleider van projecten.
 • Resources


  Overige vakken vanaf 1982

  Zoals vakken 'Courseware Engineering Architecture' (CEA), 'Instumentatietechnolgie' (ISM), 'COO technieken' (voorheen 'CAI technieken'), 'Basistechnieken onderwijskundig computergebruik', 'Atelier' (A1), 'Basiscursus', 'Onderwijskundige technolgie' (OKT1) 'Systeem benadering in de Onderwijskunde', eerdere computersimulatie-vakken en eerdere methoden en technieken-vakken.

  Computersimulatie als leermiddel (193510)

  Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 2003/2004)
  Reader (incl. speciale web-site)

  Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 2002/2003)
  Website, Studiehandleiding & practicumhandleiding (geen reader)

  Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 2001/2002)
  Website, Studiehandleiding & practicumhandleiding (geen reader)

  Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 2000/2001)
  Website, Studiehandleiding & practicumhandleiding (geen reader)

  Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 1999/2000)
  Reader, Studiehandleiding & practicumhandleiding (gebaseerd op speciale web-site)

  Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 98/99)
  Reader, Studiehandleiding & practicumhandleiding (gebaseerd op speciale web-site)

  Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 97)
  MacSimAuthor, MacSimBuilder en MacTHESIS. Practicumhandleiding / Designers Manual, Projectgroep Simulation Methods and Animation Techniques, Instrumentatietechnologie, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente (m.m.v. J. Bruning, C van Delft, F. van Doorn, F.B.M. Min, H.B. Reimerink, M. Renkema, P.G. van Schaick Zillesen, C. Verwijs en P. Zijderveld) (Mei/Juni 1997, 7e herziene druk) (f 24.50)

  F. van Doorn en Min, F.B.M. (cursusjaar 96)
  MacSimAuthor, MacSimBuilder en MacTHESIS. Practicumhandleiding / Designers Manual, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente (m.m.v. F. van Doorn, F.B.M. Min, H.B. Reimerink) (herzien)

  Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 1991-95)
  MacTHESIS versie 4.3, design system for educational comp. sim. programs (inclusief modellen). practicumhandleiding / designers manual, Projectgroep Simulation Methods and Animation Techniques, Instrumentatietechnologie, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente(m.m.v. Delft, C. van, P. Zijderveld, F.B.M. Min, H.B. Reimerink, P.G. van Schaick Zillesen) (March 1990, xxx-e geheel herziene druk) (f 27,75)

  Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 89/90)
  MacTHESIS versie 4.3, design system for educational comp. sim. programs (inclusief modellen). practicumhandleiding / designers manual, Projectgroep Simulation Methods and Animation Techniques, Instrumentatietechnologie, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente(m.m.v. Delft, C. van, P. Zijderveld, F.B.M. Min, H.B. Reimerink, P.G. van Schaick Zillesen) (March 1990, 4 geheel herziene druk, uitgevoerd in klapper. ) (f 27,75)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 19.../19....)
  THESIS / MacTHESIS manual (bij computersimulatie, .... 19....193510)

  Min, F.B.M., (Eindredactie) (cursusjaar 88/89)
  Design system MacTHESIS, version 3.1, for educational computer simulation programs; Designers manual. (18 jan. 1989, 3e herziene druk), Department of Education, University of Twente, Enschede. (m.m.v. P. Zijderveld, R. Min, P. van Schaick Zillesen en B. Reimerink ), april '89 (f 10,--)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 88/89)
  Aanvullingen op de designers manual van MacTHESIS, versie 3.0., Department of Education, University of Twente, Enschede (1989).

  Min, F.B.M., (cursusjaar 87/88)
  MacTHESIS versie 3.0, practicumhandleiding (P. Zijderveld et al.), 18 jan. '88 (f 8,--)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 87/88)
  Aanvulling op versie 3.0 (losse bijlage), maart '88.

  Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87, 87/88)
  Computersimulatie als leermiddel. Collegediktaat TO/UT, Enschede (febr. 1987, 3e versie) (f 17,--)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87, 87/88, 88/89, 89/90, .....)
  Boek "Computersimulatie", Academic Service, 1e druk (1987) (f 53,-- / f 8.95)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87)
  MacTHESIS versie 2.0, practicumhandleiding, maart '87 (f 5,--)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87)
  THESIS op VAX 11/750, practicumhandleiding, febr. '87 (f 3,70)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 85/86)
  THESIS; Technische Hogeschool Twente Educational Computer Simulation Practicumhandleiding/ Systeemhandleiding / Intern rapport, TO / THT, Enschede, 1e versie, 2e druk (m.m.v. H. van Kan, H. Struyker Boudier, M. Renkema, R. Steen en D. Gerrits) (f 3,70)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 84/85)
  THESIS op VAX 11/750, practicumhandleiding, 0 versie, 1e druk.

  Min, F.B.M., (cursusjaar 84/85)
  MacTHESIS versie 1.0, practicumhandleiding, (H. Renkema), sept. '85 (f 3,50)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 84/85, 85/86)
  Diktaat "Computersimulatie in het onderwijs", 2e versie, jan. '85 (f 10,75)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 83/84)
  Diktaat "Computersimulatie in het onderwijs", 1e versie, 23 mei '84

  Min, F.B.M., (cursusjaar 82/83)
  Diktaat "Computersimulatie in het onderwijs", 0e versie, 1983

  Multimedia programmeren

  Min, F.B.M., en J. de Goeijen (cursusjaar 99/00)
  Multimedia Programmeren. Practicumhandleiding, herziene versie, .... 1999 (f .....)

  Min, F.B.M., en J. de Goeijen (cursusjaar 98/99)
  Multimedia Programmeren. Practicumhandleiding, compleet herziene versie, oktober 1998 (f 14.25)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 97/98)
  Multimedia Programmeren; methoden en technieken. Practicumhandleiding, 4e versie, oktober 1997 (f 11.00)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 96/97)
  Multimedia Programmeren; methoden en technieken. Practicumhandleiding, 3e versie, .... 1996 (f ...00)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 95/96)
  Multimedia Programmeren; methoden en technieken. Practicumhandleiding, 2e versie, 1995 (f ...00)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 94/95)
  Multimedia Programmeren; methoden en technieken. Practicumhandleiding, 1e versie, 1994 (f ....00)

  Productie van Onderwijssystemen (PvO)

  Min, F.B.M., en J. de Goeijen (cursusjaar 2000/2001)
  Productie van Onderwijssystemen. Practicumhandleiding, 1e versie, 2000.

  Courseware Engineering Architecture (CEA)

  De Diana, D., F.B.M. Min, J. Wetterling en J. de Goeijen (cursusjaar 1999/2000)
  Reader, Practicumhandleiding en Studiehandleiding, herziene versie.

  Atelier 1 (A1) (193705)

  Min, F.B.M., W. de Boer en P. Kommers (cursusjaar 2003/2004)
  Atelier 1. 1e versie 2003/2004, incl. boek R. Mayer, incl. boek W. Hendrix. (Er is geen reader.)

  Multimedia-ontwerp en -productie (MMOP) (193705)

  Min, F.B.M., en P. Kommers (cursusjaar 2003/2004)
  Multimedia-ontwerp en -productie. Reader, 3e versie 2003/2004, incl. website R. Min, 3e versie

  Min, F.B.M., en P. Kommers (cursusjaar 2002/2003)
  xxx. Reader, 2e versie 2002/2003, incl. website R. Min, 2e versie

  Min, F.B.M., en P. Kommers (cursusjaar 2001/2002)
  xxx. Reader, 1e versie 2001/2002, incl. website R. Min, 1e versie

  Inleiding Mediakunde (168902) (gestopt in 1998)

  Min, F.B.M.(cursusjaar 97/98)
  Inleiding Mediakunde, practicumboek, 4e druk, juli 1997 (f. 24.00)

  Min, F.B.M.(cursusjaar 96/97)
  Inleiding Mediakunde, practicumboek, 3e druk, juli 199... (f. ...00)

  Min, F.B.M.(cursusjaar 95/96)
  Inleiding Mediakunde, Practicumhandleiding 2e druk (geheel herzien) (1995) (131 pag.)

  Min, F.B.M.(cursusjaar 94/95)
  Inleiding Mediakunde, practicumboek, 1e druk, juli 199... (f. ....00)

  COO technieken (193508) voorheen: CAI technieken (gestopt in 1995)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 94/95),
  COO Technieken, Reader, (overdruk Boek Academic Service 1986) Nov. '94. (f 9.25)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 94/95),
  COO Technieken (incl. CAILIB, versie 2.2). Practicumhandleiding 6e druk, Nov. '94 (f 11,75) (m.m.v. C. van Delft, E.J. van Oenen, B. Reimerink, W.J. Zwart, A. Baas, I. v.d. Kamp)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 93/94),
  COO Technieken, Reader, Nov. '93. (f ....)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 93/94),
  COO Technieken, Practicumhandleiding, Nov. '93 (f 1....)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 92/93),
  COO Technieken, Reader, Nov. '92. (f ....)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 92/93),
  COO Technieken, Practicumhandleiding, Nov. '92 (f ...)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 91/92),
  COO Technieken, Reader, Nov. '91. (f ...)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 91/92),
  COO Technieken, Practicumhandleiding, Nov. '91 (f ...)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 88/89)
  COO-Technieken, practicumhandleiding, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede, 8 Nov. '88, CAILIB, versie 2.0 Macitosh, 1e druk )

  Min, F.B.M., (cursusjaar 87/88, 88/89, 89/90, 90/91)
  Boek "Comp. Simulatie" Academic Service (1987) (f 53,--/ f 8.95)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87)
  CAI-Technieken, Collegediktaat (4e druk), Okt. '86 (f 8,--)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 86/87)
  CAI-Technieken, Prakticumhandleiding, TO/UT Enschede (4e druk), Okt. '86 (f 10,--)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 85/86)
  CAI-Technieken, Collegediktaat (3e druk), Okt. '85 (f 8,--)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 85/86)
  Practicumhandleiding (3e druk, ongewijzigd), Okt. '85

  Min, F.B.M., (cursusjaar 84/85)
  Practicumhandleiding (2e druk), Okt. '84 (f 4,50)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 84/85)
  CAI-Technieken, Collegediktaat (2e druk), Okt. '84 (f 6,50)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 83/84),
  CAI-Technieken, Practicumhandleiding, Okt. '83 (f 8,--)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 83/84),
  CAI-Technieken, Collegediktaat, Okt. '83.

  OKT1, module 3 (193516)

  Min, F.B.M., (eindredactie) (cursusjaar 98/99)
  Web-site (TeleTOP formaat). Wognum, Luyten, Gulmans, Visscher & Min.

  Min, F.B.M., (eindredactie) (cursusjaar 98/99)
  Modellen in de onderwijskunde. Syllabus 2e druk. Wognum, Luyten, Gulmans, Visscher & Min. (f 23.75).

  Min, F.B.M., (cursusjaar 97/98)
  Modellen in de onderwijskunde. Syllabus 1e druk. Wognum, Luyten, Visscher, Gulmans & Min. (f ....).

  Systeem benadering in de Onderwijskunde (196006)

  Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 99/00)
  Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Reader, TO/UT Enschede, ... '99 (f ......) (excl. bijage).

  Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 98/99)
  Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Reader, TO/UT Enschede, Dec. '98 (f 17,25) (excl. bijage).

  Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 98/99)
  Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Studiehandleiding, TO/UT Enschede (3e druk), Dec . '98 (f 12,00)

  Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 97/98)
  Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Reader, TO/UT Enschede, Dec. '97 (f 31,00)

  Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 97/98)
  Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Studiehandleiding, TO/UT Enschede (2e druk), Dec. '97 (f 11.00)

  Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 96/97)
  Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Reader, TO/UT Enschede, Dec . '96 (f 27,50)

  Vos, H. en Min, R, (cursusjaar 96/97)
  Systeembenaderingen in de onderwijskunde, Studiehandleiding, TO/UT Enschede, 1e druk. Dec . '97 (f 10,50)

  ISM1 (voorheen basistechnieken onderwijskundig computergebruik)

  Kommers, P. en Min, F.B.M., (cursusjaar 94/95)
  Instrumentatietechnologie 1. Practicumboek, 6e (?) druk. (f 29.25)

  Kommers, P., Jaspers, F. en Min, F.B.M., (cursusjaar 93/92)
  Instrumentatietechnologie 1. Practicumboek

  Basistechnieken (onderdeel van ISM1 oude stijl) (voorheen Basistechnieken onderwijskundig computergebruik)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 9../9...)
  Instrumentatietechnologie 1. Practicumboek....

  Min, F.B.M., (cursusjaar 9../9...)
  Instrumentatietechnologie 1. Practicumboek....

  Basistechnieken (193516)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 90/91)
  Basistechnieken onderwijskundig computergebruik, (3e, herziene druk), juli '90 (f 22,75)

  Min, F.B.M., (cursusjaar 89/90)
  Basistechnieken computergebruik (met extra MS.WORD bijlage). practicumhandleiding, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede (juni 1989, 2e druk).

  Min, F.B.M., (cursusjaar 88/89)
  Basistechnieken computergebruik, practicumhandleiding, Toegepaste Onderwijskunde, Universiteit Twente, Enschede (1e druk), 18 juli '88 (f 6,--).

  Enschede, update 2018