Toegepaste Onderwijskunde - Universiteit Twente

Tele-course

Multimedia-ontwerp en -productie
(MMOP)
(193705)
Studiejaar 2003/2004

Piet Kommers, Rik Min, Ben Reimerink & Jan Oosterhuis

Deze web-site is voor TO-studenten ook via het teleTOP-systeem te bereiken. In het teleTOP-systeem zit o.a. het actuele rooster, extra informatie en de laatste nieuwtjes. Samenvattingen van deze site staan ook op het teleTOP-systeem.

LAATSTE NIEUWS:
Dit vak begint in januari 2004. Er wordt aan deze site nog gewerkt.

Dit is de home-pagina van de Web-site van het vak 'Multimedia-ontwerp en -productie'. De informatie over dit vak bevindt zich op circa 15 verschillende Web-pagina's. Het vak kent dit studiejaar 2 reguliere colleges (van 2 x 50 min per stuk) en 11 reguliere practica (van 2 x 100 min per stuk). Aan het slot van deze reeks werkdagen is er een presentatiebijeenkomst voor alle deelnemers waarin elke groep een presentatie moet houden.

Voor informatie over dit deel van het vak:
Rik Min
Universiteit Twente / faculty EDTE / department ISM
Postbus 217, 7500 AE Enschede.
Kamer: L219; telefoon: 053 - 489.3585
b.g.g. 489.3611 (secretariaat ISM)
Toegepaste Onderwijskunde (TO)
min@edte.utwente.nl

Deze site is het eenvoudigste te bereiken via teleTOP of via: users.edte.utwente.nl/min
(op deze site van Rik Min gekomen, klikt je op 'courses' vervolgens op 'MMOP')

---> naar TeleTOP systeem van dit jaar <---
---> naar TeleTOP systeem van vorig jaar <---

Enschede, 2000-2003; updated: 24 januari 2004.