Toegepaste Onderwijskunde - Universiteit Twente

Tele-course

Multimedia-ontwerp en -productie
(MMOP)
(193705)
Studiejaar 2001/2002

Piet Kommers, Rik Min, John Schmitz, Ben Reimerink & Jan Oosterhuis

Deze web-site is voor TO-studenten ook via het teleTOP-systeem te bereiken. In het teleTOP-systeem zit o.a. het actuele rooster, extra informatie en de laatste nieuwtjes. Samenvattingen van deze site staan ook op het teleTOP-systeem.

LAATSTE NIEUWS:
Resultaten & Cijfers

Dit is de home-pagina van de Web-site van het vak 'Multimedia-ontwerp en -productie'. De informatie over dit vak bevindt zich op circa 15 verschillende Web-pagina's. Het vak kent dit studiejaar 2 reguliere colleges (van 2 x 50 min per stuk) en 11 reguliere practica (van 2 x 100 min per stuk). Aan het slot van deze reeks werkdagen is er een presentatiebijeenkomst voor alle deelnemers waarin elke groep een presentatie moet houden.

Voor informatie over dit deel van het vak:
Rik Min
Universiteit Twente / faculty EDTE / department ISM
Postbus 217, 7500 AE Enschede.
Kamer: L219; telefoon: 053 - 489.3585
b.g.g. 489.3611 (secretariaat ISM)
Toegepaste Onderwijskunde (TO)
min@edte.utwente.nl

Onze sites zijn het eenvoudigste te bereiken via teleTOP of via: http://users.edte.utwente.nl/min

---> naar TeleTOP (Klik hier) <---

Enschede, 24 okt. 2001.