(the best new site: see other place: click here)

Toegepaste Onderwijskunde - Universiteit Twente

Tele-course

Technologie voor Opleiding en Onderwijs
Productie van Onderwijssystemen
(PvO)
(193702)
Studiejaar 2000/2001

Rik Min & Jan de Goeijen

Deze web-site is voor TO-studenten ook via het teleTOP-systeem te bereiken. In het teleTOP-systeem zit o.a. het actuele rooster, extra informatie en de laatste nieuwtjes. Samenvattingen van deze site staan ook op het teleTOP-systeem.

De nieuwste Engelse versie van dit vak staat onder de naam
'Methods and Techniques'
op een andere locatie.

MEDEDELINGEN:

Onderdelen: Deel I, II en III op deze home-pagina zijn het belangrijkst. Deel I is de studiehandleiding (met alles over het practicum); deel II is de reader (met de leesstof c.q. de toetsstof) en deel III bevat een dertigtal runable javascript voorbeelden.
Mededelingen en nieuws: Mededelingen en nieuws over wijzigingen in onze studiematerialen lopen via het teleTOP systeem.

Deel I. De organisatie (de studiehandleiding)

 • 1. de opbouw
  • over doelstellingen
  • over leerdoelen
 • 2. de stof
  • over theoretische colleges
  • over javascript colleges
 • 3. het voor- en na-traject
  • over eerste jaarsvakken
  • over keuzevakken
 • 4. de eindtermen
  • over kennis
  • over vaardigheden
 • 5. de opdracht
  • over het werkstuk in de eerste ronde
  • over tweede ronde (incl. beoordeling)
 • 6. het plan van aanpak
  • over WebStuff
  • over WebLib
 • 7. de veel gestelde vragen (FAQ)
  • over het vak
  • over het practicum
 • 8. de arrangementen
  • over de casuistiek
  • over de groepen-indeling
 • 9. de filosofie achter dit vak
  • over practica
  • over didactische aanpak & onderwijskundig nut

  Deel II. De theorie (leesteksten cq. toetsstof)

 • 1. Ontwerpen: gewoon ontwerpen, evolutionair ontwerpen, userinterfaces, vormgeven, etc.;

 • 2. Productie: produceren, realiseren, ontwikkelen, etc.;

 • 3. Programmeren: ontwikkeltools, talen, systemen, etc.;
  • het nut van programmeren (tekst)
  • object georienteerdheid (tekst)
  • coordinaten transformatie (tekst).
  • de taal XML (tekst)

  Deel III. De praktijk (oefeningen en voorbeelden)

 • Algemene programmeer-technieken

 • Functie-technieken
  • 3. over functies:
  • 4. over parameter-overdracht:
   • a. parameters: tonen van getal; statisch overgedragen en via writeln

 • Formulier-technieken
  • 5. over formulieren en strings:

 • Object-technieken
  • 6. over eigengemaakte objecten:
  • 7. over standaard javascript-objecten:
  • 8. over bestaande, losse applets (als object) (van derden):
   • a. applets: aangestuurd via statische parameteroverdracht (via HTML en param)
   • b. applets: aangestuurd via dynamische parameteroverdracht (via javascript)

 • Windowing-technieken

 • Input technieken (of acceptatietechnieken)

 • Lineair output technieken (of presentatietechnieken)
  • 13. over lineair geluid:
   • a. geluid: zelf te starten
   • b. geluid: automatisch startend
   • c. geluid: middels een knopje (op commando)
   • d. geluid on demand (midi-files) (werkt niet in Netscape)
   • e. geluid on demand (midi-files) (via een script)
   • f. geluid: middels een knopje (op commando) (incl. video) (9c)
  • 14. over lineaire animatie en lineaire video (frame-based) (beweging):

 • Output technieken (of presentatietechnieken)
  • 15. over (niet-interactieve) formule-driven animatie:
   • a. animatie: een beweging van a naar b (met als traject een rechte lijn)
   • b. animatie: een beweging van een animatie-object langs een kogelbaantje
   • c. animatie: meerdere animaties
  • 16. over (niet-interactieve) grafische output:

 • Output & input technieken (presentatie- & acceptatietechnieken)

  Deel IV. De resultaten (losse geïsoleerde prototypes)

 • een groot aantal runable JavaScripts voorbeelden (uit het 'WebLib'-project)
  • soorten animaties
  • soorten grafische output
  • soorten expert systems;
 • een groot aantal runable Java voorbeelden (uit het 'JavaTHESIS'-project)
  • soorten simulaties
  • soorten bijzondere programma's
  • soorten ontwerp-methoden en -technieken
 • een groot aantal oude werkstukken (uit vergelijkbare vakken)

  Deel V. De sheets (van de twee reeksen theorie-colleges):

  De reeks algemeen theoretische colleges (R. Min):

 • een aantal sheets: 1e college VT (9 jan 2001)
 • een aantal sheets: 1e college DT (12 jan 2001)
 • een aantal sheets: 2e college VT (16 jan 2001)
 • een aantal sheets: 2e college DT (19 jan 2001)
 • een aantal sheets: 3e college VT (30 jan 2001)
 • een aantal sheets: 3e college DT (16 febr 2001)
 • een aantal sheets: 4e college VT (6 febr 2001)
 • een aantal sheets: 5e college VT (20 febr 2001)

  De reeks theoretische Javascript colleges (J. de Goeijen):

 • de 1e serie (9 jan 2001)
 • de 2e serie (12 jan 2001)
 • de 3e serie (19 jan 2001)
 • de 4e serie (30 jan 2001)
 • de 5e serie (6 febr 2001)
 • de 6e serie (20 febr 2001)
 • de 7e serie (20 febr 2001)

  Deel VI. Diversen

  Oefeningen:
 • een voortoets (geheel vrijblijvend)
 • een aantal oefeningen voor thuis

  Naslagwerken (I):

 • een universeel collegediktaat: multimediale leermiddelen (methoden & technieken)
 • een serie andere simulaties en animaties (van derden)

  Naslagwerken (II):

 • een aantal Javascript (web-school)
 • een aantal Javascript demonstraties (GeoCities)
 • Dit is de home-pagina van de Web-site van het vak 'Productie van Onderwijssystemen'. De informatie over dit vak bevindt zich op circa 100 verschillende Web-pagina's. Het vak kent dit studiejaar 7 reguliere colleges (van 2 x 50 min) en 10 reguliere practica (van 2 x 100 min). De cursus-teksten zullen in principe ook in een syllabus verkrijgbaar zijn. Voor deze cursus zijn een groot aantal draaiende ('runable') voorbeelden gemaakt en een groot aantal sources daarvan zijn ook als voorbeeld opgenomen.  Dit is de eerste versie van onze web-site en onze prakticumhandleiding. In december 2000 was hij klaar. Een aantal pages zijn (nog) niet volledig en soms onvoldoende gescreend. Wij houden ons aanbevolen voor elke soort (opbouwend) commentaar.


  De schrijvers: Jan links, Rik rechts (UT-nieuws, 29/okt/98).

  Dr. ir. F.B.M. (Rik) Min, Toegepaste Onderwijskunde (TO): Min@edte.utwente.nl
  Ir. J. (Jan) de Goeijen, Dinkel instituut - Onderwijskundig Centrum (OC): J.deGoeijen@dinkel.utwente.nl

  Voor informatie over dit vak:
  Rik Min
  Universiteit Twente (TO/ISM)
  Postbus 217, 7500 AE Enschede.
  Kamer: H212; telefoon: 053 - 489.3585
  b.g.g. 489.3611 (secretariaat ISM) of 489.2637 (Jan de Goeijen).

  Onze sites zijn het eenvoudigste te bereiken via teleTOP of via: http://users.edte.utwente.nl/min

  ---> naar TeleTOP (Klik hier) <---

  Enschede, okt 2000.