MEER INFORMATIE

IN HET KORT

 

Onderwijs
Wat voor rol speelt onderwijs in dit geheel?

 

Simulaties
De basis.

 

Javathesis
Wat is nu eigenlijk Javathesis en wat kun je ermee doen?

 

Medewerkers
Mensen die meegwerkt hebben om dit project te verwezenljken.

leeromgeving

Leeromgeving
Vanwege al de eisen die het moderne onderwijs aan de leerkrachten stelt, dient een volwaardige leeromgeving voor simulaties op een specifieke manier te worden ontworpen, gerealiseerd en gedistribueerd te worden. We komen dan uit op leeromgevingen - op het WEB - die gebaseerd zijn op recente inzichten van parallellisme voor leeromgevingen (Min, 1994 - 1996). De inzichten van parallisme komen er op neer dat leerlingen allerhande informatie binnen hun blikveld en binnen hun (fysieke) bereik moeten hebben. Zo niet dan is er geen optimale leeromgeving en is er meestal geen sprake van een goed leerrendement.
Het net heeft zijn beperkingen. Onderzoek is nodig om te kijken of deze beperkingen desondanks tot het type leeromgevingen kunnen leiden die wij willen hebben. We hebben daartoe een ontwerp-gericht onderzoek gestart. Binnen dit ontwerp-gericht onderzoek hebben we gekeken naar de specifieke mogelijkheden en voordelen van Java applets, de Java-compiler en de performance van Java-applets bij executie op het WEB en de mogelijkheid om parallellisme toe te passen en af te tasten. Het speuren heeft geleid tot een prototype van een simulatie-systeem voor het WEB: JavaTHESIS . De producten die dit systeem kan aanleveren zijn platformonafhankelijk en kunnen derhalve op elke computer worden gedraaid.

Het gebruik van leeromgevingen voor simulaties als leermiddel om (voor de leerling wellicht saaie) leerstof eens op een dynamische manier onder de loep te nemen kan sterk motiverend blijken; voor zowel een leerling van de basisschool, als voor een cursist bij een bedrijfstraining, en alle doelgroepen daar tussen in. Leermiddelen voor simulatie dienen na afloop iemand te hebben geinspireerd tot verdere studie over het onderwerp. Stimuleren en motiveren gaat alleen maar goed als de dimensionering van de simulatie in orde is en er zinnige instructie (soorten opdrachten, diverse casussen, etc.) aanwezig is. De docent dacht in vroegere dagen veelal in termen van "vrij ontdekkend leren" en dat bijgeleverde papieren instructies niet zo belangrijk waren. Ze werden door de lerende ook vaak als storend ervaren. Veelal werd het bijgeleverde boekje en/of de werkbladen niet gebruikt. Electronische instructie, en zeker de pogingen om intelligente feedback te genereren, hadden aanvankelijk ook zo hun gebreken c.q. beperkingen. Dergelijke leermiddelen verdwenen dan, door sub-optimaal gebruik, in de kast. Electronische instructies kunnen naar onze mening, mits goed gedimensioneerd, dus rekening houdend met de bovenbesproken principes van parallellisme en feedback, een positieve verandering bewerkstelligen in dat soort situaties.
 

[Homepage] [Algemeen] [Verkoop] [Service] [Nieuws-flits]

Voor commentaar en vragen kunt u contact opnemen met Rik Min . Copyright 2000 Toegepaste Onderwijskunde  All rights reserved.