Akties samen met anderen

Aanbieden zwartboek door 5 politieke partijen: GL, SP, PvdA, NCPN, IS
en lokale afdelingen van de vakbonden, etc.

Gemeentehuis Enschede, sept. 2004
Aktiefoto
(over 15 % akties sociale minima komitee; sept. 2002)
Aktiefoto
(over akties van buurtkomitee de Laares; toehoorders: Mans en Corry Westgeest; nov. 2002)
Aktiefoto
(over akties van WIWers Zutphen; Corry Westgeest deelt pamfletten uit; nov. 2002)

Akties van de NCPN

1 Mei bijeenkomst uitnodiging (achterkant uitnodiging)
(De Roef 2004)
Verslag 1 Meiviering 2004
(door Marco Hanenkamp)
1 Mei-Speech Corry Westgeest
(De Roef, 2004)
Free Milosevic
vertaling: 10 jaar leugens en bedrog
(foto: NCPN Drente) 2004.
Hannie Schaft herdenking; herfst 2004
(Foto: NCPN Leiden)
De tweede Irak-oorlog
(straat-impressie, 2003)
Campagne-avond in Enschede; jan. 2003
(Lijst 12, de NCPN, links: Alexandro de Mello (Brabant), onze lijsttrekker; rechts nummer twee: Corry Westgeest (Twente); midden: Rik Min, de discussieleider)
Een zaterdag bij het station in Hengelo; jan. 2003
(Lijst 12, de NCPN, op campagne met geluidswagen)
Uitnodiging 1 Mei 2003; De Roef
Rinze visser & Darius Dhlomo
and his swing trio
Vredespaleis, Den Haag. Spreker: Rik Min, spreekt als enige Nederlandse spreker en als lid partijbestuur, op de eerste demonstratie direct na aanvang van de NATO-Clinton-Blair-Kok-bombardementen op Joegoslavie (Zaterdag 27 Maart 1999)
Interview met Corry Westgeest
(Tubantia; jan 2003)
Aktiefoto
(over cadeau afdelingen voor afdelingen; 10 jarig bestaan NCPN; nov. 2002)
Oproep / persverklaring
(recent 1 Mei-feest 2002)
Verklaring
(over Palestijnse vlag)
Discussiebijdrage
(over Palestijns probleem, Midden Oosten en Irak)
Standpunt
(over Midden Oosten)
Oproep voor lezing Rik Min
(25 september 2002; in Vrijhof op de campus van de UT)
Tekst van lezing Rik Min
(25 september 2002; lunchpauzebijeenkomst in Vrijhof op de campus van de UT)
Verkiezingspamflet
(gemeenteraad Enschede 2002)
Marx in de 21ste eeuw
(verslag van lezing op nieuwjaarsbijeenkomst)
Pamflet Prinsjesdag
2001
Toespraak Rik Min
1 Mei 2001
Toespraak Corry Westgeest
1 Mei 2000
Brief aan Kok
2000
Verkiezingsprogramma
(provinciale staten) (1999)
Wat zijn de voordelen van het socialisme?
(brochure van de afdeling)
Wat is kapitalisme?
(vergelijking watertank)

Akties van sympatisanten

= = =

Enschede, 2001; okt. 2005