Werkstukken van studenten

(verzamelwebsite met links naar producten)

Meer dan 30 jaar heb ik experimentele research gedaan en onderwijs gegeven aangaande simulaties en simulaties als leermiddel. In Delft, Rotterdam, Utrecht, Maasticht en Twente. Het accent bij deze werkstukken ligt op het kunnen 'implementeren' of het 'programmeren' van interactieve inteligente objecten. Dus niet lang niet altijd op content, tekst, beeld, kleur of vormgeving. Wel op methoden en technieken.

Practicumwerkstukken

Technology & Simulation (2003/2004) (193510) (masters)
Technology & Simulation (2002/2003) (193510) (masters)
Technology & Simulation (2001/2002) (193510) (masters)
Computersimulation als leermiddel (2000/2001) (CSaL) (193510)
Computersimulation als leermiddel (1999/2000) (CSaL) (193510)
Computersimulation als leermiddel (1998/1999) (CSaL) (193510)
Computersimulation als leermiddel (1997/1998) (CSaL) (193510)

Courseware Engineering Architectuur (CEA) (193530)(D2-vak)
Multimedia Methoden en Technieken (MMp, pro en PvO) (D1-vakken)
Practicumwerkstukken behorende bij Multimedia-ontwerp en -productie (MMop) (193705) (2001/2002)
Productie van Onderwijssystemen (2000/2001) (PRO) (193507)
Practicumwerkstukken behorende bij Multimedia programmeren (1999-2000) (193519)
Practicumwerkstukken behorende bij Multimedia programmeren (1998/1999) (193519)
Atelier 1, inleiding in zes dimensionale web-producten (A1) (P-vak)

Papieren werkstukken

Afstudeerprojecten (studenten, scripties en producten)
Scripties Communicatiekundige ontwerpopdracht 1 (plannen van aanpak) (CO1) (168607)
Scripties Communicatiekundige ontwerpopdracht 2 (analyses & evaluaties) (CO2) (168608)
Web Based Multimedia Systems (afstandsonderwijs met Australie) (workshop) (2003)
Web Based Multimedia Systems (afstandsonderwijs met Australie) (workshop) (2002)
Web Based Multimedia Systems (afstandsonderwijs met Australie) (workshop) (2001)
Onderwijskundige Technologie 1 (OKT1) (195601) (module 3 over ontwerpmodellen)

Enschede, dec. 2014. Gerestaureerd in 2020