Curriculum Vitae

Politieke activiteiten

Andere - politieke - activiteiten

Loopbaan

Lezingen, scholingen, voordrachten, workshops, etc.

Een illustratie van akties waar ik bij betrokken was:


Met 12 vrienden van het Palestina komitee in Libanon Tel Azaatar-kamp,
enkele weken voordat 'de burgeroorlog' uitbrak
[foto Rik Min circa 1975]


Met mijn geluidswagen bij een vredesdemonstratie
in Maastricht [circa 1980]


Corry Westgeest mag spreken namens het Neutronenbom komitee Limburg
in Maastricht op het Vrijthof; Limburg tegen de neuronenbom [circa 1980]


Op weg naar Nijmegen voor een grote aktie richting Bonn
via het water en op de fiets die zelfde week
met groot bord op mijn auto [circa 1981]


Corry Westgeest en ik in Japan bij de vredesmarsen van Hiroshima naar Nagasaki


Met een vredesdelegatie naar de VN in New York, plus na afloop een grote demonstratie


Rik bij Arafat in Tripoli voor onze partij en ons weekblad Manifest [circa 1990]


Met mijn auto, de VCN geluidswagen, trekkend door de hele provicie Overijssel [circa 1985]


Den Haag demonstratie voor vrijlating Milosevic [circa 1997]


Start van de verkiezingscampagne [circa xxxx]


Met de geluidwagen erop uit [circa xxxx]


Met de geluidwagen: 'Kiest Corry Westgeest' [circa 2010]

Enschede, jan. 2001; updated: 2005, 2008, 2011, 2015, 2017 en 2020.