Onderwijs

METHODOLOGY, TECHNOLOGY, MULTIMEDIA AND SIMULATION

Al mijn vakken, practica, collegediktaten, practicumhandleidingen, etc.

Here you find two courses in English: "Technology and Simulation" and "Methods & Techniques". The rest is mostly in Dutch. Hier vind u informatie over een aantal vakken en/of cursussen - en andere onderwijs-projecten - waar ondergetekende verantwoordelijk voor is.

2002/2003:
 • Course: Technology and Simulation (Computer Simulatie als Leermiddel) (T+S) (197204) (in English)
  also for master students; also on distance; 7 lectures and 7 practica;
 • Course: Methods & Techniques (scripts and building blocks) (in English)
  18 topics and a lot of examples;
 • Multimedia-ontwerp en -productie (MMop) (193705) (D1-vak)
  2 colleges en enkele practica (voor deeltijders en voltijders);
 • Workshop: Parallelism and the PI theory (a course on distance),
  a discusion with external students; 5 days (2002);
 • Psychologische ergonomie (295101) (a course for PSY),
  a lecture about feedback and control regulations (June 2003);
 • 2001/2002:
 • Course: Technology and Simulation (Computer Simulatie als Leermiddel) (T+S) (197204) (in English)
  also for master students; also on distance (2001/2002);
 • Multimedia-ontwerp en -productie (MMop) (193705) (D1-vak)
  2 colleges en enkele practica (2001/2002);
 • Workshop: A Model for Learning (a course on distance),
  a discusion with external students; 5 days (2001);

  2000/2001:

 • Computersimulatie als leermiddel (CSaL) (193510) (keuzevak)
  8 colleges en 10 practica;
 • Productie van Onderwijssystemen (2000/20001) (PvO) (193507) (D1-vak) (major: TOO - Technologie voor Opleiding en Onderwijs)
  8 colleges en 10 practica; voor deeltijders en voltijders;
 • Workshop: Web Based Multimedia Systems (on distance),
  a discusion with external students over 10 days;

  1999/2000:

 • Multimedia programmeren (MMp) (193519) (D1-vak)
  7 colleges en 8 practica; voor deeltijders en voltijders;
 • Courseware Engineering Architectuur (CEA) (193530)
  2 colleges, 2-3 werkcolleges en 6-7 practica; voor deeltijders en voltijders;

  Overigen:

 • Course: Developing, Editing & Re-designing a course about Javascripts and Java-Applets for multimedia environments (blocked now);
 • Inleiding Mediakunde (voor TCW) (Inl.Mk.) (168902),
  5 colleges en 14 practica (vak inmiddels vervallen)
 • Algemene onderdelen van vakken


  Maar ondergetekende is ook als mede-docent betrokken bij de vakken:
 • Systeembenadering in de onderwijskunde (196006)
  2 colleges.
 • OKT 1, module 3: ontwerpmodellen (195601)
  7 colleges.
 • Communicatiekundige ontwerpopdracht 1 ('een plan van aanpak leren opstellen') (168607) (studierichting TCW). Mede-docent van het vak, begeleider en beoordelaar van projecten.
 • Communicatiekundige ontwerpopdracht 2 ('het leren evalueren van een product') (168608) (studierichting TCW). Mede-docent van het vak, begeleider en beoordelaar van projecten.
 • en - last but not least - bij het begeleiden van projecten en het begeleiden bij het schrijven van verslagen:
 • Onderzoeksopdracht (196037),
  Af en toe begeleider van eigen ingediende projecten
 • Literatuurstudie (19....),
  Af en toe begeleider van eigen ingediende projecten
 • Afstudeerprojecten (190000).
  Regelmatig begeleider van projecten.
 • Resources


  Overige vakken vanaf 1982

  Zoals vakken 'Courseware Engineering Architecture' (CEA), 'Instumentatietechnolgie' (ISM), 'COO technieken' (voorheen 'CAI technieken'), 'Basistechnieken onderwijskundig computergebruik', 'Atelier' (A1), 'Basiscursus', 'Onderwijskundige technolgie' (OKT1) 'Systeem benadering in de Onderwijskunde', eerdere computersimulatie-vakken en eerdere methoden en technieken-vakken.

  Enschede, update 2018. Gerestaureerd in 2020