(the best new site: see other place: click here)

Toegepaste Onderwijskunde - Universiteit Twente

Tele-course

Technologie voor Opleiding en Onderwijs
Productie van Onderwijssystemen
(PvO)
(193702)
Studiejaar 2000/2001

Rik Min & Jan de Goeijen

Deze web-site is voor TO-studenten ook via het teleTOP-systeem te bereiken. In het teleTOP-systeem zit o.a. het actuele rooster, extra informatie en de laatste nieuwtjes. Samenvattingen van deze site staan ook op het teleTOP-systeem.

De nieuwste Engelse versie van dit vak staat onder de naam
'Methods and Techniques'
op een andere locatie.


De schrijvers: Jan links, Rik rechts (UT-nieuws, 29/okt/98).

Dr. ir. F.B.M. (Rik) Min, Toegepaste Onderwijskunde (TO): xxx@edte.utwente.nl
Ir. J. (Jan) de Goeijen, Dinkel instituut - Onderwijskundig Centrum (OC): xxx@dinkel.utwente.nl

Voor informatie over dit vak:
Rik Min
Universiteit Twente (TO/ISM)
Postbus 217, 7500 AE Enschede.
Kamer: H212; telefoon: 053 - 489.3585
b.g.g. 489.3611 (secretariaat ISM) of 489.2637 (Jan de Goeijen).

Onze sites zijn het eenvoudigste te bereiken via teleTOP of via: http://users.edte.utwente.nl/min

---> naar TeleTOP (Klik hier) <---

Enschede, okt 2000.