Simulations / Simulaties

Meer dan 30 jaar heb ik experimentele research gedaan naar simulaties en simulaties als leermiddel. In Delft, Rotterdam, Utrecht, Maasticht en Twente. Zowel modelling als simulation research. Daarom meer over dit onderzoek en mijn experimentele simulatieprogramma's.

Simulation and Discovery Learning
(paper, 2001)

Simulation Technology
(e-Book, 1995 - 2005)

ENGELS
Dynamical Microworlds in Java on the World Wide Web
(Int. J. Cont. Engineering Education and Life-long Learning);
Instructional design for computer
simulations
(Master thesis Wytse Koopal)
Andere Engelstalige artikelen
NEDERLANDS
Ontdekkend leren en simulatie in een tijd van zappen en zoeken
Leren in perspectief' (Redactie: A. Wald & J. v.d. Linden)
Ontdekkend leren met simulaties
Proceedings van de Nationaal seminar 'Digitalisering van Leermiddelen'
Andere Nederlandstalige artikelen

Overige links naar menu's van websites van Rik Min m.b.t. simulatie, cursussen, colleges, lezingen, simulatie-applicaties en simulatie-systemen:

Wiskundige modellen:
algemeen
listings

Simulatie projecten en contacten:
projecten en producten

Simulatie systemen:
JavaTHESIS (SimLib)
JavaScript system (WebLib)

Vakken (colleges & practica):
algemeen

Online demonstraties met simulaties of animaties (e-Demo's):
Demonstrations Micro Worlds (complex Java applets)
Demonstrations Micro Worlds (JavaScripts)
Animations
From others
From others

Experimenten:
algemeen
Het PI-experiment

Lezingen:
algemeen

Werkstukken studenten:
embedded products

Losse prototypische simulaties:


Voorbeeld van een doorsnee 'model-driven simulation' gemaakt met javaTHESIS (hier VIJVER).
Links de interventiemogelijkheden en rechts de variabelen.
Economie (met aparte simulator)
Control systems (1e orde en 2e orde)
Transistor (met instructie en uitleg)
Transistor (adaptief met toets en uitleg)
Transistor (adaptief met toets en 3 voorgangs-lessen)
Viskweekvijver (met een bepaald type parallelisme)
Cardiovascular system (met inteligente feedback)
Maurice (een zieke patient)
Boiler (met een bepaald type parallelisme)
Het expert systeem Arts (kan een diagnose stellen)
Koopkracht plaatjes maken (met JavaScript)
Diffusion (met JavaScript)
Enzyme kinetics (met JavaScript)
...

Losse lezingen:
Milan
Nottingham
Leiden
Padua
Erfhurt
ORD A'dam
Parallellisme
lecture (e-Books)
lecture (Dimensions)
lecture (acone.nl)
Simulation & learning
Simulation systems
Simulation programs

Losse projecten:
Adapt project
Een adaptief toetsprogramma
PI project
Simulation system project
ICS project

Publicatie-lijst

Enschede, 1974 - 2004; updated 2010, 2014, 2019 en 2020