Mailing index-eLearning              Projecten              index-politiek Editing

Weblog
  (Commentaar op het nieuws)  

  === Meta-home-pagina ===    
Projecten  
Rik Min  

New
     (Wat is hier nieuw?)      


Het probleem van een 'probleem oplossen' zonder parallellisme

Maatschappij-kritische projecten:
Een probleem oplossen - of dingen begrijpen - is moeilijk met te weinig informatie maar ook met te veel aan informatie. Zowel in ruimte als in tijd. Parallellisme biedt oplossingen
[de PI-theorie, Rik Min, 2004]

e-Comments e-Books e-Papers i-Demo's e-Mails
Mail: r.min@hetnet.nl / Post: Schopmanlanden 22, 7542 CN Enschede / Web: www.RikMin.nl
Telefoon thuis: 053 - 4.763.881. Mobiel: 06 - 51.00.49.52

Advertentie

(online verkoop boek 1) (online verkoop boek 2)

Shortcuts naar projecten

Politiek: socialisme, economie & imperialisme (losse teksten)
(opent in nieuw window)
Politieke ingezonden brieven: politieke mails (verzameling)
(opent in nieuw window)
Politiek boek: politieke economie (e-Boek)
(opent in nieuw window)
Politiek boek: 70 jaar koude oorlogen (oude versie) (e-Boek)
(opent in nieuw window)
Politiek boek: China & Socialisme2.0 (oude versie) (e-Boek)
(opent in nieuw window)
Politieke loopbaan: CV (op datum)

Politiek: akties Twente (website)
Politiek: akties Twente (oud) (foto's)
Politiek: scholingsmateriaal (reader)
(opent in nieuw window)
Index politieke artikelen: op alfabet
(opent in nieuw window)

Wetenschap en techniek: mijn website van University of Twente (een adaptieve website)
(opent in nieuw window)

Wetenschap: de Parallelle Instructie theorie (de uitgebreide onderzoeksversie) (gebaseerd op een ORD presentatie)
Wetenschap: de Parallelle Instructie theorie (de oorspronkelijke ORD presentatie)
Wetenschap: de Parallelle Instructie theorie (versie 1.0)
Wetenschap: de Parallelle Instructie theorie (versie 2.0)
Wetenschap: de Parallelle Instructie theorie (versie 3.0)

Collegediktaat 1: Simulatie als leermiddel (eBook)
(opent in nieuw window)
Collegediktaat 2: Multimediale leermiddelen (eBook)
(opent in nieuw window)
Collegediktaat 3: Hogere orde e-Learning (eBook)
(opent in nieuw window)
Collegediktaat 4: Educatieve websites (eBook)
(opent in nieuw window)
Collegediktaat 5: Methoden (eBook)
(opent in nieuw window)
Collegediktaat 6: Technieken (eBook)
(opent in nieuw window)

Wetenschap: Papers (in het Engels) (verzameling)
Wetenschap: Artikelen (in Nederlands) (verzameling)
Wetenschap: Publicaties (publicatielijst
Wetenschap: Lezingen (lezingenlijst)
Wetenschap: Sheets (van lezingen en colleges)
Wetenschappelijke carriere: CV (loopbaan)

Wetenschap: Experimenten e.d. (index.html) (11 experimenten)
Wetenschap: het Adapt project (een internationaal project van de Europese Unie)
Applications: Examples (demonstraties & prototypes)
Applications: Java examples (demonstraties & prototypes)
Applications: JavaScript examples (demonstraties & prototypes)
Educatieve software: simulatie (systemen en prototypen)
Student producten: practicumwerkstukken (producten en verslagen)
Afstudeerders: studentprojecten (scripties, rapporten en afstudeerverslagen)
Index techniek, wetenschap en e-Learning: op alfabet
(opent in nieuw window)

Kunst: www.JaapMin.nl (schilderijen)
(opent in nieuw window)

Keuzevak: Computer Simulation (als Leermiddel) ('CSaL' en 'T+S') (master course)
College: about model-driven simulation (1)
College: about simulation technology (2)
College: about leaning theories (3)
College: about web-methods and examples (4)
College: about web-technologies (5)
College: about reflectie (6)
College: about a model of learning (7)

Vak: Multimedia-ontwerp en -productie ('mmop') (voor onderwijskundigen)
Vak: Onderwijskundig programmeren ('pro') (voor onderwijskundigen)
Vak: Multimedia programmeren ('mmp') (voor onderwijskundigen)
Prakticumvak: Atelier 1: het courseware gedeelte ('A1') (voor onderwijskundigen)
Prakticumvak: Courseware Engineering Architectuur ('CEA') (6 dimensionale courseware) (voor onderwijskundigen)

Cursus: Flash, Dreamweaver, etc (voor onderwijskundigen)
(opent in nieuw window)
Cursus: Systeem Benadering (doelstellingen) (voor onderwijskundigen)
Cursus: Systeem Benadering (sheets) (voor onderwijskundigen)
Cursus: Systeem Benadering (psychologie en ergonomie) (voor psychologen) (PSY)
Cursus: Onderwijskundig Ontwerpen 1 ('OKT1' module 3 ) (voor onderwijskundigen)
Cursus: Communicatief Ontwerpen 1 ('CO1') (plan van aanpak) (voor communicatiewetenschappers) (TCW)
Cursus: Communicatief Ontwerpen 2 ('CO2') (analyse) (voor communicatiewetenschappers) (TCW)
Cursus: Inleiding Mediakunde (voor communicatiewetenschappers) (TCW)

Rik Min is actief op het gebied van politiek, theorievorming, systeem-dynamica, modelvorming, simulatie, onderzoek, ontwerpen, ontwikkelen. Maakt web-applicaties, concepten en werkende prototypes. Publiceert losse teksten, artikelen en e-boeken op internet en is aktief binnen de Bergense kunstwereld.

www.RikMin.nl
Delft/Rotterdam/Utrecht/Maastricht/Enschede
(periode 1974 - 2020)